VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

12 09. Pavasariškai veržliai

Zinaida Indrikonienė

Nauja, penktoji solinė LNOBT orkestro solisto-altininko Andriaus Pleškūno kompaktinė plokštelė (Kat. Nr. CD AP5) tik ką išleista ir jau džiugina muzikos mylėtojų širdis – tai sakralinė bei romantinė muzika ir sakraliai romantiški J.Gruodžio, L.Delibes, P.Mascagni, A.Adam, J.Massenet teatrinės muzikos soliniai numeriai (iš stambios formos H.Vieuxtemps – Elegija), o savotiškas šio alto muzikos kūrinių vėrinio pristatymas gyvu atlikimu jau įvykęs Vilniaus Arkikatedroje-Bazilikoje ir Šv. Ap. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje, akompanuojant vargonininkėms G.Juozapavičiūtei ir D.Radomskienei, bei tarptautiniame menų festivalyje „Druskininkų vasara su M.K. Čiurlioniu 2014“. Čia, Druskininkų bažnyčioje, A.Pleškūnui atlikus W.A.Mocarto, N.Paganini, M.K.Čiurlionio, L.Delibes „La Paix“ iš baleto „Kopelija“ ir kt. kūrinius altui, akompanuojant vargonininkei J. Barkauskaitei, klausytojai-kolegos iš Sankt-Peterburgo Marijos teatro ir Jeruzalės simfoninio orkestro pažymėjo raiškiai švelnų – lyg senovinės viola d‘amore A.Pleškūno išgaunamo garso tembrą. O katalikų bažnyčioje Palangoje, akompanuojant E.Jucevičiui (vargonai), bei Nidos Katalikų bažnyčioje, akompanuojant A. Macevičiui (vargonai), skambėjo Ch. Gounod, N.Paganini, Fr. Schubert‘o, C. Franck‘o, A. Pleškūno kūriniai altui. Nidos Katalikų bažnyčioje solistas A.Pleškūnas, atlikęs suminėtų autorių kūrinius, taip pat interpretavo ir duetu su Čikagos (USA) simf. orkestro soliste Nida Grigalavičiūte (soprano) – čia sakralinė muzika atlikta Šv. Mišiose ir joms pasibaigus, kuomet pasireiškė ir muzikalus klebonas kun. Rimvydas Adomavičius (tenoras). Šį įsimintiną sekmadienio muzikavimą (2014.08.03) Šv. Mišiose ir po jų lydėjo karšti aplodismentai, o klebonas Rimvydas ir Čikagos simf. orkestro solistė N.Grigalavičiūtė (soprano) nuoširdžiai padėkojo Andriui Pleškūnui už jautrią ir subtilią interpretaciją altu šiam nuostabiam gamtos kampelyje – Nidos bažnyčioje.

 

Naujoji solinė Andriaus Pleškūno kompaktinė plokštelė

Tad bažnyčiose nuskambėjus gyvam atlikimui ir ką tik pasirodžius šiam naujam Andriaus Pleškūno 1991–2013 m. įrašų vėriniui, atlikėjas – altininkas dėkoja visiems CD AP5 įrašų dalyviams: duetuose – mamai J. M. Mačiokaitei-Pleškūnienei (la cantante), prof. I.Milkevičiūtei (soprano), F. Savickaitei (mezzo-soprano) ir S. Janušaitei (soprano) – (J.Brahms‘o rapsodijose violai ir vokalui su fortepijonu op. 91 – Nr. 1 ir Nr. 2); akompanavusiems: B. Vasiliauskui (vargonai), J. Baliunienei (arfa), A. Vizbarui (fortepijonas ir cembalo), A. Juozauskaitei (fortepijonas), D. Šlyžienei (arfa), D. Stulgytei (fortepijonas), LNOBT simf. orkestrui (dirig. V.Viržonis). Taip pat atlikėjas dėkoja  Lietuvos Katalikų bažnytinei vadovybei ir Vilniaus Arkikatedros Bazilikos administratoriui  kun.Virginijui Česnulevičiui bei rėmėjams: a.a. Gražutei Šlapelytei-Sirutienei (Santa Monica, USA), ypač Viktorui Pleškūnui (Sunbury, Australia).

 

Atgal