VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kinas

03 20. Internete - apie tūkstantį pavadinimų lietuvių dokumentikos

Miglė Jančiūtė

Jau greitai namuose ar darbe galėsime peržiūrėti bei užsisakyti skaitmenines dokumentinių filmų kopijas.

 Šią galimybę suteiks naujas interneto portalas www.e-kinas.lt, kurį tarptautinio kino festivalio "Kino pavasaris" programoje pristatė Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Pirmas Lietuvoje virtualus dokumentinio kino archyvas www.e-kinas.lt skirtas visiems, ypač kino kūrėjams, žurnalistams, įvairių sričių tyrėjams, moksleiviams ir studentams. Kiekvienas portale lengvai ir greitai ras jį dominančių skaitmeninių vaizdų, galės juos peržiūrėti bei užsisakyti skaitmenines kopijas.

 Iš viso portale www.e-kinas.lt bus apie 1000 pavadinimų lietuviškos dokumentikos, sukurtos 1919-1961 metais. Tai Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomos pirmosios 1919-1940 metais sukurtos lietuviškos kino kronikos, Antrojo pasaulinio karo metų dokumentika, Lietuvos kino studijoje sukurti kino žurnalai, apybraižos, siužetai. Virtualusis Lietuvos dokumentinio kino archyvas bus nuolat papildomas.

 Suskaitmeninti Lietuvos dokumentinius filmus buvo nuspręsta dėl archyve saugomų juostų prastos būklės ir sudėtingo jų demonstravimo visuomenei. Kita vertus, nedaugelis iki šiol turėjo galimybę atvykti į archyvą ir pasinaudoti jame saugomais dokumentais.

 Projektas "Lietuvos dokumentinis kinas internete (e-kinas)" buvo finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų pagal 2007-2013 m. projektą "Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje".

 Lietuvos centriniame valstybės archyve saugoma 8,6 tūkst. pavadinimų lietuviškų filmų. Tai sudaro beveik 46 tūkst. kino juostų. Kasmet archyvas pasipildo naujais kino dokumentais: savo sukurtus ar sukauptus filmus perduoda kino kūrėjai, kino mėgėjai, išsaugotas unikalias senąsias juostas atsiunčia užsienio lietuviai. Saugomi kino filmai apima visą Lietuvos kino raidą nuo XX amžiaus antrojo dešimtmečio iki šių dienų. Tai didelė 1918-1940 metų Lietuvos kino kronikos kolekcija, išlikę vokiečių okupacijos laikotarpio kino dokumentai, Lietuvos kino studijoje ir Lietuvos televizijoje 1946-1990 metais sukurti dokumentiniai filmai, pirmieji lietuviški vaidybiniai filmai, šių dienų kino kūrėjų darbai.

Atgal