VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

03 12. „Nugis išsižiokit, pasistatykit ausis ir klausykit…“

Kovo 15 d. 16.00 val. kviečiame į Klaipėdos etnokultūros centre rengiamą tradicinių giedojimų popietę. Šį šeštadienį versime neperskaitytus vyskupo Motiejaus Valančiaus „Palangos Juzės“ puslapius. Dalyvaus: literatūrologas dr. Marijus Šidlauskas, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės giedotojai (vad. Vidmantas Budreckis), renginį ves kunigas Saulius Stumbra.

Švietėjas, rašytojas vyskupas Motiejus Valančius apysakos apie keliaujančio siuvėjo Juzės prakalboje rašo „Jei ta knygelė patiks mokantiems skaityti, tegul skaito, o jei nepatiks, lai sviedžia į pakurtą pečių“. Į pečių tikrai nesviesime apie XIX a. pab. taip vaizdžiai ir išskirtinai aprašytas įvairias Lietuvos vietas, gamtą, žmones, jų juokavimus, papročius, liaudies žaidimus ir giesmes, kurias šią dieną ir pristatysime. „Palangos Juzė“ – tarsi pirmasis geografijos ir kultūros vadovėlis, kurį, Motiejus Valančius, tikėjo jog ateinančios kartos juokdamosios skaitys.

Maloniai kviečiame iš naujo atsiversti „Palangos Juzę“ ir dalyvauti tradicinių giedojimų popietėje

Klaipėdos etnokultūros centro informacija

Tel. 846 310022

Atgal