VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

07 22. Andriaus Pleškūno jubiliejinis sakralinės alto muzikos rečitalis

Zinaida Nutautaitė- Indrikonienė

Sakralinės muzikos vidurdienio koncertai Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje tapo nuostabia tradicija. Sekmadieniais, po Šv. Mišių, Arkikatedros skliautai dažnai aidi įvairių epochų kompozitorių kūriniais, virpinančiais mūsų širdis, šlovinančiais ir garbinančiais Dangaus aukštybes...

Štai 2015 m. liepos 5 d. Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje šių koncertų kalendoriaus puslapį atvertė vienas ištikimiausių sakralinės muzikos propaguotojų LNOBT altininkas- orkestro solistas Andrius Pleškūnas atlikęs sakralinės alto muzikos rečitalį. Kruopščiai profesionaliai ir atsakingai paruošta programa tarsi užbūrė ir privertė suklusti kekvieną klausytoją. 15 kūrinių... Nemažai... Išgirdome ne tik užsienio klasikų W. Fr. Bacho, L. Delibo, G. Verdi, G. Fr. Handelio, J. Faure, W. A. Mozarto, L. v. Beethoveno, N. Paganini ir kit., bet ir lietuvių kompozitorių St. Šimkaus ir M. K. Čiurlionio kūrinių A. Pleškūno transkripcijas altui. Šis A. Pleškūno nuostabios sakralinės alto muzikos koncertas prabėgo tarsi gražus sapnas, susiliejo ir ištirpo bažnyčios skliautuose...

Solistas A. Pleškūnas(altas), A. Petruškevičiūtė(vargonai). Foto: A. Kavaliukas

O mūsų širdyse liko po lašelį nenusakomos ramybės ir gėrio...

Andrius Pleškūnas vienas iš nepavargstančių muzikų, įgrojęs ir išleidęs net penkias autorines kompaktines plokšteles. Be jo alto sunku įsivaizduoti religinės ar tautinės šventės renginių. Atlikėjas – ne tik originalių kūrinių transkripcijų autorius. Štai šiame koncerte puikiai derėjo ir skambėjo paties A. Pleškūno sukurti bei atlikti „Agnus Dei“ ir „Memorare“ altui su vargonais.

Pagyrimo žodžiai skirti jaunai vargonininkei Agnei Petruškevičiūtei, sėkmingai talkinusiai šiame A. Pleškūno sakralinės alto muzikos rečitalyje.

Pasaulio lietuvių vienybės dieną - 2015m. liepos 17-tą Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje, minint a. a. mons. A. Svarinsko metines, A. Pleškūnas dvasingai Šv. Mišiose atliko J. Faure „Crucifix“. Vargonais akompanavo V. Savickaitė.

Atgal