VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

10 01. Tarptautinių muzikos festivalių atgarsiai– tarptautinę muzikos dieną

Zinaida Nutautaitė-Indrikonienė

Š. m. rugsėjo 22 d. baigėsi tarptautinis menų festivalis Druskininkuose, o Vilniuje jau įsibėgėjo tarptautinis muzikos renginių ciklas – Sakralinės muzikos valandos Šv. Kazimiero bažnyčioje. Čia 2013 m. rugsėjo 24 d. skambėjo vargonų ir alto muzika. Įvairiaspalve, ryškiai romantiška altininko Andriaus Pleškūno interpretacija, su giliu subtiliu garso skambesiu, pasižymėjo N. Paganini „Cantabile“ atlikimas. Trijų M. K. Čiurlionio kūrinių – A. Pleškūno transkripcijų altui su vargonais: „Pastoralė“, „Siuntė mane močiutė į jūres vandenėlio“ ir „Preliudo F-dur“ Andriaus Pleškūno atlikimas žavėjo klausytojus išgyvenimų dvasingumu ir tembrine įvairove, o G. F. Handel‘io operos „Kserksas“ fragmentą A. Pleškūnas pagrojo iškilmingai – gyvybingai bei subtiliai, vargonų muzikos fone. Šiame koncerte vargonavusi Jarūnė Barkauskaitė įtaigiai atliko J. Naujalio „Preliudą G-dur“ ir išraiškingai perteikė klausytojams O. Macha „Vestuvinės tokatos“ džiaugsmingumą ir viltingumą bei dinaminę plėtotę iki iškilmingos kodos. Prasminga Lietuvos NOBT orkestro solisto, sakralinės muzikos atlikėjo Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje ir kitur, styginių kvinteto „Soavita“ nario – altininko Andriaus Pleškūno muzikinė raiška tarptautiniuose muzikos festivaliuose ryškiai atsiskleidė tarptautiniam Druskininkų menų festivalyje 2013 m. rugpjūčio 11-os dienos sakralinės muzikos koncerte Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje. „Čia, skambant Andriaus Pleškūno tauriai interpretacijai altu, Druskininkų bažnyčia buvo pakylėta ir maloniai sukaupta. Džiaugiuosi, kad tai pajuto šios sakralinės susikaupimo muzikos valandos klausytojai. Už tai dėkingas tarptautinio menų festivalio „Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu“ koncertų vedėjas, muzikologas Vaclovas Juodpusis“ – anotacija ant 2013-08-11 koncerto programėlės. Šio koncerto pabaigoje jautriai ir pakiliai nuskambėjo V. Bellini „Angiol di Pace“ atliekamas solistų Aušros Liutkutės (sopranas) ir Andriaus Pleškūno (altas) su Jarūnės Barkauskaitės vargoniniu pritarimu.

Altu groja A. Pleškūnas, vargonuoja J. Barkauskaitė

Abu šiuos koncertus lydėjo karšti klausytojų, tarp kurių buvo daug užsieniečių, aplodismentai. 2013-08-11 koncertą Druskininkuose labai teigiamai įvertino svečiai stygininkai iš Maskvos, ypač Andriaus Pleškūno atlikimo tembrinę spalvinę įvairovę atliekant M. K. Čiurlionio, N. Paganini, G. F. Händel ir kitus kūrinius.

Rugpjūčio 18 dienos koncerte interpretavo Vilniaus Arkikatedros Bazilikos vargonininkas, prityręs solistas ir ansamblistas Bernardas Vasiliauskas, dalyvavo prof. Petras Vyšniauskas skardžiai prakalbinęs saksofoną Druskininkų bažnyčioje.

Na o tarptautinės muzikos dienos šventinio koncerto Stasio Vainiūno namuose Vilniuje š.m. spalio 2-os dienos dalyviams – taip pat ir čia aprašytiems linkiu sėkmės.

Atgal