VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Koncertai

02 11. Kaip pasitiksime Etnografinių regionų metus?

Reda Kiselytė

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaitykloje 1 d kl. gimnazistams organizuotas literatūrinis rytmetys „Aukštaitijoje skamba dzūkiška šneka“. Su gimnazistais bendravo Rokiškio krašto muziejininkė istorikė Ona Mackevičienė. Ji sekė dzūkišką pasaką, dalinosi prisiminimais, kaip iš Dzūkijos krašto atvyko dirbti į Rokiškį. Susitikimas su muziejininke Ona Mackevičiene – prasmingas tiltas, išlydėjus Tarmių metus ir pasiruošimas pasitikti Etnografinių regionų metus, kuriuos ruošiamasi paminėti 2015 metais.

Rokiškio krašto muziejaus muziejininkė istorikė Ona Mackevičienė R. Afanasjevo nuotr.

Šios informacijos autorė gimnazistus susipažindino su etnografiniais leidiniais, kompaktinėmis plokštelėmis, kuriomis papildytas gimnazijos bibliotekos fondas per Tarmių metus. „Mažojo princo fondo“ ambasadorė Loreta Sungailienė populiarina garsinio skaitymo tradicijas ir rekomenduoja jas įgyvendinti švietimo įstaigose. Mūsų gimnazijoje taip pat populiarinamas garsinis skaitymas. Šiame renginyje gimnazistai dzūkiškai skaitė eilėraščius ir pasakas, gilinosi į dzūkišką tarmių žodynėlį, prisiminė lietuvių patarles ir priežodžius apie lietuvių kalbą. Šio straipsnio autorė literatūrinį rytmetį užbaigė lietuvių poetės Marijos Meilės Kudarauskaitės eilėraščiu „Pliumpų frantas“. Tai žaismingas vaikiškas eilėraštis, niekada neprarandantis aktualumo ir mus visus mokantis gerbti gimtąją kalbą. Renginyje dalyvavęs šios gimnazijos direktorius Gediminas Matiekus ir mokytoja Ramutė Prascienienė mano, kad pamokos netradicinėse erdvėse ir svečių dalyvavimas jose paįvairina ugdymo procesą.

Atgal