VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

06 02. Operos ir baleto teatre - finaliniai "Dainų dainelės" akordai

Nacionaliniame operos ir baleto teatre šeštadienį ir sekmadienį skambėjo jubiliejinės, 40-metį švenčiančios, "Dainų dainelės" finaliniai koncertai, kuriuose kartu su šių metų nugalėtojais pasirodė ilgamečio konkurso įvairių kartų laureatai.
Į sceną su studentais lipo Nacionalinės premijos laureatai operos solistai Virgilijus Noreika, Irena Milkevičiūtė, Asta Krikščiūnaitė ir Vytautas Juozapaitis, tuo tarpu "Dainų dainelės" himną atliko šių metų konkurso laureatai kartu su Judita Leitaite, Vaida Genyte ir Evelina Sašenko. Specialius pasirodymus parengė Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas, Kristina Zmailaitė, Edmundas Seilius ir Artūro Noviko vadovaujamas vokalinis ansamblis "Jazz Island".
Kas dvejus metus devynis mėnesius trunkančiame projekte dalyvauja 3-19 metų vaikai ir mokiniai iš visų 60-ties Lietuvos savivaldybių. Dalyvius, jau įveikusius atrankas regionuose, vasario-gegužės mėnesiais išvysta televizijos žiūrovai. Konkurso geriausieji šiemet išrinkti iš 300 solistų ir ansamblių, dalyvavusių 14-oje finalinių koncertų.
Laureatais tapo 17 savivaldybių atstovai. Daugiausiai konkurso laimėtojų yra iš Vilniaus, Klaipėdos ir Visagino. 9 laureatai atstovauja bendrojo lavinimo, 19 - muzikos ir meno mokykloms. Kiti - lopšelių-darželių, kultūros, neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai. Konkurso laureatus parengė 35 vadovai. Daugiausiai - 5 laureatus paruošė Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos mokytoja Vita Pimpienė.
Konkurso dalyviai skirstomi į 4 amžiaus grupes. Dalyviai ir būsimi laureatai vertinami pagal intonavimą, vokalinius duomenis, ansambliškumą, repertuaro pasirinkimą ir interpretaciją, artistiškumą ir sceninę kultūrą.
Zoninių turų ir televizijos koncertuose pasirodo iki 5 tūkstančių jaunųjų dainininkų ir akompanuojančių ansamblių dalyvių. Finalinėje laureatų šventėje koncertuoja keli šimtai jaunųjų dainininkų. Per visą "Dainų dainelės" gyvavimo istoriją joje dalyvavo daugiau kaip 200 tūkstančių mokinių.

Atgal