VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

06 21. Minėdamas 1863-iųjų sukilimo metines, Kaunas visus kviečia į gyvosios istorijos festivalį

Jeronimas Paškevičius

Tris dienas - šiandien, sekmadienį ir pirmadienį - Kauno senamiestyje tęsis gyvosios istorijos festivalis "Kaunas 1863. Už mūsų ir jūsų laisvę". Esminis jo renginys - sekmadienį Santakos stadione vyksianti 1863 m. sukilimo mūšio inscenizacija. Prieš 150 metų buvusį partizaninio pobūdžio mūšį atkurs daugiau nei 80 rekonstruotojų.
Šiemet Lietuva bei kaimyninė Lenkija mini 1863-1864 m. sukilimo 150-ies metų sukaktį. Šis sukilimas įėjo į lietuvių tautos istoriją kaip vienas garbingiausių ilgametės kovos už laisvę epizodų. Iki šiol tokio didelio renginio, skirto prisiminti ir pagerbti šį sukilimą, Kaune, o gal ir visoje Lietuvoje, dar nėra buvę.
"Būtina atiduoti tinkamą pagarbą šiam tautai reikšmingam istoriniam įvykiui, atnešusiam svarbių pokyčių. Kauno gubernijos sukilėliai buvo patys aktyviausi. Būtent mūsų mieste įvyko beveik dvigubai daugiau mūšių nei kitose gubernijose.

Atgal