VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

08 02. Gera emocinė terpė – būtina žmogaus gyvenimo kokybei kurti

Mykolo Romerio universiteto prof. dr. Rita Aleknaitė-Bieliauskienė

Dekartas lakia fraze amžiams įtvirtino mąstymo reikšmę žmogui: „Mąstau, vadinasi aš egzistuoju“. Tačiau neprošal pastebėti ir kitą svarbią žmogaus esybės sritį – emocinę: „Aš jaučiu, mane jaudina, vadinasi – esu žmogus“.  Įvairios psichologijos teorijos nagrinėja emocijų reikšmę žmogaus fizinei veiklai, jo mentalinei prigimčiai. Pozityviomis emocijomis psichologas A. Maslou vadino džiaugsmą, laimės pojūtį, pasitenkinimą. Jogų mokymas praplėtė šią sferą emocijomis, kurias sukuria laisvės pojūtis, pasitenkinimą – žinojimo džiaugsmas, emocijomis, kurios atveria žmogaus galių pajautą, mąstymo praskaidrėjimą. Vis dažniau minime amerikiečių mokslininkus, plėtojančius žinias ir praktiką, įgalinančią veikti žmogaus emocinį intelektą. Vystomam intelektui taip pat būtina emocinė terpė.

Taip kalbu todėl, kad Muzikų rėmimo fondo organizuojami renginiai Lietuvoje jau tapo tokiais, kurie kuria puikią emocinę terpę intelektualui, žmogui, ieškančiam  erdvės mintijimams, atradimams kažko naujo. Šiandienos visuomenėje – tai svarbiausias siekinys. Todėl ir į Fondo organizuojamus, inicijuojamus renginius renkasi ne beprasmio atsipalaidavimo ieškantys žmonės, bet siekiantys emocinių pajautų.

Talkinant Druskininkų savivaldybei, bendrijai „Atgaiva“, jau vienuoliktą kartą Lietuvos muzikų rėmimo fondo surengtas tarptautinis menų festivalis „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ nusitęsė nuo birželio 6 d. iki rugsėjo 22-osios, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio gimimo dienos. Suplanuota per 40 įvairių profesionalaus meno renginių. Link Druskininkų visą vasarą nuolat juda per 100 įvairių kartų atlikėjų. Greta garbingais vardais ženklintų Lietuvos Nacionalinės, Vyriausybės premijų laureatų vardais, tarptautinių konkursų laureatų – jaunučiai solistai, menų mokyklų moksleiviai, talentingiausi Lietuvos muzikos ir meno mokyklų moksleiviai. Visi jie suteiks galimybių pajusti muzikos galią kuriant emocinę kurorto atmosferą.

Vl. Vildžiūno paminklas M.K. Čiurlioniui Druskininkuose

Jau aptariau vieną Fondo tikslų. Tačiau jų yra daugiau. Argi paslaptis, kad net ir Druskininkuose gyvenantys žmonės retokai apsilanko memorialiniame M. K. Čiurlionio muziejuje, šiuose namuose vykstančiuose koncertuose. Festivalis priartina žemiečius prie šių namų, prie talentingo kūrėjo gyvenimiškųjų ištakų. Šion atveda ir netikėtai užklydusį sanatorijų, poilsio namų svečią. Mačiau, kaip su nuostaba klausytojas žvelgė į jaunutę smuikininkę, kaip prašė jos autografo: „Būtinai parašykite, kad esate iš Lietuvos…“ Tą kraštą dabar vokietis minės atsiminęs puikią renginių emocinę atmosferą, pagarbiai minėdamas smuikavusią Aliną, Druskininkus, Čiurlionį ir Lietuvą. Nereikia kurti specialių daug kainuojančių Lietuvos vardą garsinančių programų: tereikia paremti tai, ką nuveikia jau seniai savo šalį garsinančios organizacijos.

Druskininkai – kurortas, kurio miškingoje tyloje gęsta dienos šurmulys, saugoma ramybė. Mieste tarsi ir nematyti daug žmonių. Tačiau puikiai tvarkomose paežerėse, esančiose jaukiose parkų aikštelėse, Panemunės keliukų vingiuose, saunose, baseinuose, slidžių trasose  išsibarsčiusius žmones vakarais suburia menininkai. Suplanuotos sakralinės muzikos valandos  Druskininkų, Liškiavos, Senosios Varėnos bažnyčiose. Tai koncertų ciklas „Čiurlioniškąją stygą palietus“. Atrodytų didelė bažnyčių erdvė. Tačiau ji nuolat atakuojama jau tik prieigose muziką klausančiųjų. Klausytojai – nuolatiniai miestelėnai, turistai, dvasios ramybės ieškantieji, atsitiktiniai atklydėliai.

Kitokias koncertų programas pateikia koncertuojantieji M. K. Čiurlionio memorialiniame namelyje ar sanatorijų, viešbučių, meno mokyklos salėse. Mielai muzikus priima Grand SPA Lietuva, SPA Vilnius SANA, „Draugystės sanatorija“, naujai atgimusi moderni viešoji biblioteka.

„Druskininkų vasaros“ programoje mokslininkų laukiamas renginys – tarptautinė mokslinė konferencija. Vienintelė tokia, kasmet vis kitokiu rakursu apžvelgianti Čiurlionio gyvenimą, kūrybą, aptaria jo gyvenamąjį laikotarpį, pristato naujus kūrinius.

Jau aštuonioliktą kartą į meistriškumo mokyklą pakviesti jaunieji smuikininkai, kurie su čia Muzikų rėmimo fondo organizuotuose kursuose paruoštomis koncertų programomis pabirs po Druskininkų ir aplinkinių miestelių koncertines erdves. Jauniems atlikėjams tai – labai reikšminga sceninė patirtis.

Festivalis prasidėjo Senojoje Varėnoje. Birželio 16 d. Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje  muzikavo M. K. Čiurlionio kvartetas, Mykolo Romerio universiteto akademinis mišrus choras (vadovė Loreta Levinskaitė, chormeisterė ir koncertmeisterė Vitalija Semeniukienė). Skambėjo M. K. Čiurlionio, A. Vivaldi, J. S. Bacho ir pasaulį stebinančio mūsų dienų estų kompozitoriaus A. Pärto kūriniai. Koncertas buvo skirtas Senosios Varėnos 600 metų ir Varėnos 150 metų jubiliejams paminėti.

Festivalio pradžios koncertas įvyko ir M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Greta choro koncertavo jaunas pianistas Jurgis Aleknavičius. Iškilmingai padėtos gėlės prie M. K. Čiurlionio paminklo ir ramioje Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios vėsoje choras bei M. K. Čiurlionio kvartetas baigė iškilmingą dieną, estafetę perleisdamas kitiems atlikėjams, dailininkams, mokslininkams.

Vasara Muzikų rėmimo fondo darbuotojai gyvena tokį pat intensyvų gyvenimą kaip ir sezono metu. Dėmesingai parengti spausdinti informatyvūs leidiniai, pergalvota kpncertyuoti atvykstančių sutikimo, koordinavimo, apgyvendinimo, maitinimo strategija. Svečių padėkos vertoms p. Eglei, Irtai ir pačiai direktorei Liucijai Stulgienei tenka suktis. Muzikologas V. Juodpusis rengiasi pristatyti atlikėjus, jų atliekamus kūrinius.

Kas koncertavo liepos mėnesį? Kauno styginių kvartetas, Styginis kvartetas „Ensemble a corda“ iš Norvegijos, pianistai Gabrielis Alekna iš JAV, Irena Friedland iš Izraelio, vargonininkas Virginijus Barkauskas iš JAV, tenoras Mykolas Nechajus iš Vokietijos,  smuikininkė Gabrielė Sližytė iš Prancūzijos, dainavo Ieva Prudnikovaitė, Fausta Savickaitė, grojo fleitininkė Viktorija Marija Zabrodaitė, jaunesni ir vyresni smuikininkai, pianistai, vargonininkai, dainininkai.

Druskininkų M. K. Čiurlionio menų mokykloje pristatyti geriausi Druskininkų moksleivių piešinių ir rašinių konkursų M. K. Čiurlionio kūrybos temomis laureatų darbai. Liepos 23 d. surengtas Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Broniaus Kutavičiaus kūrybos vakaras, SPA Vilnius SANA – dailininkės Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės darbų paroda, pavadinta „Mano malda iš senelio knygutės“. Kristijono Donelaičio 300-sioms gimimo metinėms paminėti ir Tarmių metams buvo skirta Mokymo ir informacijos centro Miško muziejuje „Girios aidas“ vykusi diskusija-pokalbis tema „Gamtos, meno, liaudies tradicijų santarvė ir sąveika“. Etnologės Gražinos Kadžytės linksmybės, Leipalingio folkloro ansamblio „Serbenta“ (vadovė Aleksandra Petravičienė) dainos buvo puikus atokvėpis tarp rimtų kalbų trijų dienų mokslinės konferencijos renginiuose.

Ar ne taip ir galima įprasminti filosofinę  M. K. Čiurlionio mintį: „Visą pasaulį vaizduojuos kaip didelę simfoniją; žmonės – tai gaidos, [...], gražios melodijos – tai tolimieji Druskininkai“.

Atgal