VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

07 22. Pažinkime savo kaimynus

Genovaitė Katilienė

Čenstakava

Vienas svarbiausių krikščioniškojo pasaulio religinio kulto centrų, gausiausiai lankomas piligrimų (po Lourdo Prancūzijoje ir Fatimos Portugalijoje). Kasmet čia atvyksta 4 - 5 milijonai turistų ir maldininkų.

Miesto istorija neatsiejamai sutapusi su Paulinų vienuolyno Jasna Gora (Jasna gura) kalne istorija. Vienuolyną įsteigė 1382 metais kunigaikštis Wtadystaw Opolczyk/Vladislavas Opolčykas/. Po dvejų metų kunigaikštis dovanojo vienuolynui viduramžio, bizantietiškos tradicijos stiliaus, stebuklingąjį Dievo Motinos su Kūdikėliu paveikslą. Nuo pat pradžios jis tapo tikinčiųjų kulto objektu.

Tolimesniais šimtmečiais vienuolynas buvo plečiamas, XIV amžiuje tapo tvirtove. Pergalinga kova švedų tvano /1655-aisiais/ metų Čenstakavos vardą išgarsino ir sustiprino tikėjimą Marijos šventovės galia.

Tai unikalus architektūrinis ansamblis, kuriame gausu kūrinių, liudijančių šiandien lenkų tautos, valstybės ir kultūros istoriją.

Jasna Gora bazilikos pašonėje iš šiaurinės pusės yra koplyčia, kurioje kabo minėtas paveikslas, tapęs ypatingo kulto objektu ir religinių kelionių tikslu. Paveikslas atidengiamas tik nustatytu dienos metu bei ypatingų religinių iškilmių proga. Koplyčioje, kaip ir bazilikoje, gausu kitų vertingų meno kūrinių, kurių daugumą sudaro monarchų, etmonų ir paprastų žmonių dovanos.

Vienuolyną supa griovys ir gynybiniai mūrai. Šio komplekso kiti įdomūs pastatai yra Riterių salė, Arsenalas ir Jasna Gora 600 - mečio jubiliejaus muziejus.

Nuo Čenstakavos iki Krokuvos tęsiasi aukštuma, garsėjanti kalkakmenio uolienomis iš Juros amžiaus. Aukštumą galima lankyti, keliaujant dviem turistinėmis trasomis - Erelių lizdų /Orlich Gniazd/ ir Juros tvirtovių /Warowni Jurajskich/.

Vielička

Miestas netoli Krokuvos /20 kilometrų į rytus/, garsėja seniausia Europoje veikiančia druskos kasykla. Per 700 metų druskos kasykla „Wieliczka“ yra unikalus turistinis objektas, įtrauktas į UNESCO pasaulinio paveldo objektų sąrašą / dvylikos svarbiausių objektų sąrašą.

Koridoriai, kur buvo kasama druska, kameros, originalios koplyčios, požeminiai druskos ežerai - visa tai yra nuo 64 iki 135 metrų gylyje. Ypatingai gražiai atrodo kameros, kurių visas interjeras pagamintas iš druskos.

Turistų lankymui palikta 3 kilometrų ilgio požeminė trasa /ji sudaro visų koridorių ilgio vos 1 procentą/, bet atspindi visumą. Dėmesio vertas Krokuvos druskos kasyklų muziejus, kur galima pamatyti seną įrangą ir kalnakasybos įrankius, geologinius radinius, istorinius suvenyrus. Kasyklos lankymui skirti reikia apie dvi su puse valandos.

Osvencimas

Žinoma visame pasaulyje milijonų žmonių kančios vieta. Miestas yra už 65 kilometrų į vakarus nuo Krokuvos. 1940 metų balandžio mėnesį hitlerininkai čia įsteigė koncentracijos lagerį, kuris vėliau dar buvo labiau išplėstas ir tapo masinės žmogžudystės vieta. Kartu čia žuvo apie 1,5 milijono 28 tautybių žmonių.

1979 metais koncentracijos lageris Osvencimas-Bžezinka /Auschwitz-Birkenau/ įtrauktas buvo į UNESCO pasaulinio paveldo sąrašą. Nuo 1947 metų čia veikia muziejus, kuris yra Lenkų ir kitų tautų kančios muziejus-paminklas.

Seniausia lagerio dalį sudarė 28 vieno aukšto mūriniai blokai, į kuriuos vedė vartai su užrašu „Arbeit macht Frei“ /darbas teikia laisvę/. Dalį blokų šiandien užima nuolatinė paroda, kurioje yra tokie jaudinantys ir šiurpą keliantys eksponatai, kaip krūvos akinių, batų, valizių, protezų…

Antra lagerio dalis buvo dabartinio kvartalo Bžezinka teritorijoje. Tai didžiausios pasaulyje kapinės. Išliko kai kurie barakai, dujų kameros, krematorijos. Monumentinis Fašizmo aukų paminklas yra pagarbos ir atminties apie milijonus nužudytų žmonių simbolis.

Liublinas

Didelis miestas, turintis turtingą praeitį ir šiandien dėl geografinės geras plėtros galimybes. Pramonės ir mokslo centras, užmezgęs prekybos ryšius su kaimyninėmis šalimis.

Miesto pradžia siekia X amžių. Jau Lenkijos valstybingumo išvakarėse šis miestas saugojo kraštą iš rytų. XVI amžiuje čia veikė Karūnos Tribunolas, tuometinė aukščiausia teisminė valdžia valstybėje. Liubline dažnai susitikdavo lietuvių ir lenkų didikai, o 1569 metais čia buvo pasirašytas Liublino unijos aktas, numatantis artimus Lenkijos ir Lietuvos valstybių, iki šiol sujungtų tik personaline unija, ryšius.

Istorinė miesto dalis yra gan nedidelė, apimanti plotą nuo Krokuvos Vartų iki pilies. Senoje rotušėje buvo įsikūręs jau minėtas Tribunolas. Rotušė pastatyta XV amžiuje. Rinka pamažu yra restauruojama, mūriniai namai vėl atgauna savo ankstesnį grožį. Tikra puošmena yra renesansiniai statiniai, priklausę kadaise iš prekybos pralobusiems miestiečiams.

Toje pat miesto dalyje esama ir puikių šventovių, dėmesį patraukiančių ne tik savita architektūra, bet ir turtingais interjerais. Dominikonų bažnyčia pastatyta XIV amžiaus viduryje gotikos stiliumi, vėliau perstatyta renesanso stiliumi. Viduje galima stebėti vertingas freskas, renesansinius antkapius, skulptūras bei paveikslus. Katedra pastatyta baroko stiliumi - jos viduje būtina ypatingą dėmesį atkreipti į polichromijas, nuostabų altorių, skulptūras ir paveikslus.

Ant kalno puikuojasi pilis, kuri, deja, šiandien nedaug bendro turi su savo pirmtake, pastatyta šioje vietoje XIV amžiuje. Dabartinis statinys išaugo XIX amžiuje. Daugel metų čia buvo kalėjimas, o dabar yra įsikūręs Liublino muziejus. Išliko tik pirminis pilies apvalus bokštas.

Ypatingą dėmesį patraukia gotikinė pilies koplyčia, pastatyta XIV amžiuje. Jos vidų puošia nepaprastai vertingos bizatniškos freskos.

Miesto pakraštyje yra buvusio Majdaneko koncentracijos lagerio teritorija. Šioje II pasaulinio karo metais žmogžudystės vietoje veikia muziejus, išliko dalis originalių objektų.

Į vakarus nuo Liublinao /30 - 50 km/ yra trys lankytini miestai - svarbūs turizmo centrai. Nalęczow /Nalečovas/ - tai žinomas gydomasis kurortas, kurio specialybė - širdies ligų gydymas. Pulawy /Pulavai/ - tai pramonės centras, praeityje čia buvo garsių lenkų didikų šeimų rezidencijos. Išlikęs rūmų-parkų ansamblis.

Labiausiai pagarsėjęs yra Kazimierz Dolny /Kazimiež Dolny/ - artistų ir turistų mėgiamas miestelis. Čia rasime puikius statinius, nepaprasto grožio rinką, architektūros paminklus - renesansinę bažnyčią, mūrinius namus bei pilies griuvėsius ant aukšto kalno.

Atgal