VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

12 17. Jaunųjų talentų muzikos garsai, skirti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai

Lidija Veličkaitė

Prasideda V tarptautinis jaunimo muzikos festivalis ,,Le Strade D'Europa“ (,,Su muzika per Europą“) Lietuva–Italija 2013, apjungiantis pagrindines Lietuvos muzikinio ugdymo grandis, pradedant muzikos mokyklomis, gimnazijomis, menų mokyklomis, koncervatorijomis ir baigiant Lietuvos muzikos ir teatro akademija (LMTA). Tai muzikinis tiltas, jungiantis dvi Europos Sąjungos šalis, turinčias ilgametes muzikinės kultūros tradicijas. Šis festivalis yra II tarptautinio jaunimo muzikos festivalio–konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012 tęsinys. Jį rengia Lietuvos Respublikos (LR) ambasada Italijos Respublikoje, VšĮ MUSICA VITALE ir Italijos asociacija L'Aquila Siamo Noi. Renginį globoja Akvilos (L'Aquila) miesto savivaldybė. Pagrindinis rėmėjas – LR užsienio reikalų ministerija. Partneriai – Popiežiškoji lietuvių Šv. Kazimiero kolegija Romoje ir Vilniaus paveikslų galerija Chodkevičių rūmuose. V tarptautinį jaunimo muzikos festivalį sudarė keturi koncertai: du Vilniuje ir du Italijoje.

Pirmasis festivalio koncertas įvyko 2013 m. lapkričio 29 d. Vilniaus paveikslų galerijoje Chodkevičių rūmuose. Koncerte dalyvavo II tarptautinio jaunimo muzikos festivalio– konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012 pirmųjų vietų laureatai, Grand Prix premijų laimėtojai.

Pianistas Michele D'Ascenco (Italija)

Koncerto pradžioje kalbėjusi festivalio organizatorė Nijolė Karaškaitė pasakė, kad šis renginys suteikia išskirtinę galimybę mūsų jauniesiems atlikėjams koncertuoti Italijoje užbaigiant kultūrinę programą, skirtą Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai. Italijoje vieni geriausių mūsų jaunųjų talentų koncertuos prestižinėse Romos ir Akvilos miestų salėse. Festivalio organizatorė supažindino su V tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le Strade D'Europa“ Lietuva – Italija 2013 Garbės komitetu: LR ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas, LR kultūros atašė Italijoje Irma Šimanskytė, Italijos asociacijos L'Aquila Siamo Noi  viceprezidentas Alfredas Ranieris Montuoris (Alfredo Ranieri Montuori), Lietuvos dailės muziejaus sekretorius strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai Vytautas Balčiūnas, Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius kun. Audrius Arštikaitis.

Nijolė Karaškaitė perdavė LR ambasadoriaus Italijos Respublikoje Petro Zapolsko sveikinimą jauniesiems muzikantams. Jis pabrėžė, kad šis koncertas priklauso Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos kultūros programai, kuria visoje Italijoje siekiama pristatyti kūrybingą Lietuvą. Šie koncertai užbaigs mūsų pirmininkavimo pusmečio Europos Sąjungos Tarybai kultūrinę programą. Ambasadorius palinkėjo, kad jaunųjų talentų kūrybiškumas, jų ambicijos ir energija įkvėptų mus visus dar labiau didžiuotis Europos kultūra, jos nepaprastai turtingu paveldu ir milžinišku potencialu kurti bendrą žemyno ateitį.

Festivalio organizatorė taip pat perdavė nuoširdžius linkėjimus jauniesiems talentams ir susirinkusiai publikai nuo festivalio meno vadovės ir organizatorės Nijolės Dorotėjos Beniušytės, kuri šiuo metu studijuoja ir dirba Italijoje, Romos mieste.

Koncerto pranešėja Greta Kvederaitė pasveikino visus taip gausiai susirinkusius į puošnią muziejaus salę, palinkėjo malonių akimirkų besiklausant šio vakaro muzikos garsų. Pirmąją į sceną pakvietė Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokinę, II tarptautinio jaunimo muzikos festivalio–konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012 pirmos vietos laureatę pianistę Kamilę Zaveckaitę (mokytoja Eglė Jurkevičiūtė–Navickienė). Ji atliko I. Albeniz ir S. Prokofjevo  kūrinius. Kamilė yra daugelio respublikinių ir tarptautinių pianistų bei kamerinių ansamblių konkursų laureatė.

Festivalio dalyviai ir organizatoriai

Kitas į sceną pakviestas ansamblis Trio Vitale: Laurynas Duoba – obojus, Mantvydas Baltrukėnas – fagotas ir Roberta Daugėlaitė – fortepijonas. Ansamblis susibūrė 2010 m. LMTA prof. Petro Kuncos kamerinio ansamblio klasėje, užsienio šalyse tobulinosi meistriškumo kursuose.  Baigiant bakalauro studijas, Trio Vitale  pelnė pirmąją premiją II tarptautiname jaunimo muzikos festivalyje–konkurse ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012. Šiame festivalio koncerte jie atliko Franco Polenco (Francis Poulenc) Trio op. 43 (Presto, Andante, Rondo).

Scenoje Kauno J. Naujalio muzikos gimnazijos mokinys pianistas Mangirdas Janušaitis. Jo mokytojos: Rymantė Šerkšnytė, Sonata Pakutkienė. Koncerte jis atliko M. K. Čiurlionio ir Ferenco Listo (Franz Liszt) kūrinius. Nuo 2004 m. Mangirdas dalyvauja konkursuose, festivaliuose, yra  daugelio tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatas. II tarptautiniame jaunimo muzikos festivalyje–konkurse ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012 Mangirdas tapo Grand Prix premijos laureatas ( Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondo vienkartinė stipendija).

Baigiamajame koncerto akorde nuskambėjo Ilonos Pliavgo balsas. Jai akomponavo koncertmeisterė Gražina Zalatorienė. Šiuo metu Ilona yra LMTA Pedagogikos katedros antro kurso magistrantė (doc. Jolantos Čiurilaitės klasė). Ji nuolat tobulinasi žymių pedagogų meistriškumo kursuose. Ji daugelio respublikinių ir tarptautinių dainininkų konkursų laureatė. 2011 m. atstovavo LMTA ,,NORDOPERA“ projekte Švedijoje. II tarptautiniame jaunimo muzikos festivalyje–  konkurse „Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012 iškovojo antrąjį Grand Prix (Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondo vienkartinė stipendija). Šį vakarą Ilona Pliavgo atliko kūrinius iš Džiuzepės Verdžio (Giuseppe Verdi), Georgo Fridricho Hendelio (Georg Frideric Handel) ir Gajetano Doniceti (Gaetano Donizetti) operų.

Pianistas Mangirdas Janušaitis (GRAND PRIX- ALMOS Adamkienės fondo premija)

Publika negailėjo plojimų po kiekvieno jaunųjų talentų kūrinių atlikimo ir susižavėjimo koncertu. O festivalio organizatorė Nijolė Karaškaitė pasidžiaugė tokiu klausytojų dėmesiu ir atidumu jauniesiems talentams. Pakvietusi  į sceną koncerto atlikėjus, įteikė visiems padėkos raštus, pasirašytus ambasadoriaus Petro Zapolsko ir dovanėles, kurias festivalio dalyviams dovanojo keramikos studija ,,Interios“. Ji padėkojo Vilniaus paveikslų galerijai Chodkevičių rūmuose už pastangas rengiant tarptautinį festivalį ir padėką įteikė Vytautui Balčiūnui, Lietuvos dailės muziejaus sekretoriui strateginiam planavimui, muziejaus plėtrai ir vadybai. Už festivalio dalyviams dovanotus keramikos gaminius padėka įteikta keramikos studijos ,,Interios“ savininkei Violetai Ganusauskienei. Nijolė Karaškaitė labai dėkinga dailininkui Gerardui Šlektavičiui, kuris su didele meile ir dosnumu dovanojo patį gražiausią ir vertingiausią paveikslą ,,Žemės vaisiai“ VI (spalvoto lino raižinys). Paveikslas skirtas Italijos organizatoriams. Padėkos raštas ir dovanėlė įteikta ir jaunajai koncerto pranešėjai Gretai Kvederaitei.

Pakviestas tarti žodį II tarptautinio jaunimo muzikos festivalio–konkurso ,,Su muzika per Europą“ Lietuva–Italija 2012 vertinimo komisijos pirmininkas prof. Petras Kunca pasakė: ,,Daug žodžių čia nereikia. Muzika šiandien viską pasakė. Apsisprendimų ir sprendimų variantai šiandieną jau akivaizdūs.“ Jis padėkojo festivalio organizatorei Nijolei Karaškaitei už pastangas pamatyti, išgirsti ir pasidžiaugti jaunais žmonėmis. Tai yra mūsų Lietuvos talentai ir tas procesas eina pirmyn, Lietuva įsilieja į Europą, tačiau neišnyksta, o sužydi talentais, kuriuos šiandien girdėjome.

Renginiui pasibaigus pakalbinta dainininkė Ilona Pliavgo dėl jos dainavimo tobulėjimo pasikuklino kalbėti. Už ją atsakė jos koncertmeisterė Gražina Zalatorienė, kad ji be galo darbšti, kruopšti, pareiginga, daug dirba, labai aktyvi, daug kur dalyvauja ir domisi kitų pasiekimais.  Pianistas Mangirdas Janušaitis tiesiog neturi žodžių išreikšti pagarbą festivalio organizatoriams. Paklaustas, kaip ruošiasi muzikos pamokoms, atsakė, kad dirba dirba ir dirba. Tačiau darbas ne vien tik jo, didelį pasiaukojimą įdeda mokytojai. Už tai jiems yra labai dėkingas.

Prof. Petras Kunca dar papildė, kad šios dienos jaunimo koncertas, ruošiantis tokiai iškilmingai progai – Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, kuri atžymima Italijoje, tai didelė pagarba mūsų šaliai ir tai, kad galime savo talentus parodyti valstybėje, su kuria mūsų kultūriniai ryšiai, galima sakyti, praktiškai niekada nenutrūko. XX a. pradžioje nepriklausoma Lietuva turėjo glaudžius ryšius su Italija. Vyko tiesioginė radijo koncertų transliacija Kaunas–Roma, italų operos dainininkai, kiti muzikos atlikėjai, dirigentai atvykdavo į Lietuvą. Ir šiandien tas  tradicijas tęsia mūsų jaunimas. Jei mes surandame tokius talentus, tai džiaugsmas visai tautai ir mūsų kultūrai. Vis daugiau žmonių supranta, kad šiuos talentus reikia ugdyti ir kad jie atstovauja jau visiškai naujomis aplinkybėmis mūsų kultūrai Europoje.

V tarptautinio jaunimo muzikos festivalio ,,Le Strade D'Europa“ Lietuva–Italija 2013 antrasis koncertas įvyko 2013 m. gruodžio 1 d. Vilniaus paveikslų galerijoje Chodkevičių rūmuose. Koncerto vedančioji Lauryna Lankutytė pranešė, kad šiandieną sulaukėme svečio – Akvilos Alfredo Kazelos muzikos koncervatorijos (L'Aguila Alfredo Casella Music Conservatory) studento pianisto Mikele D'Ašenso (Michele D'Ascenzo). Į Lietuvą jis atvyko su prof. Elena Mateuči (Elena Matteucci). Jo repertuarą sudarė J. S .Bacho (J. S.Bach), D. Skarlati ( D. Scarlatti), V. A. Mocarto (W. A. Mozart), M. K. Čiurlionio ir K. Debiusi (C. Debussy) kūriniai. Koncerto programą jis atliko virtuoziškai, susilaukęs gausių susirinkusios publikos plojimų ir šūksnių. Festivalio organizatorė Nijolė Karaškaitė įteikė jaunam pianistui padėkos raštą ir keramikos dovanėlę, o prof. Elenai Mateuči padėkos raštą. Koncerto vedančioji Lauryna Lankutytė supažindino su jaunojo pianisto biografija.

Mikele D'Ašenso gimė 1994 m. Italijoje, Akvilos mieste. Mokytis skambinti fortepijonu pradėjo būdamas aštuonerių metų. Šiuo metu studijuoja Akvilos Alfredo Kazelos muzikos koncervatorijoje prof. Elenos Mateuči fortepijono klasėje. Taip pat studijuoja prof. Aleksandro Kusateli (Alessandro Cusatelli) kompozicijos klasėje. Fortepijono subtilybių sėmėsi iš žymių pianistų meistriškumo kursuose, tobulinosi pas iraniečių pianistą Raminą Bahramį (Ramin Bahrami), klavesinistą – pianistą prof. Andrejų Kojeną (Andrea Coen) ir kt. Didelį dėmesį skiria J. S. Bacho repertuarui koncertuodamas kaip solistas. Taip pat aktyviai koncertuoja kaip kamerinių ansamblių narys žymiose Italijos koncertų salėse ir teatruose. Mikele D'Ašenso yra fortepijoninių konkursų, kuriuose yra laimėjęs ir svarbias stipendijas, pirmųjų vietų laureatas.

Maloniai ir šiltai su publika bendravusi Lauryna Lankutytė taip pat apdovanota padėkos raštu ir dovanėle. Pasibaigus tiek pirmajam, tiek šiam koncertui festivalio organizatorė Nijolė Karaškaitė pakvietė koncerto dalyvius ir klausytojus pabendrauti, pasidalyti abipusiais įspūdžiais. O svarbiausia, su kokiomis nuotaikomis mūsų jaunieji dalyviai vyks į Italiją, atstovauti mūsų šaliai – Lietuvai.

Atgal