VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

02 17. Klavišai

Nijolė Kavaliauskaitė - Hunter

Skirtingi, bet sulipę. Niekas nepaklausė, ar jie nori būti drauge. Toks buvimas gali slėgti, peraugti į kančią. Atimta laisvė pasirinkti būti ir su kuo. Primesta kaimynystė. Amžina vergystė iki grabo lentos net tapus antikvaru. Nors tuomet vertė pakyla vardan praeityje dvasinių kančių.

Skirtingi, bet sulipę. Visokio būdo žmonių po dangumi, ir čia tas pats. Vienas garsiau už visus rėkia. Jo saviraišką diktuoja smegenyse vykstančios cheminės reakcijos. Rėkimo per daug, erzina. Nėra kur dėtis, amžiams surišti. Be altoriaus palaiminti. Rėksmingumo iš žmonių išmoko. O iš ko gi daugiau? Norėtų čiulbėti kaip paukščiai, bet žmogus savo pavyzdžiu sekti prisakė. Čiulbesiu paskatintas sukonstravo, manė kad jo prigimtis tauresnė bus nei jo paties. Pagamindamas pasmerkė. Duobėtas kelias iki amžinybės.

Skirtingi, bet sulipę. Tačiau gali derėti, susilieti, vienas kitą papildyti, išryškinti gerąsias puses. Blogųjų nepaslėpsi, esi kaip ant delno. Tuomet vardu vadina: Do, Re ir suteikia atspalvius, apibūdina nuotaikomis: mažoras, minoras, lydinė dermė. Kiekvieno pasaulio kampo kultūra atsispindi.

Skirtingi, bet sulipę.  Do – pradžių pradžia. Iš chaoso išnirti lemta pačiam pirmajam. Ir tiesiu paukščių taku nupleventi. Cypiantis Si tako pabaigoje kabantis, tarp dangaus ir žemes įkurdintas, erdvės jausmo nepatiriantis. Nepastovus ir nesavarankiškas. Va todėl ir cypliu vadinamas.

Skirtingi, bet sulipę. Užgula ir maigo kaip pakliuvę. Mano, kad gatvės merga, atsiduos ir dirbs kaip išmokta iš klausos ir nuojautos būti dosniai. Nesipriešins ir paklus. Egoizmas užvaldęs va todėl ir nejautrumas užlipino akis, atšaldė širdį.

Skirtingi, bet sulipę. Baltaspalviai ir juodaspalviai. Žemynai ir odos spalva. Afrika ir Europa, bet nėra Azijos ir Polinezijos. Du šio pasaulio kontinentai. Kas ištvermingesnis? Karštis ar atgaiva?

Skirtingi, bet sulipę. Centristai ir demokratai. Valdžios atstovai turintys savo galvą ir funkciją ar be galvos. Įsimaišę į gyvenimo ir politikos teatrą, bando kitiems kurti įstatymus. Tačiau patys nuolat juos pažeidinėja arba jų nežino. Kuris dažnesnis pažeidėjas: centristas ar demokratas? Juodas ar baltas?  Abu neteisūs, nes jų sąžinė pasimetė.

Skirtingi, bet sulipę.  Kampininkas ir ponas. Pasipūtęs ir prasčiokas. Sulinkęs, nes darbų visokių moka, tačiau širdyje išdidumo nejaučia. Ponui Dievas lėmė nieko nemokėti. Nesubrendusiu, išlaikomu būti. Jokio talento neturėti. Kad netikėliu nesijaustų, centre pastatė, o aną į kampą nubloškė.

Skirtingi, bet sulipę. Nudaužyti ir švytintys. Mylimiausiasis savo skaistų veidą praradęs ne todėl, kad nubučiuotas. Nuolat liečiamas ir badomas piršto galu. Tokio dulkės nenukloja, užmarštin nenuskęsta. 

Atgal