VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

01 04. Jaunųjų talentų muzikos garsai, skirti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai (Pabaiga)

Lidija Veličkaitė

Tradiciniu tampantis V–asis tarptautinis jaunimo muzikos festivalis „Le strade d’Europa“ (,,Su muzika per Europą”) Lietuva–Italija 2013,po sėkmingų koncertų Vilniaus paveikslų galerijos Chodkevičių rūmuose, jau trečius metus iš eilės keliasi į Italiją. 2013 m. gruodžio 3–7 d. festivalio koncertai, skirti Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga, skambėjo pagrindinėse Akvilos (L‘Aquila) ir Romos koncertų salėse.

Po nuostabiai publiką sužavėjusio koncerto Lietuvos talentai su organizatoriais Akviloje

Gruodžio 3 d. pavakarę festivalio dalyviai – pianistai Kamilė Zaveckaitė, Mangirdas Janušaitis, dainininkė Ilona Pliavgo su koncertmeistere Gražina Zalatoriene, ansamblio Trio Vitale nariai – Laurynas Duoba (obojus), Mantvydas Baltrukėnas (fagotas), Roberta Daugėlaitė (fortepijonas) kartu su festivalio organizatore Nijole Karaškaite išskrido į Romą. Kartu su jais vyko Vilniuje koncertavęs jaunasis italų pianistas Mikele D‘Ašenso (Michele D‘Ascenzo) su prof. Elena Mateuči (Elena Matteucci).

Atvykus į Romą, festivalio dalyvius pasitiko festivalio meno vadovė Nijolė Dorotėja Beniušytė. Viešbutyje ji visus supažindino su festivalio eiga ir rūpestingai globojo dalyvius visas penkias Italijoje praleistas dienas.

Sekančią, gruodžio 4 d. Lietuvos jaunieji talentai vyko koncertuoti į Akvilos miestą. Šis festivalio koncertas buvo organizuotas VšĮ MUSICA VITALE kartu su Italijos asociacija L‘Aquila Siamo Noi, o renginį globojo Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje ir Akvilos miesto savivaldybė. Koncertas susilaukė didelio vietinės spaudos dėmesio. Po įvykusios spaudos konferencijos, kurioje dalyvavo L‘Aquila Siamo Noi viceprezidentas Alfredas Ranieris Montuoris (Alfredo Ranieri Montuori), festivalio meno vadovė Nijolė Dorotėja Beniušytė ir Akvilos banko atstovas Mateo Gizis (Matteo Gizzi), Akvilos miesto spauda mirgėjo straipsniais apie artėjantį lietuvaičių koncertą. O vietinės televizijos ir radijo žinių programose buvo transliuojami organizatorių interviu apie festivalį – muzikinį tiltą, jungiantį dvi Europos Sąjungos šalis.

Atvykus jauniesiems muzikantams į Akvilos miesto koncertų salę „Auditorium del Parco del Castello“ visus pasitiko L‘Aquila Siamo Noi asociacijos viceprezidentas Alfredas Ranieris Montuoris. Koncertų salė, talpinanti iki 250 klausytojų, yra suprojektuota žymaus italų architekto Renzo Piano. Ji buvo pastatyta po 2009 m. įvykusio žemės drebėjimo ir iškilmingai atidaryta 2012 m. Koncerto dalyvius maloniai nuteikė nuostabi salės akustika ir koncertui Matteucci firmos išnuomotas fortepijonas YAMAHA. Pats firmos savininkas atvyko pasiklausyti koncerto repeticijos.

Po nenutrūkstamų aplodismentų jaunuosius talentus sveikina Akvilos organizatoriai ir sponsoriai:iš dešinės į kairę Alfredo Ranieri Montuori,Dino Pignatelli,Roberto Madama

Šis koncertas sulaukė didžiulio Akvilos miesto visuomenės susidomėjimo. Prieš koncertą atvykę žurnalistai iš televizijos ir radijo kalbino viceprezidentą Alfredą Ranierį Montuorį, Lietuvos Respublikos (LR) ambasados kultūros atašė Irmą Šimanskytę ir festivalio meno vadovę Nijolę Dorotėją Beniušytę. Vienas iš žurnalistų 2009 m. Lietuvoje mokėsi lietuvių kalbos ir taip išvengė tais pačiais metais Akviloje įvykusio žemės drebėjimo. Kreipdamasis į A. Ranierį Montuorį jis iš džiaugsmo sušuko „Tu man atvežei Lietuvą!“

Susirinkus pilnai salei klausytojų, A. Ranieris Montuoris pristatė visus festivalio dalyvius ir festivalio sielą – meno vadovę Nijolę Dorotėją Beniušytę, taip pat padėkojo koncerto sponsoriams – UAB Campo Felice atstovui inžinieriui Dino Pignatelli ir Akvilos banko prezidentui advokatui Roberto Madama, kurių svarbaus indėlio dėka įvyko šis koncertas. A. Ranieris Montuoris džiaugėsi bendradarbiavimo pradžia su Lietuvos VšĮ MUSICA VITALE ir neeiliniu šio vakaro koncertu. Vesdama koncertą, N. D. Beniušytė pristatė kiekvieną atlikėją, apibūdindama jo gabumus ir muzikinę veiklą. Italijos publiką lietuviai stebino savo artistiškumu, aukšta garso kokybės kultūra ir, nors visi yra jauno amžiaus, brandžia muzikinio atlikimo maniera.

Po nuostabiai publiką sužavėjusio koncerto ir nenutrūkstamų aplodismentų visiems koncerto dalyviams įteiktos didžiulės įvairių spalvų rožių puokštės. Padėkos raštai, pasirašyti LR ambasadoriaus Italijoje Petro Zapolsko, festivalio organizatorės Nijolės Karaškaitės ir festivalio meno vadovės Nijolės Dorotėjos Beniušytės, įteikti šio koncerto Akviloje organizatoriams. Taip pat iškilmingai jiems įteiktas atvežtas iš Lietuvos Gerardo Šlektavičiaus paveikslas ,,Žemės vaisiai“ VI (spalvoto lino raižinys).

LR ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas bendrauja su jaunaisiais Lietuvos talentais Romoje

Puikiai nusiteikusius koncerto dalyvius Akvilos organizatoriai ir rėmėjai pakvietė į rūmus Villa Dragonetti iškilmingai vakarienei. Jos metu vyko abipusis koncerto dalyvių, Akvilos organizatorių, rėmėjų ir svečių nuoširdus bendravimas. Sunku buvo išsiskirti po tokio nuostabaus priėmimo ir parodyto didelio dėmesio Lietuvos jauniesiems talentams.

Gruodžio 5 d. jau laukė koncertas Romos Baldini koncertų salėje (Sala Baldini). Ši koncertų salė yra buvusi XVII–XVIII a. Campitelli bažnyčios zakristija. Salė talpina iki 200 vietų ir joje vyksta žymūs Romos festivaliai, parodos ir koncertai. Koncerto dalyviai išbandė fortepijoną ir įvertino salės akustiką. Dar prieš koncertą atvykęs LR ambasadorius Italijoje Petras Zapolskas su žmona Rūta pabendravo su jaunaisiais Lietuvos talentais, įteikė kiekvienam atminimo dovanėlę.

Į Baldini salę rinkosi garbingi svečiai – ambasadoriai su žmonomis, lietuvių bendruomenė Romoje ir kt. Atvyko žymių profesorių, tarp jų Lietuvoje koncertavęs klavesinininkas Andrejus Koenas (Andrea Coen). LR kultūros atašė Italijoje Irma Šimanskytė ir festivalio meno vadovė Nijolė Dorotėja Beniušytė pasitiko atvykstančius į koncertą svečius.

Koncerto pradžioje sveikinimo žodį tarė ambasadorius Petras Zapolskas: „Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti pačius jauniausius Lietuvos muzikantus ir tradicinį šiais metais, jau trečiąjį kartą vykstantį tarptautinį jaunimo muzikos festivalį „Le strade d‘Europa“ Lietuva–Italija, bei jo nugalėtojus. Šis koncertas priklauso Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos kultūros pristatymo programai, kuria visoje Italijoje siekiame pristatyti kūrybingą Lietuvą. Šis koncertas simboliškai užbaigs mūsų pirmininkavimo pusmečio Europos Sąjungos Tarybai kultūrinę programą.

Festivalio dalyviai garbingai užbaigė kultūrinę programą,skirtą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga, žymiojoje Romos Baldini koncertų salėje(Sala Baldini)

Jau trečią kartą vykstantis tarptautinis jaunimo muzikos festivalis „Le strade d‘Europa“ Lietuva–Italija yra labai simbolinis renginys. Džiaugiamės nuėję ilgą ir renginių turtingą kelią Italijai pristatinėjant kūrybingą Lietuvą, žadinant susidomėjimą mūsų kultūra ir šalimi, stiprinant pasitikėjimą ir bendradarbiavimą.

Tačiau užbaigdamas vieną kelią, festivalis pradeda kitą – jaunųjų menininkų kūrybos kelią. Neatsitiktinai šiam koncertui pasirinkome jaunuosius muzikantus. Tuo norime nukreipti visų mūsų žvilgsnius į Lietuvos ir Europos ateitį.

Norime palinkėti, kad jaunųjų talentų kūrybiškumas, jų ambicijos ir energija įkvėptų mus visus dar labiau didžiuotis Europos kultūra – ir jos nepaprastai turtingu paveldu, ir jos milžinišku potencialu kurti bendrą žemyno ateitį.“

Koncerto programą jaunieji dalyviai atliko puikiai. Publika labai atidžiai klausėsi ir negailėjo plojimų ir susižavėjimų Lietuvos jaunaisiais talentais.

Taip puikiai pasirodę mūsų jaunieji festivalio dalyviai garbingai užbaigė kultūrinę programą, skirtą Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga. Atsidėkodama ambasadoriui Petrui Zapolskui už didelį pasitikėjimą ir aukštą mūsų jaunimo įvertinimą, festivalio meno vadovė Nijolė Dorotėja Beniušytė padovanojo jam iš Lietuvos atvežtą keramikos studijos ,,Interios“ dovaną – angelą. Pasibaigus koncertui ambasadorius Petras Zapolskas pakvietė visus pratęsti bendravimą. Prie vaišių stalo vyko pokalbiai, diskusijos, ateities planų aptarimai.

Po dviejų koncertinių dienų visi festivalio dalyviai, vadovaujant festivalio meno vadovei N. D. Beniušytei, patraukė grožėtis vakarine gausiai apšviesta Roma. Dar dvi dienas mūsų jaunieji talentai vaikščiojo Italijos sostinės gatvėmis, lankė muziejus, pabuvojo Vatikane. Laimingai grįžę į namus, jie toliau sieks tobulėti, nes tikrai jų laukia daug konkursų, festivalių ir koncertų.

Atgal