VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

10 20. Šiaurės šalių kultūros projekto Nord+Imida dalyviai šoko Vilniaus universitetuose

ReginaJakučiūnaitė - Kubertavičienė

Tą šaltą ir vaiskią spalio pradžios dieną Vilniaus universiteto studentai ir svečiai,  išėję pasivaikščioti didžiosios pertraukos metu  į Sarbievijaus kiemelį, buvo maloniai nustebinti. Juos pasitiko išraiškingu šokiu bendraamžiai iš Norvegijos Oslo Spin Off Fortstudium i Dans pagrindinės mokyklos  ir  Follo kaimo mokyklos   šokių specialybės studentai ir pedagogai. Tai projekto Nord+ IMIDA - Improving Identity and Well-being in Communities by the Means of Arts IMIDA - Asmens tapatybės ir gerovės tobulinimas bendrosiomis meno priemonėmis.

Po Vilniaus Universiteto skliautais. Autorės nuotrauk.

Dalyviai, atvykę į Vilnių,  panoro šokiu išreikšti savo požiūrį į tautinį identitetą. Šiaurės šalys: Norvegija, Suomija, Švedija, Islandija, rašė projektą ir gavo lėšas iš kultūros fondo, pasikvietė Lietuvą, kurią atstovauja Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos fotografijos technologijos specialybės studentai, kurie stengėsi įamžinti kiekvieną įdomią akimirką. Renginį taip pat fotografavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto  Kūrybinių industrijų fakulteto antrojo kurso pramogų industrijos būsimieji specialistai. Pakeitę edukacinę aplinką, jie fotografavo šokį.

Smagiais plojimais buvo palydėti šokėjai, kurių dar laukė susitikimai Lietuvos edukologijos universitete.

Kitą dieną Lietuvos edukologijos universitete norvegų  jau lūkuriavo  Šokio ir teatro katedros doc.dr. Birutė Banevičiūtė  su savo studentais. Vyko šokio užsiėmimai, kuriuose lietuvių studentai stebėjo svečių darbą, vėliau kartu diskutavo ir dalijosi patirtimi. Centrinių rūmų antrojo aukšto fojė svečiai  parodė šokio spektaklį, kurį fotografavo Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos studentai ir absolventė Lina Vanko. Fotografų užduotis – įamžinti projekto dalyvių pastangas pasakoti apie save, savo svajones ir savo gyvenimą šokiu. Džiugu, kad į šį kultūros projektą įsijungė ir universitetai, nes užsimezgę kultūriniai ryžiai gali žymėti glaudesnį bendravimą: bendras paskaitas, dėstytojų vizitus, fotografijos parodas ir kitus įvykius. Šokio ir teatro katedros vedėja -  doc. dr. Jolita Kudinovienė, maloniai priėmusi svečius, tikisi glaudesnio bendradarbiavimo su norvegais, taip pat po universiteto skliautais  išvysti fotografijos parodą.

Norvegijos studentai Lietuvos edukologijos universitete

-Tai puikus kultūrinis įvykis, džiaugėsi pedagogės Janne Foss  ir Liv Greli iš Norvegijos, - nesitikėjome tiek daug dėmesio iš kolegų ir žiūrovų. Mes labai didžiuojamės, kad šokame universitetuose, kad universitetų administracija  maloniai mus priėmė ir galime pademonstruoti savo šokio meną.

Lietuvoje šį projektą kuravo R.Kubertavičienė ir E.Jaškūnienė.

Atgal