VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

04 21. Vokietijos kultūros ambasadorius Vilniuje

Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Koncertinį turą per Baltijos kraštus balandžio 15 d. Vilniuje pradėjo Vokietijos Tarybos,  Goethes instituto, viso būrio įdomių personalijų, muzikų, verslininkų, politikų remiamas Nacionalinis Vokietijos jaunimo simfoninis orkestras. Gastrolių tikslas – „pasveikinti jūsų valstybes su dainuojančios  revoliucijos metinėmis“  ir priminti Vokietijos vienybės sukaktį. „Kraštą, kuris daina nugalėjo smurtą, galima sveikinti tik muzika“, – rašoma jauno orkestro gastroles pristatančiame leidinyje. 

Simboliška, kad sveikina jauni, kalbantys apie mūsų šalių, draugystės, kultūros ateitį.

Orkestro, kuris pradėtas burti 1969 metais artistai – jaunuoliai nuo 14 iki 19 m. amžiaus. Tai vidurinių, muzikos mokyklų, aukštųjų mokyklų mokiniai iš įvairių Vokietijos miestų. Dirba Vokietijos muzikos tarybos projektinės veiklos principu. Į Berlyną orkestras renkasi trims sesijoms metuose. Į orkestrą jaunieji muzikai patenka konkurso tvarka. Su jaunais atlikėjais kviečiami dirbti žymiausi Vokietijos instrumentininkai. Didžiausia – Berlyno filharmonijos simfoninio orkestro artistų pagalba. Su jaunaisiais dirbo puiki klarnetininkė profesorė Sabina Meyer, Tabea Zimmermann ir kiti. Su pasididžiavimu minimi orkestrui dirigavę Kurtas Masuras, seras Simonas Rattles‘as ir kiti dirigentai.

Vokietijos jaunimo simfoninis orkestras

Vilniuje orkestras atliko koncertinėje Lietuvos scenoje negrojamą fragmentą („Septynių skraisčių šokį“) iš Richardo Strausso operos „Salomėja“, Franzo Schuberto „Nebaigtąją“ simfoniją. Tobias Feldmannas grojo Antrąjį Bela Bartoko Koncertą smuikui ir orkestrui. Puikus 24-erių metų smuikininkas, kuriam valstybė patikėjo istorinės  kolekcijos Stradivarijaus smuiką. Tarp visos eilės tarptautinių konkursų, kuriuose tapo laureatas, Tobias mini Balio Dvariono konkursą, kuriame vienbalsiai pelnė Grand Prix. Iki šiol  palaiko draugiškus ryšius su B. Dvariono muzikos mokykla, jos pedagogais. Augo muzikų šeimoje, buvo šio Jaunimo orkestro koncertmeisteris, o dabar pats dirba su šio jauno kolektyvo smuikininkais. Koncertą atliko puikiai: kokybiškas garsas, muzikalumą rodė spalvinga niuansuotė, muzikinio mąstymo logika ir protingas emocionalumas. Sudėtingas B. Bartoko koncertas teikė didelį malonumą girdėti jaunam talentingam smuikininkui Zoltanui Szekely kompozitoriaus parašytą kūrinį. Koncertą išpopuliarino daugelį kartų jį atlikęs  Yehudi  Menuhinas. Šį kartą žavėjo jauno smuikininko T. Feldmanno branda.

Dirigentas Karlas Heizas Steffensas – buvęs Berlyno simfoninio orkestro klarnetų grupės koncertmeisteris, pasirodydavęs ir kaip solistas. Tačiau kritikams apgailestaujant, pradėjo diriguoti. Tapo Reino krašto-Pfalco valstybinės filharmonijos Liudvigshafene meno vadovas. Dabar diriguoja įvairiems orkestrams, operas (net „La Scaloje“). Labai muzikalus, turintis savitą braižą dirigentas. Atliktos partitūros intrigavo. Orkestro grupės spalvingos, emociškai paslankios. 

„Jaunas, kūrybingas ir angažuotas ateičiai kolektyvas. Jame bręsta ne tik muzikai, bet ir poetai, mąstytojai“, – taip pristatomas kolektyvas visuomenei. Paruošęs programą jis plačiai koncertuoja. Grojo ne tik Europoje, bet ir Tailande, Vietname, Tunise. 2012 m. vasarą penki koncertai įvyko Kinijoje. Orkestras dalyvauja ryškiausiuose  Europoje vasaros festivaliuose. Po koncerto JAV Billas Clintonas pasakė: „Dabar tikiu, kad muzika yra galingiausia, pasaulį vienijanti jėga“.

Tokio mūsų jaunimo reiškiamo entuziastingo koncerto priėmimo seniai neteko girdėti. Aplodismentai griaudėjo. Koncertui pasibaigus, scenoje apkabindami vienas kitą, džiaugėsi jauni muzikai. Matyt buvo laimingas ir orkestro talismanas – tarp koncertmeisterio ir dirigento pulto visuomet koncertuose sėdintis frakuotas meškiukas.

Balio Dvariono mokyklos pedagogai gailėjosi, jog jų orkestras tą dieną koncertavo. Nesusitiko ir M. K. Čiurlionio menų mokyklos orkestras – sutapo koncertai.

Atgal