VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

07 11. Iš Karaliaučiaus žemės dainos pakylėti

Žurnalistas  Alfonsas Kairys

Jų balsas atskriejo iš Rytų Prūsijos, Karaliaučiaus... Jų balsas... tai į šiųmetę Dainų šventę atvykusių Karaliaučiaus vaikų folkloro ansamblių balsas.

Ilgai ieškojau, kur Sereikiškių parke (žinojau, kad ten) prisiglaudę lituanistinių mokyklėlių (ir ne tik jų) vaikučiai ir jų  vadovas Algirdas Karmilavičius. Suradęs atpažinau, nes esant gyvam  Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, deja, be gailesčio reorganizuotam, buvau pažįstamas su niekada nepailstančiu lietuviškojo žodžio saugotoju  Algirdu. Žmogumi ne dėl garbės, ne dėl pinigų dirbusiu ir dirbančiu Lietuvai už jos 400 ar daugiau kilometrų ribų.

Karaliaučiaus krašto folklorų ansamblių siela -  Algirdas Karmilavičius (pirmas dešinėje)

Išsipasakojom... Po penkerių metų (2009 m. „Saulėlydis“ „panaikino“ daug užsienio lietuviams padėjusį departamentą) yra ir pokyčių.

Šį kartą, pasak Algirdo Karmilavičiaus, į Dainų šventę atvyko beveik šimtas dalyvių: daugiausiai vaikų. Antai folkloro dienos „Laimužės lemta“ atidaryme kartu su kitais užsienio šalių kolektyvais dalyvavo ir Gurjevsko - Noihauzeno „Rūtelė“ (vadovė  Irena Tiriuba), Slavsko - Gastų Jasnojės - Kaukėnų „Malūnėlis“ (vadovė Loreta Makaraitė -  Litvinova), Krasnoznamensko- Lazdynų - (vad. Alma Janvariova), Gusevo - Gumbinės „Nadruvėlė“ (vadovė Gražina  Koliago), Černyševskojė-Eitkūnų - Lieponos (vadovė Nijolė Naimušina), Kaliningrado – Karaliaučiaus „Gintarėlis“ (vadovas Algirdas Karmilavičius) vaikų folkloro ansambliai.

Dainų šventės dalyviai - vaikų folkloro ansambliečiai kartu su savo vadovais

Deja, rengėjai jų (Karaliaučiaus krašto) pasirodymui skyrė tik pievelę - toliau nuo pagrindinių scenų, o, manyčiau, būtent tiems, kurie lietuvišką žodį prikelia toliau negu Lietuvoje, galima būtų rasti ir geresnę sceną (jų tikrai nestokota) ir žiūrovų gausesnis būrys susirinktų. Nemokam mes pagerbti tų, kurie iš toliau, nemokam, o gal nenorim???

Vaikų folkloro ansamblių vadovai

Bet ir pievelėje prie Vilnelės nuostabiai skambėjo jungtinio folkloro ansamblio 45 atlikėjų meistriškai atliekamos dainos: „Ėjo gudas per kiemaitį“, „Už jūrų marių“, „Sėjo sesutės“ bei šokiai „Kampinis“, „Malūnėlis“, „Kiškelis“.

Ne vieno, žiūrinčio  į  koncertuojančius vaikus, akys krypo į meno vadovą Algirdą Karmilavičių, ir ne vienas galvojo, kiek darbo ir ne darbo valandų pareikalavo iš šio Žmogaus jo suburtų meno kolektyvų pasirodymas Dainų šventėje, greta atvykusiųjų iš atokiausių kraštų lietuvių...

Skamba Karaliaučiaus vaikų kanklės ir balsai

Ir plojo tie, kurie žiūrėjo, ir filmavo pasirodymą privatūs ir neprivatūs asmenys, kad vėliau pasakytų kitiems: „JĖGA. KARALIAUČIAUS KRAŠTE  LIETUVIŠKAS ŽODIS VAIKŲ ŠIRDYSE GYVAS, VADINASI, BUS GYVAS IR JŲ VAIKŲ VAIKUOSE“. Bus, jeigu bus tokių entuziastų, kaip  Algirdas Karmilavičius, Aleksas Bartnikas, Sigitas Šamborskis, Alvydas Muliuolis, Laima Meščeriakova,  Rūta Leonova,  Irena Tiriuba, Loreta Makaraitė -  Litvinova, Alma Janvariova, Gražina  Koliago, Nijolė Naimušina...

Atgal