VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

03 14. TĖVYNĖS SĄJUNGOS FOLKLORO ANSAMBLIUI “KADAGYS” JAU 20 METŲ (2 dalis)

Ričardas Simonaitis

Pirmaisiais susibūrimo metais ansamblis buvo kviečiamas į įvairius renginius. Labai dažnai tekdavo susitikti su moksleiviais mokyklose, darželiuose. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę įvairių mokyklų patriotiškai nusiteikę mokytojai ansamblį kviesdavo į pačius įvairiausius mokyklų renginius.

1995 m. sausio 21 d. „Kadagio” vienerių metų jubiliejus. Kaimo kapelos muzikantai –Tadas Daškevičius (smuikas), Gediminas Giriūnas (armonika), Irena Janulevičienė

Nebuvo savaitės, kad koks nors darželis ar mokykla nebūtų pasikvietęs ansamblio paklausyti atliekamų liaudies dainų ir liaudiškų pasakojimų, kartu pašokti, pažaisti įvairius žaidimus. Dažnai vaikai ir patys kartu dainuodavo. Ansamblio “Kadagys” seniūnė Irena Janulevičienė pasakojo, kad be ansamblio “Kadagio “ dainininkų neapsieidavo nė viena didesnė ar mažesnė šventė Vilniaus rajonų mokyklose. Ypatingai smagu buvo dainuoti valstybinių švenčių metu.

R.Žilinskas sveikina vadovą 65 m. jubiliejaus proga. 1996 m.rugpjūčio 24 d.

Tokios dainos kaip “Ąžuolai žaliuos”, “Vilniaus mieste žali bromai”, “Oi broli, broli”,”Vai ko nusižvengei bėrasai žirgeli” sulaukdavo ne tik ilgų katučių, bet jas žmonės dainuodavo kartu su kolektyvu. Vienos kelionės metu į Karaliaučiaus kraštą, Tilžės mieste vyko susitikimas su vietos lietuviais. Po koncerto širdelės spurdėjo ir ansambliečiams ir vietiniams. Daugumai vyrų, o ir moterims teko šluostyti džiaugsmo ašaras. Ypatingai vaikams patikdavo žaidimai su dainomis. Į ratą stodavo iki šimtą vaikų. Labai populiarus žaidimas buvo “Kadagys”. Muzika ir žodžiai liaudies. Tilžės gyventojai su savo vaikais vakarodavo su ansambliu iki išnaktų. Smagiai sukosi rateliai “Ėjo kūmas par sodą”, “Pūčia vėjas”, “Visa mūsų šeimynėlė čionai susirinko”. Vyrams labai patikdavo kariškos dainos ir dainos apdainuojančios Lietuvą “Tek saulelė per girelę”, “Pasodino ąžuolą” ir daug kitų dainų. Pagerbiant ansambliečių pasirodymą buvo specialiai paruoštos vaišės ir net tam vakarui specialiai pagaminti cepelinai.

1996 m. rugpjūčio 24 d. “Kadagys” V.B. Račiūno sode

1994 –tais metais buvo suformuota ir gruodžio mėnesį bažnyčioje pašventinta vėliava “Folkloro ansamblis KADAGYS”. Tais pačiais metais buvo suformuota ir kaimo kapela. Pirmais muzikantais tapo Tadas Daškevičius (smuikas) ir Gediminas Giriūnas (armonika) bei Irena Janulevičienė.

1996 m. gruodžio 26 d. Irena Janulevičienė prie Seimo Naujametinės eglutės

Didžiųjų švenčių metu, t.y. 1995-tais metais, kartu su ansambliu dainavo ir buvusi Seimo narė signatarė Nijolė Ambrazaitytė bei Seimo pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis. Tiek Seimo nariams, tiek ansambliečiams tai buvo nuostabios istorinės džiaugsmo akimirkos. Visi buvo aukščiausiame dvasiniame pakylėjime. Juk dainuojama buvo Kovo 11 –tosios dienos pergalei paminėti.

1997m.liepos 6 d. ansambliečiai Viršuliškių pušinėlyje po skyriaus vėliavos pašventinimo

Kiekvienas kolektyvo narys jausdami laiko dvasią, jautė ir didelę atsakomybę prieš žiūrovą, prieš kolektyvą, prieš to meto laikmetį, nors kai kam atrodė kas čia tokio padainuoti paprastą lietuvių liaudies dainą.

1998m. gegužės 20-25d.d. šventėje „Skamba skamba kankliai” Pilies gatvės skverelyje

Taip, dainos ir žaidimai visiems buvo žinomos ir daug kartų dainuotos, tačiau neseniai Lietuvai nusimetus vergovės pančius, atsijungus nuo sovietų sąjungos ir pasiekus Laisvę,tos pačios dainos žmonių širdyse įgaudavo naują prasmę.Tai buvo kolektyvo dvasinio pakylėjimo metai ir ne tik ansamblio “Kadagys” pakylėjimo metai. Tai buvo visos Lietuvos, visos tautos pakylėjimo metai. Džiaugsmo ašaros žmonių akyse turėjo ypatingą reikšmę.

1995 m. Kovo 11-osios minėjimas Akademiniame dramos teatre. Viduryje prof. V.Landsbergis. Jam iš dešinės meno vadovas V-B. Račiūnas. Iš kairės nuo V.Landsbergio N.Ambrazaitytė ir Irena Račiūnienė

Po tokių dvasingų ir sėkmingų pasirodymų ansambliečiai buvo kviečiami į renginius organizuojamus visoje Lietuvoje. Buvo aplankyti beveik visi stambieji Lietuvos miestai. Pirmais metais net į Estiją buvo nukakta. Su estais buvo šokama ir dainuojama kaip su broliu ir seserimi. Žlugus sovietinei geležinei sienai ansambliečiams atsivėrė kelias ir į užsienio šalis. Pirmoji kelionė buvo palaiminta į Belgiją. Apie tai kituose laikraščio „Lietuvos aidas” puslapiuose.

1994 m. gruodis. Vėliavos pašventinimas bažnyčioje. Nuotraukos iš Irenos Janulevičienės archyvo

 

 

 

Atgal