VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

03 28. Pasitinkant tarptautinę teatro dieną

Zinaida Indrikonienė

Muzikinio-kūrybinio darbo jubiliejaus proga 2015 m. kovo 20 dieną Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro altininkas – ilgametis LNOBT simfoninio orkestro solistas-koncertmeisteris Andrius Pleškūnas raiškiai romantiškai atliko alto solo su LNOBT simfoniniu orkestru A.Adam baleto „Žizel“: šio solo Andante dalyje jutome atlikėjo tembro taurumą ir spalvingumą, o Stretta dalyje jautėsi veržlus polėkis štriche – velykinis sielos dvelksmas. Šiam spektakliui jautriai dirigavo LNOBT muzikinis vadovas Robertas Šervenikas, o pagrindinius sceninius vaidmenis šoko O.Konošenko – Žizel, G.Žukouskij – Grafas Albertas, A.Čiumakova – Myrta, pirmo veiksmo Pas de deux šoko K.Gudžiūnaitė ir R.Ceizaris. Žiūrovai spektaklį, skirtą anapilin išėjusio baleto solisto Henriko Kunavičiaus atminimui, įvertino karštais aplodismentais.

 

2015-03-20 Vilnius, LNOBT. Alto solo A.Adam balete „Žizel“ groja orkestro solistas-koncertmeisteris Andrius Pleškūnas, diriguoja LNOBT muzikinis vadovas Robertas Šervenikas

Labai teigiamai valingą, muzikalų, veržlų Andriaus Pleškūno alto solo atliktą mintinai su orkestru įvertino LNOBT senjorė – buvusi koncertmeisterė Rementina Urbantaitė-Baradinskienė: „...žavėjo solisto A.Pleškūno ansambliškumas su orkestru – ypač su arfa (D.Šlyžienė) ir obojumi (grojo V.Lubauskas)“. Po spektaklio jubiliatą A.Pleškūną gėlių puokštėmis sveikino žiūrovai ir kolegos muzikantai, buvo įteiktas LNOBT generalinio direktoriaus Gintauto Kėvišo Padėkos raštas „Už nuoširdų ir kūrybingą darbą, už ištikimybę ir meilę Teatrui“. 1973 m. baigęs J.Naujalio meno mokyklą (G.Budreikos vėliau Vl.Varčiko kl.), o 1978 m. baigęs LMTA prof. J.Fledžinsko bei prof. P.Radzevičiaus alto klasę ir įgijęs orkestro solisto, dėstytojo, kamerinio ansamblio artisto kvalifikaciją Andrius Pleškūnas 1978 m. pradėjo dirbti Vilniuje, LNOBT. Po konkursų, kaip solistas-koncertmeisteris A.Pleškūnas reiškiasi nuo 1985 m. kovo 23 d. – tuomet atlikęs alto solo su simfoniniu orkestru „Taika“ L.Delibes balete „Kopelija“, vėliau groja visus LNOBT repertuaro alto solo su orkestru. Iš sudėtingesnių paminėtinas alto solo su sopranu ir orkestru K.M. von Weber operoje „Laisvasis šaulys – Der Freischutz“ ir kt. A. Pleškūnas įgrojo altu penkias solines CD plokšteles, komponuoja bei aranžuoja kūrinius altui su įvairių sudėčių ansambliais, koncertuoja kaip solistas su vargonininkais – bažnytinę muziką A.Pleškūnas groja nuo 1980 metų – taip pat koncertuoja su Lietuvos operos solistais: A.Stasiūnaite, I.Milkevičiūte, prof. V.Noreikos operos studijos studentais: V.Raginskyte, F.Savickaite akompanuojant A.Vizbarui, kitais atlikėjais. A.Pleškūnui įsimintinos LNOBT gastrolės Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje, Olandijoje atliekant alto solo su orkestru bei bažnytinės muzikos koncertai Italijoje, Izraelyje, Čikagoje, Taivanyje, tarptautiniuose Druskininkų, Vilniaus, Nidos menų festivaliuose bažnyčiose 2014 metais. 2015 m. vasario 7 d. A. Pleškūnas ypač subtiliai pagrojo alto solo iš L.Delibes baleto „Kopelija“ ir A.Adam baleto „Žizel“, J.Siniaus ir A. Dambrausko sakralinius kūrinius literatūriniam vakare M. ir J.Šlapelių name muziejuje Vilniuje. Tad linkėtina jubiliatui stiprybės, Dievo palaimos ir ilgų muzikinės raiškos metų.

Atgal