VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

12 30. Nuostabus Kalėdinis barokinės muzikos koncertas Pumpėnuose

Ona Striškienė

Paįstrys-Pumpėnai

2014 m. gruodžio 21 d. (sekmadienį) Pumpėnuose, Pasvalio rajone, teko pabūti labai gražioje šventėje, kuri pakiliai visus nuteikė paskutiniajai advento savaitei. Pumpėnų   švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje per Sumą giedojo Kauno mišrius jaunimo choras „Exaudi“, vargonavo Vilimas Norkūnas. Po Sumos klebonas Domingo Avellaneda Cabanillas visus įtaigiai ir temperamentingai pakvietė niekur neskubėti, užeiti į Pumpėnų kultūros namus, į Kalėdinis barokinės muzikos koncertą. Prieš išeidami iš bažnyčios daugelis dar kartą pastovėjo, pasimeldė prie prakartėlės. Ji šiais metais visai kitokia, kasmet būna graži, šiemet – puiki. Kiek į jos paruošimą įdėta vienuolių ir jų talkininkų darbo ir išmonės.

Kauno mišrius jaunimo choras „Exaudi“, kalba meno vadovas Vilimas Norkūnas. Algimanto Stalilionio foto

Pumpėnų kultūros namai buvo pilnutėliai žmonių. Su susižavėjimu klausytasi D. Buxtehude, J. H. Schein, J.C. Kerll, J. P. Sweelink ir kitų kompozitorių kūrinių. Kai kuriuos kurinius atlikdavo visas didžiulis choras, kitus – ansamblis. Smuikais grojo Rima Vėgdaitė, Justė Martinkėnaitė, klavesinu – meno vadovas Vilimas Norkūnas. Giedota įvairiomis kalbomis, bet tai nesutrukdė besiklausantiesiems pajusti kūrinių nuotaikos ir dvasios. Prieš atlikimą Vilimas Norkus visą paaiškindavo. Jis tą darė su tokiu nuoširdumu ir užsidegimu, visi susirinkusieji įdėmiai klausėsi ir šypsojosi jam. Manau, kad taip uždegti ne tik choristus, bet ir žiūrovus gali tik nepaprastai daug žinąs ir tam atsidavęs specialistas.

Svečiams dėkoja Pumpėnų klebonas Domingo Avellaneda Cabanillas (I-mas kairėje)

Vilimas Norkūnas (gim. 1981m.) muzikinį kelią pradėjo M.K.Čiurlionio menų mokykloje, kur mokėsi smuiko, vėliau –dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999-2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus LMTA (vargonus - prof. L.Digrio klasėje), o 2002-2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” (prof. H.Metzger klasėje). 2011 m. V.Norkūnas įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį Graco menų universitete (prof. U.Walther vargonų klasėje), o 2012 m. įsigijochorinio dirigavimo magistro laipsnį su pagyrimu (prof. J.Prinz klasėje). Ypatingai susidomėjęs senąją muzika, taip pat tobulinosi prof. M.Hell klavesino klasėje.V.Norkūnas dalyvavo profesorių M.Sander (2006), L.Lohmann (2007), P. van Dijk (2008), M.Markl, H.Vogel ir R.Meyer (2010), M.Melcova ir P.Planyavski (2011), L.Ghielmi (2013) vargonų meistriškumo kursuose. Veda interpretacijos kursus, vadovauja Kauno jaunimo chorui „Exaudi“.

Pasiklausyti šio nuostabaus Kalėdinės barokinės muzikos koncerto į Pumpėnus atvažiavo ne tik iš aplinkinių Kriklinių, Paįstrio, Pušaloto parapijų, bet ir Panevėžio, Pasvalio, Biržų miestų. Esam dėkingi surengusiems tokią nuostabią, rimčiai nuteikiančią, šventę: Pumpėnų klebonui Domingo Avellaneda Cabanillas, kultūros namų vadovei Aldonai Kurlinskienei, Pumpėnų bendruomenei, pirmininkei Astai Punienei, kraštiečių klubui „Pumpėniečių viltys“,  pirmininkui Algimantui Stalilionui.

Atgal