VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

01 24. Festivalio karūna – du koncertai Italijoje

Lidija Veličkaitė

Birželio mėnesį pasibaigus III tarptautiniam jaunimo muzikos festivaliui – konkursui ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014, konkurso nugalėtojai jau pradėjo ruoštis naujam koncertiniam rudens sezonui – VI tarptautiniam jaunimo muzikos festivaliui ,,Le strade d'Europa“ Lietuva–Italija 2014. Festivalį  sudarė aštuoni koncertai Lietuvoje, apie kuriuos rašėme  2014 12 16 laikraštyje ,,Lietuvos Aidas“ Nr. 280–282 ir du koncertai Italijoje, kuriuos apžvelgsime šiame straipsnyje. Koncertuoti Italijoje ypač kruopščiai ir atsakingai ruoštasi, nes atstovauti Lietuvai užsienyje patikėta geriausiems, laimėjusiems III tarptautiniame jaunimo muzikos festivalyje  - konkurse ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2014 aukščiausius apdovanojimus – „Grand Prix“. Tai Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių trio: Dorotė Vdovinskytė (fortepijonas), Laura Staponkutė (smuikas), Deividas Dumčius (violončelė), mokytoja Nijolė Namavičienė, pianistas Lukas Gedvilas, prof. Aleksandra Žvirblytė ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė, dainininkė Aistė Pilibavičiūtė, lektorė Julija Stupnianek–Kalėdienė. Jie visi pirmą kartą buvo pristatyti Italijos publikai, tad turėjo progą garbingai pateisinti gautus apdovanojimus.

Po koncerto Romos 12 Apaštalų bazilikos vienuolyno koncertų salėje iš kairės pusės: Lukas Gedvilas, Laura Staponkutė, Nijolė Dorotėja Beniušytė, Lietuvos Respublikos Ambasadorė Italijoje J.E.Jolanta Balčiūnienė, Nijolė Karaškaitė, Deividas Dumčius, Dorotė Vdovinskytė, Aistė Pilibavičiūtė

Taigi gruodžio 15 d. jaunieji muzikantai drauge su VI tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le strade d'Europa“ Lietuva–Italija 2014 organizatore Nijole Karaškaite išskrido į Romą. Dainininkė Aistė Pilibavičiūtė į Romą atvyko iš Austrijos, kur šiuo metu mokosi dainavimo meno. Visus atvykusius pasitiko VI tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le strade d‘Europa“ Lietuva–Italija 2014  meno vadovė ir organizatorė Nijolė Dorotėja Beniušytė, šiuo metu  dirbanti ir tęsianti muzikos studijas Italijoje. Ji atlikėjus supažindino su koncertų Romoje ir Akviloje (L'Aquila) programa ir visos viešnagės Italijoje metu juos globojo.

Pirmasis koncertas įvyko gruodžio 16 d. Romoje XII Apaštalų bazilikos vienuolyno koncertų salėje (Sala dell' Immacolata Convento SS. XII Apostoli). Senosios architektūros aplinka ir ypač gera salės akustika maloniai nuteikė koncerto atlikėjus.    

Į koncertą atvyko Lietuvos Respublikos Italijoje ambasadorė Jolanta Balčiūnienė su ambasados darbuotojais, lietuvių bendruomenės nariai, svečiai iš Romos ir kitų Italijos miestų.  Bazilikos vienuolyno koncertų salė buvo išpuošta raudonomis kalėdinėmis gėlėmis.

Prieš koncertą ambasadorė Jolanta Balčiūnienė pasveikino atvykusius iš Lietuvos jaunuosius talentus: „Širdingai dėkoju Jums atvykus šį vakarą, nežiūrint šiandieninio lietaus, kas italams yra tolygu lietuviškai sniego audrai. Labai malonu Jus visus matyti čia susirinkusius. Džiaugiuosi šį vakarą Jums pristatydama jaunuosius Lietuvos talentus – Tarptautinio jaunimo muzikos festivalio–konkurso „Su muzika per Europą“ nugalėtojus. Pasinaudodama proga, dėkoju šio konkurso iniciatorei p. Nijolei Dorotėjai Beniušytei. Mūsų talentai, tai geriausias mūsų jaunos šalies atspindys – dinamiškos, siekiančios ekonominio ir kultūrinio augimo. Niekas geriau nepristato šalies, kaip artistai. Jie yra tikrieji ambasadoriai, kurie komunikuoja menu, nepripažįsta ribų ir apjungia visus ieškant tikrųjų vertybių. Jaunieji muzikantai savo jaunatviškumu ir kūrybingumu pristato mūsų šalies pasitikėjimo kupiną žvilgsnį link Lietuvos ir Europos ateities. Ateities kupinos ramybės ir gerumo. Linkiu, kad šio koncerto dvasia Jus apjungtų ir leistų pajausti, kad esate vienos didelės ir solidarios šeimos dalis, kuri dalijasi tomis pat vertybėmis. Linkiu Jums gražaus vakaro ir malonaus jaunųjų talentų koncerto klausymosi.“

Po koncerto L'Aquilos koncertų salėje „Auditorium del Parco del Castello“ iš kairės pusės: L'Aquila Siamo Noi Viceprezidentas Alfredo Ranieri Montuori,Nijolė Dorotėja Beniušytė, Lietuvos Respublikos Kultūros Atašė Italijoje Irma Šimanskytė, Diego Procoli, Nijolė Karaškaitė, Aistė Pilibavičiūtė, Laura Staponkutė, Deividas Dumčius, Dorotė Vdovinskytė, Lukas Gedvilas

Pirmieji scenoje pasirodė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinių trio. Nuskambėjo Broniaus Kutavičiaus kūrinys Iš ciklo VIII Stasio Eidrigevičiaus miniatūros: Graudus, Riksmas, Paukštis už stiklo, Trikampis, Amžinoji ramybė. Atlikėjų muzikos garsai perkėlė klausytojus į filosofinės minties susimąstymą. Antrasis publiką žavėjęs kūrinys – Hans Sitt Trio op. 63 Nr. 1 (I, II, III d.) plaukė tarsi plati upė, bėganti į begalinį vandenyną. Tad publika negailėjo aplodismentų jauniems ir žavingiems muzikantams.

Toliau sekė perspektyvaus jauno pianisto Luko Gedvilo pasirodymas. Puikiai išpildyti Aleksandro Skriabino ,,Preliudai“ op. 37 Nr. 1, 2, 3, 4, Sergejaus Rachmaninovo,,Etudes–Tableaux“ op. 39 Nr. 8 d–moll, Nr. 9 D–dur sulaukė gausių aplodismentų. Atlikdamas Franco Listo Vengriškąją rapsodiją Nr. 10 pianistas savo pasažais tiesiog pakerėjo publiką.

Paskutinis koncerto akordas – perspektyvi, daug žadanti jauna dainininkė Aistė Pilibavičiūtė džiugino klausytojus ne tik savo nuostabiu balsu, bet ir sceniniu artistiškumu atlikdama  Džakomo Pučini Mimi ariją ,,Si mi chiamano Mimi“ iš operos ,,La Boheme“ ir Antonino Dvoržako Rusalkos ariją ,,Mesicku na nebi hlubokem“ iš operos ,,Rusalka“. Dainininkei akomponavo jaunas, talentingas, daug koncertuojantis italų pianistas Diego Procoli. Puikus abiejų atlikėjų muzikinis ryšys padėjo dainininkei įsijausti į atliekamus kūrinius, o klausytojai liko jais sužavėti.

Ambasadorė Jolanta Balčiūnienė džiaugėsi Lietuvos atlikėjų meistriškumu, palinkėjo jiems užkariauti pripažinimą įvairiose scenose ir įteikė koncerto dalyviams bei festivalio meno vadovei ir organizatorei Nijolei Dorotėjai Beniušytei atminimo dovanėles. Koncerte dalyvavę Europos Komisijos atstovai žavėjosi aukštu profesiniu atlikėjų lygiu ir išreiškė norą bendradarbiauti su  festivalį organizavusia VšĮ ,,MUSICA VITALE“ .

Pasibaigus koncertui, vyko labai nuoširdus bendravimas su visais klausytojais. Ambasadorė Jolanta Balčiūnienė, įvertinusi Lietuvos talentų koncertą, tikisi glaudaus ir nuoširdaus bendradarbiavimo ateityje su VšĮ ,,MUSICA VITALE“.

Kitą, gruodžio 17 d., laukė ne mažiau atsakingas koncertas Akvilos koncertų salėje ,,Auditorium del Parco del Castello“. Atvykusius lietuvius priėmė Italijos asociacijos L'Aquila Siamo Noi viceprezidentas Alfredo Ranieri Montuori.

Po koncerto jaudinančios ir laimingos akimirkos iš kairės pusės: Diego Procoli, Aistė Pilibavičiūtė, Laura Staponkutė, Dorotė Vdovinskytė, Deividas Dumčius, Lukas Gedvilas

O į koncertą jau rinkosi klausytojai: sužinoję iš vietinių laikraščių, Italijoje gyvenantys lietuviai atvyko su vaikais, draugais ir giminaičiais, atvykusiais iš Lietuvos praleisti šventes Italijoje. Koncerto klausėsi ne tik koncerto rėmėjai, bet ir Akvilos miesto vicemeras Nicola Trifuoggi. Akvilos miesto televizija filmavo visą koncertą, kuris Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų laikotarpiu buvo transliuojamas per radiją ir televiziją.

Prieš koncertą jaunuosius koncerto dalyvius pasveikino Italijos asociacijos L'Aquila Siamo Noi viceprezidentas Alfredo Montuori, Lietuvos Respublikos kultūros atašė Italijoje Irma Šimanskytė, festivalio meno vadovė Nijolė Dorotėja Beniušytė, kuri pristatė publikai koncerto atlikėjus. Jais žavėjosi publika, todėl teko keletą kartų grįžti į sceną nusilenkti. Akvilos miesto vicemeras Nicola Trifuoggi gėrėjosi jaunatviškos energijos kupinais lietuvaičių atlikėjais ir oficialiai pasveikino organizatorius su puikia iniciatyva, o atlikėjams įteikė gėlių. Atsidėkodami už klausytojų gausius aplodismentus, nuoširdų priėmimą Šv. Kalėdų proga koncerto dalyviai atliko Džono Lenono dainą ,,Kalėdos“. Akomponuojant pianistui Diego Procoli ir violončelistui Deividui Dumčiui, ją dainavo Aistė Pilibavičiūtė, o visi esantys salėje džiaugsmingai jiems  pritarė. 

Netoliese esančioje Dragonetti viloje Lietuvos atlikėjams buvo surengtas gražus priėmimas, kurio metu bendrauta su koncerto atlikėjais ir festivalio organizatoriais.

Kitą dieną jaunieji talentai turėjo galimybę susipažinti su Romos architektūra, paminklais, grožėtis plačiomis miesto aikštėmis. Išpildę visas muzikines atlikėjų galimybes koncertuose, pasisėmę įspūdingų miesto vaizdinių, laimingi lietuviai grįžo į namus toliau siekti užsibrėžtų tikslų ir naujų laimėjimų.

Atgal