VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

03 04. Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ renginys

Ona Striškienė, Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narė

Vasario 20 d. Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio rajono literatų klubo „Užuovėja“ susirinkimas. Jo pradžioje puikiai suskambo Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštis „Vasaris“ iš eilėraščių ciklo „Mano mėnesiai“. Eilių pirmieji žodžiai taip ir užburia:

Apgavikas!

Vasaros vardu žieduotu

Prisidengęs.

Šaltas, plikas

Sniego pusny

Susirangęs!

Klubo vadovei Reginai Grubinskienei pradėti susirinkimą ir jį vesti padėjo jaunoji klubo narė, Petro Vileišio gimnazijos gimnazistė Kotryna Kraptavičiūtė. Buvo pasveikinti vasario mėnesį gimusieji jubiliatai: Aldona Naglienė su 80-uoju, Povilas Katkevičius su 70-uoju, Dalė Kelmienė su 55-uoju ir Irena Linkevičienė su gražiu ateinančiu gimtadieniu. Juos sveikino klubo nariai, Pasvalio krašto muziejaus darbuotojai, draugai, giminės. Muzikinę programą atliko Žilpamūšio kaimo kapela, vadovaujama Modesto Samulėno.

Pasveikintieji jubiliatai Aldona Naglienė I-oje eilėje, II-oje Povilas Katkevičius. Onos Striškienės foto

Susirinkusieji skaitė naujausius savo eilėraščius. Susirinkimo metu buvo pristatytas naujas literatų klubo leidinys „Užuovėja“. Jis pradėtas leisti praėjusiais metais, dabar su džiaugsmu sulaukėme 5-ojo numerio. Leidinį parengė ir visiems dovanojo klubo vadovė Regina Grubinskienė. Leidinyje pasveikinti jubiliatai, išspausdinta jų sukurtų eilėraščių.

Susirinkime kalbaPasvalio literatų klubo „Užuovėja“ vadovė Regina Grubinskienė

Leidinyje aptartos naujai išleistos literatų klubo narių knygos. Pirmoji nereikonietės Stanislavos Vaitekūnienės knyga „Minčių brasta“. Nauja Vidos Sereikienės eilių knyga „Laisvės keliu“. Penkiolikta Vlados Kvedarienės knygelė „Pažadą tęsiu“. Joje yra ir sūnaus Marko Kvedaro eilėraščių, fotografijų iš asmeninio albumo. Rašoma apie dviejų jaunų klubo narių poetės Kotrynos Kraptavičiūtės ir prozininkės Alvitos Gegevičiūtės kūrybą, kuri yra spausdinama Petro Vileišio gimnazistų kūrybos almanache „Baltos pievos“, išleistame 2015 metais. Pasidžiaugta dviem Onos Striškienės naujai išleistomis knygomis: „Varguose pakelta galva“ ir „Penkiolika metų drauge“. Paanalizuoti naujos Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ narės Bangutės Likpetrienės eilėraščiai, sugulę į knygą „Mano pavasariai“.

Leidinyje pasidžiaugta tradiciniais literatūriniais skaitymais, skirtais poetų Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių gimtadieniams, kurie vyko Krinčine 2015 m. gruodžio 21-ąją. Prisiminta metinė klubo sueiga, vykusi gruodžio 5 dieną, kurios metu paminėta 35 metų nuo rašytojo Mariaus Katiliškio mirties sukaktis. Tą dieną kartu žiūrėtas dokumentinis filmas „Marius Katiliškis. Iš atsiminimų”.

Atgal