VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

12 16. VI tarptautinis jaunimo muzikos festivalis ,,Le strade d'Europa“ Lietuva–Italija 2014

Lidija Veličkaitė

Gražų ir rudeniškai šiltą 2014 m. rugsėjo 27 d. šeštadienio vakarą Vilniuje, didingoje Šv. Jonų bažnyčios aplinkoje prasidėjo VI tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le strade d' Europa“ (Su muzika per Europą) Lietuva–Italija 2014 pirmasis koncertas. Plati festivalio programa apima dešimt koncertų, aštuoni Lietuvoje – Vilniuje ir Kaune, du Italijoje – Romoje ir Akviloje. Šis festivalis yra III tarptautinio jaunimo muzikos festivalio - konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014, vykusio gegužės–birželio mėnesiais, antroji dalis. Festivalyje - konkurse laimėję pirmąsias vietas, „Grand Prix“ prizus, jaunieji muzikantai turėjo galimybę savo talentus dar kartą atskleisti rudens festivalyje. Festivalį rengė Lietuvos Respublikos ambasada Italijos Respublikoje, VšĮ „Musica Vitale“ ir Italijos asociacija „L'Aquila Siamo Noi“. Renginio globėjas – Akvilos miesto savivaldybė. Partneriai – Šv. Kazimiero kolegija Romoje, Vilniaus universitetas, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos edukologijos universitetas, Čiurlionio namų memorialinis muziejus, Kauno menininkų namai. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija. Rėmėjai – Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas, keramikos studija ,,INTERIOS“.

Iš kairės: Nijolė Dorotėja Beniušytė - klavesinas, Lara Cocca - traversas (senovinė fleita)

,,Le strade d'Europa“ (Su muzika per Europą) – festivalio šūkis, apjungiantis pagrindines Lietuvos muzikinio ugdymo grandis. Tai muzikos, menų mokyklos, gimnazijos, konservatorijos, Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Lietuvą ir Italiją sieja ilgametės muzikinės kultūros tradicijos. Todėl festivalių ir festivalių - konkursų tikslas – tęsti kultūrinį, švietėjišką Lietuvos ir Italijos bendradarbiavimą, skatinti gabių ir talentingų jaunųjų muzikantų, dainininkų meninę veiklą, suteikiant jiems gilias pasitikėjimo tradicijas turinčia Lietuvos muzikinio ugdymo sistema, sudarant galimybes atsiskleisti tarptautiniu mastu. Rudens festivalyje koncertavo per 80 jaunųjų Lietuvos ir Italijos atlikėjų.

Grįžkime į pirmąjį VI tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le strade d'Europa“ Lietuva–Italija 2014 koncertą Šv. Jonų bažnyčioje. Koncerto vedėja Greta Kvederaitė, pasveikinusi klausytojus, paminėjo, kad festivalis dėl sumanių organizatorių jau tampa labai gražia ir turininga tradicija. Pakviesta festivalio organizatorė Nijolė Karaškaitė supažindino su VI tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le strade d'Europa“ Lietuva–Italija 2014 garbės komitetu: Lietuvos Respublikos (LR) ambasadorė Italijoje Jolanta Balčiūnienė, LR kultūros atašė Italijoje Irma Šimanskytė, Italijos asociacijos „L'Aquila Siamo Noi“ viceprezidentas Alfredo Ranieri Montuori, Lietuvos edukologijos universiteto rektorius prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Vilniaus universiteto kultūros centro administratorė Milda Dailidienė, Lietuvos dailės muziejaus sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai Vytautas Balčiūnas, M. K. Čiurlionio namų memorialinio muziejaus direktorius Rokas Zubovas, Kauno menininkų namų direktorius Viktoras Valašinas ir Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius kun. Audrius Arštikaitis. Organizatorė perdavė festivalio koncertuose dalyvaujantiems III tarptautinio jaunimo muzikos festivalio - konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014 laureatams nuoširdžiausius linkėjimus nuo LR ambasadorės Italijoje Jolantos Balčiūnienės ir festivalio meno vadovės Nijolės Dorotėjos Beniušytės. Nijolė Karaškaitė palinkėjo jauniesiems talentams didžiulės sėkmės, o klausytojams patirti malonių įspūdžių.

Susirinkusiuosius stebino vakaro atlikėjų profesionalumas: Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė dainininkė Kristina Petrauskas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinys pianistas Lukas Gedvilas (laimėjęs antro laipsnio „Grand Prix“) ir pirmo laipsnio „Grand Prix“ laimėjusį Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių trio – Dorotė Vdovinskytė (fortepijonas), Laura Staponkutė (smuikas) ir Deividas Dumčius (violončelė).

Sužavėta muzikantų pasirodymo, Nijolė Karaškaitė padėkojo jų mokytojams, dėstytojams, profesoriams už nuoširdų darbą taip puikiai paruošus mokinius. Koncerto dalyviams buvo įteikti LR ambasadorės Italijoje J. E. Jolantos Balčiūnienės pasirašyti padėkos raštai.

Spalio 1 ir 3 d. jaunųjų muzikantų muzikos garsai skambėjo M. K. Čiurlionio namų memorialiniame muziejuje. Muziejaus direktorius Rokas Zubovas pasveikino atvykusius muzikantus linkėdamas jiems tolesnės sėkmės ir laimėjimų. Spalio 10 ir 24 d. Lietuvos edukologijos universitete klausytojai gėrėjosi kruopščiai mokinių ir studentų paruoštais muzikiniais kūriniais. Kauno menininkų namų pilnutėlė klausytojų salė Lietuvos jaunuosius muzikos atlikėjus pasitiko spalio 17 d. Sveikinimo žodį taręs šių namų direktorius Viktoras Valašinas palinkėjo atlikėjams gražios muzikinės ateities.

Lapkričio mėnesio dviejuose koncertuose Vilniaus paveikslų galerijoje, Chodkevičių rūmuose sulaukta svečių iš saulėtosios Italijos. Lapkričio 6 d. kamerinės muzikos ansamblis ,,La Flute de Pan“ - jaunas fleitistas Valerio Iannini (Italija) drauge su pianistu Luku Gedvilu (Lietuva) dovanojo nuostabios muzikos vakarą atlikę Carl Reinecke sonatą ,,Undinė“, Jules Mouquet sonatą ,,La Flute de Pan“ ir Franeois Borne fantaziją ,,Carmen“.

Gimęs Romoje, septynerių metų Valerio Iannini pradėjo mokytis fleitos meno. Aukščiausiais įvertinimais ir pagyrimais baigė L'Aquila Alfredo Casella konservatorijos prof. Luigi Tufano fleitos klasę. Grojo Milano Accademia del Teatro la Scala orkestre kartu su žymiausiais dirigentais Jurijumi Temirkanovu, Gianandrea Noseda, David Coleman ir John Axelrod. Valerio Iannini buvo antrasis fleitininkas jaunimo orkestre Accademia Nazionale di Santa Cecilia Romoje. Fleitos meistriškumo tobulinosi pas tarptautinio pripažinimo fleitos meistrus. Valerio Iannini apdovanotas specialiu prizu konkurse ,,Borse di studio S. Gazzelloni“. Dviejuose Nacionaliniuose E. Krakamp fleitininkų konkursuose (Italija) laimėjęs dvi antrąsias premijas, Valerio Iannini bedradarbiauja su Giovanile Italiana ir Sinfonica di Roma orkestrais.

Lapkričio 7 d. Vilniaus publika gėrėjosi senosios muzikos ansamblio ,,Les Romaines“ puikiomis muzikantėmis – Lara Cocca – traversas (senovinė fleita) ir Nijolė Dorotėja Beniušytė -  klavesinas.

Iš kairės: Lukas Gedvilas - fortepijonas, Valerio Iannini - fleita

Lara Cocca Areco mieste mokėsi Francesko Petrarca muzikiniame licėjuje maestro Alessandro Tricomi klasėje. Dalyvaudama nacionaliniuose konkursuose, ji laimėjo pirmąsias vietas. Kaip pianistė tęsė studijas Peskaros miesto Luisa D'Annunzio konservatorijoje. Greta studijavo Florencijos universitete politikos mokslus, kuriuos baigė su pagyrimu. Žavėdamasi fleitos muzika, įstojo į L'Aquila Alfredo Casella konservatoriją, kur šiuo metu mokosi prof. Luigi Tufano traverso klasėje. Kaip fleitininkė bendradarbiauja su įvairiais senosios muzikos ansambliais, su kuriais sėkmingai koncertavo Romos Venecijos muziejaus rūmuose, Neapolio Karališkoje akademijoje, Akvilos didikų rūmuose ir kitur. Lara Cocca šio vakaro koncerte grojo Martin Wenner pagamintu traversu, Carlo Palanca (Torino 1700–1783) kopija.

Nijolė Dorotėja Beniušytė yra gimusi Vilniuje. Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. Gedimino Kviklio klavesino klasę, bei muzikos pedagogikos programą, įgydama Muzikos magistro kvalifikacinį laipsnį ir atlikėjo profesiją, taip pat Muzikos magistro mokytojo profesinę kvalifikaciją. Pagal „Socrates Erazmus“ programą studijavo Prahos HAMU akademijoje prof. Giedrės Lukšaitės–Mrazkovos vadovaujamoje klavesino klasėje. Su Italijos vyriausybės skirta stipendija studijavo Romos S. Cecilia konservatorijoje. Klavesino meno ypatumų mokėsi pas prof. Fiorella Brancacci, senovinio fortepijono subtilybes perteikė prof. Andrea Coen, vargonų meno – prof. Alessandro Licata. Šiuo metu studijuoja L'Aquila Alfredo Casella konservatorijoje prof. Andrea Coen klasėje. 2013-2014 m. Nijolei Dorotėjai Beniušytei buvo skirta Italijos Užsienio reikalų ministerijos stipendija tęsti klavesino magistro studijų programą L' Aquila Alfredo Casella konservatorijoje. Aktyviai bendradarbiauja su įvairiais senosios muzikos ansambliais su kuriais sėkmingai koncertuoja senosios muzikos festivaliuose ,,Il Rinascimento suona giovane 2013“ Tivoli Villa d'Este/Italija. 2013 m. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai proga koncertavo Lietuvos ambasados prie Šventojo Sosto ir Maltos ordino rengtame koncerte, Portugalijos ambasados prie Šventojo Sosto rezidencijoje Roma/Italija. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos proga surengtas koncertas Romos koncertų salėje ,,La Sala dell'Immacolata“. Taip pat koncertavo Romos Venecijos muziejaus rūmuose (Italija), bei Tarptautiniame senosios muzikos festivalyje ,,Marco Scacchi“, Viterbo Gallese/Italija.

Koncerte Lara Cocca ir Nijolė Dorotėja Beniušytė atliko: G. F. Handel Sonatą e–mol traversui ir cifruotui bosui, C. P. Emanuel Bach Sonatą G–dur traversui ir klavesinui, Federiko Didžiojo Sonatą e–mol traversui ir cifruotui bosui, Leonardo Vinci Sonatą D–dur traversui ir cifruotui bosui. N. D. Beniušytė klavesinu skambino G. Frescobaldi VII Tokatą iš Antrosios Tokatų knygos. Pasaulinė senovinė muzika, skambanti istorinėje Chodkevičių rūmų kamerinėje salėje, perkėlė klausytojus į praėjusių amžių nuotaikas, svajones ir lūkesčius. Nuostabios muzikos garsai vakaro dalyvių atmintyje išliks ilgai, laukiant naujų susitikimų koncertų salėse.

Festivalio karūna – du koncertai Italijoje. Metams baigiantis III tarptautinio jaunimo muzikos festivalio-konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014 „Grand Prix“ laimėtojai atstovaus Lietuvą Italijoje - Romoje ir Akviloje.

Atgal