VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

09 23. Vytauto partizanų apygardos takais

Liudvika Danielienė

Rugsėjo 17 d. prasidėjo renginys „Vytauto apygardos partizanų takais“. Skiemonių bažnyčioje, Anykščių rajone 9 val. šv. Mišios buvo aukojamos už šioje apygardoje kovojusius ir žuvusius partizanus bei vadą Balį Vaičėną – Pavasarį, kilusį iš Rokiškio rajono, žuvusį 35 metų amžiaus.

Į renginį suėjo ir suvažiavo apie 400 žmonių. Atvyko LPKTS Alytaus, Panevėžio, Molėtų, Utenos, Kauno, Vilniaus, Šiaulių filialų nariai, Šilalės, Anykščių ir Rokiškio filialai atvyko kartu su jaunaisiais šauliais. Renginyje dalyvavo Anykščių A. Baranausko vidurinės mokyklos moksleiviai su mokytojais, Vilniaus E. Pleterytės progimnazijos gimnazistai su dėstytojais. Sulaukėme garbių svečių: Krašto apsaugos viceministro Mykolo Juozapavičiaus, LR Seimo narės Vaidevutės Margevičienės, LPKTS pirmininko Povilo Jakučionio, LR Seimo nario Edmundo Pupinio, Skiemonių seniūno pavaduotojo Stasio Steponėno ir kitų. Renginį organizavo LPKTS Anykščių ir Utenos filialai.

Pasibaigus šv. Mišioms didžiulė automobilių ir autobusų kolona pajudėjo link Voversių kaimo, esančio Anykščių rajone. Čia, šalia Cicėnų sodybos, pastatytas paminklas 1945-1947 metais žuvusiems 7 Žėručio būrio partizanams. Paminklą prižiūri Cicėnų šeima. Paminklas pastatytas LPKTS Anykščių filialo pirmininkės Primos Petrylienės ir narių iniciatyva 2005 metais, jo statybą finansavo Anykščių savivaldybė.

Pagerbę žuvusiuosius, nuvykome į Kudoriškių kaimą Anykščių rajone – šešių Kirvio būrio partizanų žūties vietą. Šalia kelio 2008 metais LPKTS Anykščių filialo narių iniciatyva ir jų rankomis pastatytas paminklas, kurio statybą finansavo taip pat Anykščių savivaldybė.

Toliau lankėme žuvusiesiems pastatytą paminklą-kryžių Žiogų kaime, Anykščių rajone. Šis paminklas-kryžius pastatytas 2001 metais LPKTS Anykščių filialo lėšomis, vadovaujant Primai Petrylienei. Čia 1945 metais žuvo Medvėgalio būrio devyni partizanai.

Mūsų kelionė tęsėsi link paminklo Laisvei Anykščių miesto centre. Apie paminklo atsiradimą ir jo vietą bei būtinumą kalbėjo A. Baranausko ir A.Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas. Paminklas Laisvei stovi partizanų išniekinimo vietoje, jis pastatytas LPKTS Anykščių filialo, Sąjūdžio aktyvistų, Šaulių sąjungos, Anykščių krašto žmonių bei pasaulio anykštėnų aukomis. Prie paminklo kalbėjo Seimo nariai, viceministras, LPKTS pirmininkas, rajono meras ir kiti.

Iš Anykščių miesto nuvykome į Debeikių miestelį (Anykščių r.) prie įspūdingo paminklo, skirto Debeikių krašte žuvusiems 48 partizanams. Paminklas pastatytas 1995 m. gydytojos Mildos Lukšaitės iniciatyva. Fundatorius – Amerikos lietuvis Kazimieras Ražanskas.

Pagerbę žuvusiuosius Debeikiuose, vykome į Utenos rajoną. Netoli Vyžuonų miestelio aplankėme Kartuvių kalne palaidotus 3 nukankintus partizanus. Jų artimieji pastatė medinį paminklą. Čia pat kalvos viršūnėje matėme galingą paminklą, kurį 1931 m. pastatė 3 jaunuoliai: P. Zabulis, K. Saladžius ir keturiolikmetis S. Gučius. Jo statyba vyko 2 metus.

Į Uteną atvykome 16 val. Žygio įspūdžiais dalinomės Dauniškio gimnazijoje. Apkeliavę partizanų takais Anykščių rajone, tikimės, kad dar keliausime ir Utenos rajono Vytauto apygardos partizanų takais ir aplankysime jų kovų ir žūties įamžinimo vietas.

Atgal