VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

09 30. Kupiškio rajono meninių kolektyvų sezono atidarymas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2014 m. rugsėjo 19 d. Kupiškio Kultūros centro didžiojoje salėje vyko rajono meninių kolektyvų 31-ojo sezono atidarymo koncertas „Čia – visų namai“. Renginį labai sumaniai, jautriai ir dėmesingai vedė ir kolektyvus pristatė kultūrinės veiklos organizatorė, renginio režisierė Vilija Morkūnaitė. Pradėdama renginį režisierė V. Morkūnaitė kalbėjo: „ne ekonomikos pasiekimais, bet savo kultūros išskirtinumu ir nepakartojamumu esame įdomūs ir vertinami pasaulyje. Kultūros kūrimas, aktyvus buvimas joje įtvirtina ir saugo esmines mūsų Tėvynės vertybes: gimtąją žemę, kalbą, garbingą istorinę praeitį ir etninę kultūrą. Ši tautos dvasios atmintis paveldėta iš tūkstantmečiais brandintų papročių, sakmių ir dainų. Esame stiprūs prigimtinės kultūros atmintimi ir nuolatiniu atsinaujinimu... „Čia – mano namai“ – kvietė Dainų šventės šaukinys, na o mes, kupiškėnai, kultūros centro darbuotojai ir mėgėjų meno puoselėtojai, pradėję 31-ąjį sezoną, sakome, kad „Čia – visų namai“. Kultūros centras atviras žmonėms, idėjoms ir pokyčiams“.

Šventę „Čia – visų namai“ pradeda jungtinis choras. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Meninės programos numerius atliko 2014 metų (birželio 28 – liepos 6 d.)Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai“ dalyviai – 16-ka Kupiškio rajono kolektyvų.

Tai jaunių liaudiškų šokių grupė „Šėltinis“ (vadovė Dalia Senvaitienė), Kultūros centro merginų liaudiškų šokių grupė „Raičiupėlius“ (vadovė Joana Jankauskienė), „Vaivoros“ šokėjai (vadovė Dalia Senvaitienė). Pastariesiems itin dėkojo renginio vedėja V. Morkūnaitė – šio kolektyvo vyrai padėjo iškilmingai ir oriai eisenoje nještio vėliavas bei kitas puošmenas.

Koncertuoja „Kupkėmis“

Šoko Kultūros centro sportinių šokių ansamblis „Amrita“, Sportinių šokių atlikėjai (Kęstutis Senvaitis ir Šarūnė Pečiukėnaitė, vadovė Irina Bubnova), Kultūros centro pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupė „Susiedai“ (vadovė Dalia Senvaitienė), Adomynės laisvalaikio centro folkloro ansamblis „Jara“ (vadovės Vaiva Mališauskienė ir Rima Lapėnienė), Kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė).

Koncertavo Meno mokyklos kanklininkų ansamblis „Obelyta“ (vadovė Danutė Boverienė), Meno mokyklos jaunųjų choras (vadovė Nidija Sankauskienė, koncentmeisterė Edita Dobrickienė); Kultūros centro mišrus choras „Bočiai“ (vadovė Vanda Dičkienė), Kamerinis mišrus choras „Cantus Vita“ (vadovas Marijanas Remeikis). Pristatydama jaunių chorą V. Morkūnaitė kalbėjo: „Dainų dienoje tūkstantinis choras atliko akapelines dainas. Ši unikali ir sena tradicija – dainuoti be instrumento pritarimo, įrašyta į UNESCO saugomą nematerialaus paveldo lobyną“.

Į sceną apdovanojimui įkviečiami kolektyvų vadovai. Dešinėje – Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius

Dainų šventės Teatro diena buvo skirta lietuvių grožinės literatūros klasiko Kristijono Donelaičio (1714 01 01–1780 02 18) gimimo sukakčiai ir Teatro metams paminėti. Tarp 1200 Lietuvos teatro mylėtojų, skambėjo ir kupiškėnų tariamos Donelaičio hegzametro eilutės: Alizavos pagrindinės mokyklos lėlių teatras (suvaidino „Pasaką apie šūdvabalį“, vadovė Irmina Puipaitė – Narbutienė); L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos teatrinės raiškos grupė (vadovė Vilija Morkūnaitė), Skapiškio mėgėjų teatro vaidintojai (vadovė Vita Vadoklytė), kultūros centro teatras „Provincija“ (vadovė Nijolė Ratkienė) savaip, tačiau išmoningai ir nuoširdžiai interpretavo Kristijono Donelaičio „Metus“.

Dėmesį patraukė išmoningai pagalvoti scenoje rodomi vaizdai – nuotraukos iš kiekvieno kolektyvo istorijos, užfiksuotos akimirkos iš Dainų šventės.

Po renginio. L. e. Kupiškio kultūros centro direktoriaus pareigas režisierė Vita Vadoklytė ir Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius

Itin svarbu tai, kad Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras kolektyvų rėmėjams ir įvairiems pagalbininkams įteikė padėkas, kurias Rajono kultūros darbuotojų vardu pasirašė režisierė, laikinai einanti direktoriaus pareigas Vita Vadoklytė. Tokių padėkų parengta 70, deja, dėl įvairiausių priežasčių ne visi galėjo dalyvauti, tad jiems bus įteikta kokios nors kitos kolektyvo šventės metu. Dera pastebėti, kad tokios gausos padėkų Kupiškio Kultūros centro istorijoje dar nėra buvę.

Vardines padėkas gavo Adomynės (5), Šepetos (6) ir Naivių (4) laisvalaikių centro rėmėjai, Šimonių kultūrinės veiklos rėmėjai (7); Subačiaus (8), Noriūnų (3), Alizavos (6) ir Skapiškio (22) kultūros namų rėmėjai; Kupiškio Kultūros centro rėmėjai (10). Taip norėta padėkoti žmonėms, su kuriais bendraujama. Tarp šių gausių padėkų – viena ir straipsnio autorei „Už nuoširdžias pastangas ir paramą, bendradarbiaujant su rajono kultūros bendruomene. Už tikėjimo pasirinkto darbo prasmingumu stiprinimą. Jūsų dėka jaučiame, kad esame reikalingi“.

Beje, skapiškėnai gavo daugiausia – net 22 padėkas. Tarp jų paminėtinas ir tautodailininkas, Sibiro tremtinys Bronius Bickus. Kiti gavusieji padėkas: Vitalija Lingienė (firma Melonija), Juozas Liaudanskas (UAB Bizea), Benediktas Gricius ir Bronius Domža (UAB Narjanta), Zenonas Akramavičius (UAB „Lašų duona“), Algirdas Notkus (UAB Dalgirda), Žilvinas Vareika, UAB Slavita, Žydrūnas Petuchovas, Genovaitė Plukienė (Puožo svečių namai), Vilma Sungailienė, Loreta Tijušienė, Verutė Baltrūnienė, Birutė Zaborskienė (Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė), Paulius Briedis (Internetinis portalas „Temainfo“), Vaidas Šlapelis, Algis Žilinskas, Dainius Gabnys, Modestas Jaseckas, Ričardas Balabonas.

Padėką gavo ir Bronius Bickus. Skapiškyje prie parodos „Pažintis su Ukrainos kultūra“ stendo

Pagrindiniai Dainų šventės organizatoriai Kultūros ministerija ir Lietuvos Liaudies kultūros centras visiems Dainų šventės kolektyvų vadovams parengė specialius Dainų šventės medalius ir vardines padėkas, kurias pasirašė Lietuvos Respublikos Kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos Liaudies kultūros centro direktorius Saulius Liausa. Šiom padėkom ir medaliam įteikti kiekvienas rajonas pasirenka laiką savo nuožiūra. Kupiškio krašto meninių kolektyvų vadovams minėtus aštuoniolika apdovanojimų (17–ka vadovams ir vienas Kupiškio Kultūros centrui) įteikė Kupiškio rajono Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, talkinant Vitai Vadoklytei ir Vilijai Morkūnaitei, rajono meninių kolektyvų 31-ojo sezono atidarymo koncerto metu.

Neišvengta ir saldumynų: suaugusiųjų meno kolektyvai buvo apdovanoti didžiuliais tortais, o jaunimo – aukštais šakočiais.

Kupiškio rajono meno kolektyvai yra žinomi ir respublikoje. Dera priminti, kad Kupiškio krašte yra nutūpusios net keturios Aukso paukštės. 2004 metų Aukso paukšės laureatas – Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ (režisierė Vita Vadoklytė), apdovanojimas įteiktas 2005 m.

2008 metų Aukso paukštės laureatas – Kupiškio Kultūros centro moterų duetas: Nidija Sankauskienė ir Sandra Stukaitė (vadovė Nidija Sankauskienė).

Vita Vadoklytė įteikia padėką Žydrūnui Petuchovui. Dešiniau stovi Skapiškio kultūros namų direktorius Valdas Bačanskas. Kairėje - režisierė Vilija Morkūnaitė

2009 m. laureatas – Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų vaikų ir jaunimo teatro studija „KuKū“ (vadovė Vita Vadoklytė) – taigi į nedidelį Skapiškio miestelį atkeliavo jau antra Aukso paukštė.

O 2010 metų laureatai Kupiškio Kupos pradinės mokyklos lėlių teatras „Rygailio“ (vadovė Dalia Kaktienė) ir Kupiškio kultūros centro folkloro ansamblis „Kupkėmis“ (vadovė Alma Pustovaitienė). Taigi Kupiškyje 2010 m. nutūpė net dvi Aukso paukštės.

Baigiant šventę V. Morkūnaitė kalbėjo: „Turbūt daugelis sutiks, jog tikra laimė gyventi ir klestėti savo namuose, savo Tėvynėje. Būtent čia dar gyva tautos atmintis, tradicinė kultūra, teikianti daugybę atsakymų klausiantiems, kaip tapti laimingu. Šiais Dainų šventės rengėjų žodžiais ir noriu su jumis atsisveikinti, kviesdama sugrįžti, nes „Čia – visų namai“. Susitikime, kurkime, bendraukime“.

Graži šventė – kilnus stimulas tolesnei kultūrinei kupiškėnų veiklai.

Atgal