VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

06 23. III tarptautinis jaunimo muzikos festivalis – konkursas ,,Su muzika per Europą“

Lietuva–Italija 2014

Lidija Veličkaitė

Paskutinėmis pavasario dienomis – 2014 m. gegužės 30 d. Vilniaus Juozo Tallat–Kelpšos konservatorijoje prasidėjo III tarptautinis jaunimo muzikos festivalis – konkursas ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014. Renginį organizavo Vilniaus J. Tallat–Kelpšos konservatorija ir VšĮ „Musica Vitale“. Renginio globėjai: Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, Italijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje; partneriai: Lietuvos edukologijos universitetas, Italų kultūros institutas, Taikomosios dailės muziejus, Vilniaus universitetas; rėmėjai: Lietuvos Užsienio reikalų ministerija, Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondas, Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, viešbutis ,,Ratonda“, keramikos studija ,,INTERIOS“, ,,C&D STYLE“ salonas, VšĮ ,,Natų knygynas“, restoranas ,,Green Hall“, italų firma ,,MELCHIORRE“. Renginio donatorius – dailininkas Kęstutis Petras Ramonas. Festivalyje – konkurse dalyvavo Lietuvos muzikos, meno mokyklų, menų gimnazijų, konservatorijų moksleiviai, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai, konkurso dalyviai iš Kaliningrado (Rusijos federacija) ir dalyvė iš Briuselio karališkosios konservatorijos, Belgija (Brussels Royal Conservatoire, Belgium). Pirmoji festivalio konkurso diena prasidėjo pačių mažiausiųjų pianistų ir fortepijoninių ansamblių perklausa. Renginio organizatorė – mokytoja ekspertė Nijolė Karaškaitė pasveikino visus atvykusius muzikantus, mokytojus, svečius ir pristatė šio festivalio – konkurso tarptautinės vertinimo komisijos sudėtį: komisijos pirmininkas prof. Andrea Coen (Italija), nariai – prof. Petras Kunca, prof. Valentinas Gelgotas, prof. Luigi Tufano (Italija), doc. Aušra Stasiūnaitė–Čepulkauskienė, doc. Albina Šikšniūtė, jaunosios kartos lietuvių pianistas Aidas Puodžiukas ir pianistė klavesinistė Nijolė Dorotėja Beniušytė.

,,Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas“ – šias M. K. Čiurlionio pasakytas mintis įpynė Vilniaus J. Tallat–Kelpšos konservatorijos ugdomojo skyriaus vedėja Rita Auksoriūtė, sveikindama jaunuosius Lietuvos muzikantus, atvykusius į III tarptautinį jaunimo muzikos festivalį – konkursą ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014 ir padėkojo šio, jau trečiojo, festivalio – konkurso iniciatorei ir organizatorei Nijolei Dorotėjai Beniušytei, kurios dėka vyko šis puikus tarptautinis projektas įvairiose Vilniaus miesto salėse. Konservatorijos direktorės Dolerozos Pilikauskienės vardu R. Auksoriūtė perdavė jauniesiems atlikėjams kuo nuoširdžiausių ir maloniausių akimirkų muzikuojant, o šio festivalio konkurso tarptautinei vertinimo komisijai sėkmingo darbo.

Pats aukščiausiasis festivalio - konkurso apdovanojimas - Didysis prizas

Nijolė Dorotėja Beniušytė, pasveikinusi visus susirinkusius, palinkėjo jauniesiems atlikėjams, kad festivalis – konkursas nebūtų tik muzikinės varžytuvės, bet būtų šventė visiems. Pakviestas tarti žodį festivalio – konkurso vertinimo komisijos pirmininkas prof. Andrea Coen pasakė, kad po dvejų metų jis vėl atvyko į Lietuvą dalyvauti festivalyje – konkurse. Jis pabrėžė du aspektus: šis renginys – tai labai svarbus tarptautinis muzikinis Lietuvos ir Italijos bendradarbiavimas ir labai aukštas festivalio – konkurso dalyvių pasirengimas. Baroko epochos atstovo Čarlzo Bernio fraze ir kaip idėja ,,Myliu muziką, bet labiau myliu humaniškumą“ komisijos pirmininkas palinkėjo ir muzikantams, ir komisijai sėkmingo darbo.

Tos pačios dienos popietę Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje III tarptautinio jaunimo muzikos festivalio – konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014 atidarymo proga surengtas koncertas ,,Domenico Scarlatti retrospektyva“. Renginio organizatorė N. D. Beniušytė pasveikino mokytojus, svečius, susirinkusius į koncertą, pristatė festivalio – konkurso globėjus, organizatorius, partnerius, rėmėjus ir padėkojo Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Budriui už galimybę Taikomosios dailės muziejuje surengti koncertus, Vilniaus universitetui ir Vilniaus universiteto kamerinio orkestro vadovui Pauliui Bernardui Koncei – už šio vakaro koncertui paskolintą klavesiną. Kalbėdama pabrėžė, kad koncertas bus išskirtinis ne tik ryškiomis itališkomis spalvomis, bet ir gros vienas iš geriausių šių dienų klavesinistų prof. Andrea Coen. Pirmą kartą Lietuvoje klavesinu bus atliekamos kompozitoriaus Domenico Scarlatti 12 sonatų.

Gegužės 31 d. Lietuvos edukologijos universiteto Didžiojoje salėje vyko B, C, B1, C1, E pianistų kategorijos, B, C kategorijos fortepijoninių ansamblių ir A, B, C, C1, D, E kategorijos dainininkų perklausos. Birželio 1 d. grojo A, B, C, C1, D, E kategorijos kameriniai ansambliai, D kategorijos pianistai ir konkurso dalyviai, atvykę iš Kaliningrado (Rusijos federacija) – A, B kategorijos pianistai ir B, C kategorijų fortepijoniniai ansambliai. Visiems festivalio – konkurso dalyviams buvo įteikti padėkos raštai ir konkurso bukletai, o jų mokytojams – padėkos raštai.

Festivalio – konkurso dalyviai nekantriai laukė birželio 2 d. – laureatų apdovanojimų, kurie vyko Lietuvos edukologijos universiteto Didžiojoje salėje. N. D. Beniušytė organizatorių vardu nuoširdžiai padėkojo Lietuvos edukologijos universiteto rektoriui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui ir visai administracijai, kad jų dėka įvyko festivalis – konkursas. Ji supažindino su festivalio – konkurso Garbės komitetu, kurį sudarė Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje J. E. Petras Zapolskas, Italijos Respublikos ambasadorius Lietuvoje J. E. Stefano Taliani de Marchio, Italijos Respublikos ambasados Lietuvoje ambasadoriaus pavaduotoja konsulė Laura Ranalli, Italų kultūros instituto direktorė Paola Cioni, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Vilniaus J. Tallat–Kelpšos konservatorijos direktorė Doleroza Pilikauskienė, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys. Taip pat N. D. Beniušytė pristatė kiekvieną tarptautinės vertinimo komisijos narį. Pakviestas pirmininkas prof. Adrea Coen savo kalboje pasakė, kad vertinimo komisijos darbas buvo labai svarbus, bet jisai neprilygsta organizatorių darbui, kurie šį renginį surengė. Jis pasidžiaugė, kad šiais metais festivalio – konkurso dalyvių skaičius labai išaugo. Ir nors dar visi gyvename ekonominės krizės laikotarpiu, įskaitant ir Italiją, tačiau, nepaisant visų sunkumų, konkurso dalyvių pasirengimas gana aukštas. Pati vertinimo komisija dirbo ramiai, atsakingai ir visi bendrai sutarė, kaip išrinkti pačius geriausius.

Prieš pradėdama apdovanojimų ceremoniją, N. D. Beniušytė padėkojo III tarptautinio jaunimo muzikos festivalio – konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva – Italija 2014 organizatorei Nijolei Karaškaitei, kuri viso renginio metu labai daug dirbo, daug laiko ir sveikatos skyrė jį organizuodama. Apdovanojimų ceremonija prasidėjo nuo diplomantų, kurių įvairiose kategorijose buvo trisdešimt vienas. Toliau sekė trečios vietos laureatai – dvidešimt trys, antros – dvidešimt trys. Aštuoniems pirmos vietos ir trims „Grand Prix“ laureatams apdovanojimus įteikė tarptautinės komisijos pirmininkas prof. Andrea Coen. Pirmos vietos laureato diplomus pelnė Briuselio karališkosios konservatorijos studentė dainininkė (E kategorija) Dzhulyetta Kocharova (prof. Dinah Bryant), Plungės M. K. Oginskio meno mokyklos mokinė pianistė (A kategorija) Anželika Kotryna Buividaitė (mokytoja Daiva Šimkienė), Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokinys pianistas (B kategorija) Kasparas Vincentas Mičiūnas (mokytojas Algirdas Biveinis), Klaipėdos J. Karoso muzikos mokyklos mokinys pianistas (B kategorija) Kristupas Klimkaitis (mokytoja Irina Skirsgilienė), Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokinės pianistės (C kategorija) Augustė Petkūnaitė ir Ieva Petkūnaitė (mokytoja Vilija Revutienė), Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinės, kamerinio ansamblio dalyvės (C1 kategorija) – Gabija Maknavičiūtė (fortepijonas), Laura Staponkutė (smuikas) (mokytoja Jonė Punytė) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fleitų kvartetas (E kategorija) – Karolina Baleckaitė, Eglė Juciūtė–Matelienė, Jonė Janiukštienė, Raimonda Virvytienė (prof. Valentinas Gelgotas). Du antrojo laipsnio „Grand Prix“ iškovojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė dainininkė (E kategorija) Aistė Pilibavičiūtė (lektorė Julija Stupnianek–Kalėdienė) ir pianistas (C1 kategorija) Lukas Gedvilas (prof. Aleksandra Žvirblytė). Abu laureatai apdovanoti vienkartine premija po 1500 Lt. Patį aukščiausiąjį festivalio – konkurso apdovanojimą – „Grand Prix“ laimėjo Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos kamerinis ansamblis (D kategorija) – Dorotė Vdovinskytė (fortepijonas), Laura Staponkutė (smuikas) ir Deividas Dumčius (violončelė) (mokytoja Nijolė Namavičienė). „Grand Prix“ laureatui – kameriniam ansambliui skirta vienkartinė vardinė Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo 2000 Lt. stipendija. Taip pat ,,Grand Prix“ laureatams – kvietimas 2014–2015 m. koncertų sezone koncertuoti Italijoje. Festivalio konkurso laureatams įteikti laureatų diplomai, medaliai ir dovanos: paveikslai, porceliano, keramikos gaminiai, knygos ir muzikinių įrašų diskai. Laureatų medalius ir „Grand Prix“ pagamino įžymios Italijos firmos. Paveikslus dovanojo dailininkas Kęstutis Petras Ramonas.

Pasveikinusi visus nugalėtojus, N. D. Beniušytė pasidžiaugė tokia gausybe dalyvių ir nugalėtojų šiame festivalyje – konkurse ir tiki, kad tai buvo visiems šventė su muzika, kuri visada gyva kiekvieno širdyje, šviečia ir rodo kelią į ateitį.

Pasibaigus apdovanojimų ceremonijai, visus džiugino festivalio – konkurso pirmųjų vietų ir „Grand Prix“ laureatų koncertas, kurį nuoširdžiai vedė Greta Kvedaraitė. Kiekvieno laureato pasirodymai buvo sutikti audringais plojimais.

Laimėjęs pirmos vietos laureato diplomą, jaunasis pianistas Kasparas Vincentas Mičiūnas pakalbintas pasakė, kad daug ruošėsi šiam festivaliui – konkursui, nes labai norėjo laimėti. Tarptautinės vertinimo komisijos narė doc. Aušra Stasiūnaitė–Čepulkauskienė paklausta, gal ji, kaip dainininkė, daugiau vertino dainininkus, atsakė, kad visi bendrai balsavo, neišskirdami kokios esi specialybės, suvedė rezultatus ir pagal balus išrinko geriausius. Kadangi ne pirmą kartą dalyvauja vertinimo komisijos darbe, pastebėjo, kaip išaugo ne tik konkurso dalyvių skaičius, kurie atvažiuoja ir iš kitų šalių, bet ir kūrinių atlikimo kokybė. Lektorė Julija Stupnianek – Kalėdienė, kurios studentė dainininkė Aistė Pilibavičiūtė laimėjo antrojo laipsnio „Grand Prix“, sakė, kad tikėjosi laimėti, tik ne tokį aukštą apdovanojimą. Kita jos studentė dainininkė Ieva Repeckaitė laimėjo trečios vietos laureato diplomą. Tai yra labai nuostabu ir ji tikisi, kad jos darbščios studentės toliau sieks aukštesnių rezultatų. Antrojo laipsnio „Grand Prix“ laureatas pianistas Lukas Gedvilas labai patenkintas iškovotu laimėjimu. Pagrindinio „Grand Prix“ laureato nugalėtojo – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos kamerinio ansamblio mokytoja Nijolė Namavičienė džiaugėsi turėdama tokius mokinius, kurie iš tikrųjų daug dirba ir stengiasi pasiekti tikslą – laimėti.

„Grand Prix“ premijų laureatai ne tik talentingi, bet labai darbštūs ir šie aukšti įvertinimai byloja, kad jie savo tobulėjimui skiria daug laiko, pasišventimo ir turi ryškų didelį kelią.

III tarptautinio jaunimo muzikos festivalio – konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014 uždarymo koncertas ,,Les favoris d' Euterpe“ įvyko Vilniuje, Taikomosios dailės muziejuje. Jame dalyvavo prof. Luigi Tufano (fleita) ir Lietuvos nacionalinės ir Baltijos Asamblėjos premijų laureatas Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas), Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violančelė). Jie atliko žavingiausius ir elegantiškiausius klasicizmo epochos kūrinius fleitai ir styginių kvartetui. Koncerto programoje rašoma: ,,Kai šiuos šedevrus atlieka muzikantai, paskyrę savo gyvenimą repertuaro studijoms ir atlikimui, nelieka nieko kito, kaip tik mėgautis kartu su jais“.

Prof. L. Tufano padėkojo Valstybiniam Vilniaus kvartetui, sutikusiam groti kartu su juo: ,,Esu sujaudintas ir labai pamalonintas jūsų gerumu ir šiltumu, kuriuo priėmėte mane“.

,,Dar noriu padėkoti VšĮ ,,Musica Vitale“, kuri jau trečius metus pakviečia mane į Vilnių. Statome tiltą tarp Lietuvos ir Italijos – tarp Romos, Akvilos ir Vilniaus. Tai yra puikus Lietuvos ir Italijos mainų kelias – dalytis gerąja menine praktika – italų Lietuvoje ir lietuvių Italijoje,“ – kalbėjo prof. L. Tufano. Jis padėkojo visiems klausytojams, susirinkusiems į šio vakaro koncertą.

Atgal