VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

2018-12-27
Ankstus 2018 metų rugsėjo 25-osios rytmetis. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje aukojamos Šv. Mišios. Subtiliai skamba Andriaus Pleškūno viola atliekama, vargonais akompanuojant A.Biveiniui, sakralinė muzika – muzikuojantysis su maldininkais priima Šv. Komuniją.  Plačiau
2018-12-26
Šių metų lapkričio 3 d. jam būtų sukakę 90 metų. Gimė 1928 m. lapkričio3 d. Kaune. 1952 m. baigė A. Lunačarskio meno institutą Maskvoje.1952-1990 m. Kauno dramos teatro aktorius.  Plačiau
2018-12-25
Airija Kalėdos Airijoje - pirmiausia religinė šventė, o ne vien pramoga. Kalėdų išvakarėse languose uždegamos žvakelės, kad rodytų kelią šventajam Juozapui ir Marijai ir kiekvienam, ieškančiam prieglobsčio. Plačiau
2018-12-22
Atleiskime, pamirškime skriaudas, Pagerbkime tas valandas brangias. Be nuoskaudų, be melo Plačiau
2018-12-22
Advento išvakarėse Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje  vakarines šventas Mišias aukojo buvęs šios šventovės klebonas, o dabar didelį autoritetą bei žmonių meilę turintis šv. Jono Pauliaus II 1997 metais įsteigtos Šiaulių vyskupijos  pirmasis  vyskupas Eugenijus Bartulis.  Plačiau
2018-12-22
Stebuklai vyko ir vyksta ne tik kažkur toli, bet ir čia pat, šalia mūsų. Tik ar mes apie juos žinome, ar pastebime, ar susimąstome, kokia mums parodyta Dievo malonė? Kazokiškių bažnyčia man artima. Ypač artima. Joje nuo XIX a. pradžios tuokėsi, krikštijo savo vaikus, iš čia į paskutinę kelionę buvo palydimos kelios kartos Čiuladų giminės Plačiau
2018-12-21
Vilnius – kelių, vedančių iš Azijos į Vakarų Europą, Šiauriniai vartai. Matyt, ne šiaip likimas nuskyrė miestui herbą, kuriame  –  Šv. Kristoforas, keliautojų globėjas. Plačiau
2018-12-18
Kultūros ministerijoje pirmadienį pasveikinti šių metų Bronio Savukyno premijos ir trijų premijų už publicistinius kūrinius laureatai. Plačiau
2018-12-18
2018 m. gruodžio 17 d. Kaune V. Kudirkos bibliotekos Parko padalinyje vyko diskusija apie Eigulių seniūnijos ištakas ir koncertas „Dainuojame kartu tikėjimą“. Renginio organizatoriai: Kaunėnų bendruomenė ir Parko padalinys.  Plačiau
2018-12-17
Sėdėjome už stalo, pusryčiavome. Visa šeimyna tą rytą buvo gerai nusiteikusi. Kažkas iš mūsiškių netikėtai klausia:Ir vėl? Kas lenkė vyšnios šakas? Visi tyli, visi geri. Žvilgsniai nukrypo į mano pusę. Nelauktai apkaltinus, mano gerklėje ima ir užsikerta kažkas. Neiškalbu. Norėdamas prabilti, pradedu šnypšti. Plačiau
2018-12-16
Vilniaus  tarptautinės rašytojų, literatų ir dailininkų gildijos „Vingis“ susitikime vyko Vandos Mikoliūnienės kūrybos pristatymas. Gimusi Aukštaitijoje, Pasvalio rajone, Melėnų kaime. Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą (edukologinis universitetas); dvidešimt metų dėstė švietimo vadybą, parengė 13 leidinių, 30 mokslinių metodinių straipsnių. Plačiau
2018-12-10
Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija iš visuomenės pasiūlytų daugiau nei 40-ies muzikos, teatro, dailės, literatūros, kitų kultūros ir meno sričių atstovų atrinko 12 kandidatų gauti premijas. Plačiau
2018-12-07
Graudu ir liūdna matyti  „mokytojų“ kovą dėl pinigų. Jie atkakliai, nepaisydami nieko, kovoja už  savo teises. Bet kyla klausimas – kodėl pamirštama  mokinio konstitucinė teisė į mokslą?  Plačiau
2018-12-07
Šių metų rudenį Šakių krašte, Kudirkos Naumiestyje, paminėtos Laisvės kovų dalyvio, politinio kalinio, disidento, Vilniaus zanavykų bendrijos valdybos nario Arturo Flikaičio (1933–2016) 85-osios gimimo metinės.  Plačiau
2018-12-07
Pačiu žymiausiu praėjusio amžiaus kraštotyrininku teisėtai buvo pripažintas Radviliškio krašto gentainis Balys Buračas (1897-1972), kilęs iš nuošalaus Sidarių kaimo.  Plačiau
2018-12-05
Martyno Mažvydo premija už nuopelnus Lietuvos valstybės kalbai, raštijos istorijai ir knygos menui šiais metais skiriama Sigitui Lūžiui už Kazimiero Semenavičiaus knygos ,,Didysis artilerijos menas“ pirmosios dalies vertimą iš lotynų kalbos ir reikšmingus pastarųjų penkerių metų mokslinius senosios Lietuvos literatūros ir rašytinio paveldo, lietuvių kultūros asmenybių literatūrinės ir kultūrinės veiklos, lietuviškos knygos ir spaudos tyrinėjimus. Plačiau
2018-12-04
Kauno  Veršvų gimnazijoje vyko šaulių susitikimas su moksleiviais - Istorijos pamoka kitaip, “Ar aš esu Lietuvos patriotas?" Plačiau
2018-12-02
Lapkričio 23 dieną Vydenių bibliotekoje vyko renginys  „Vydenių krašto gyvenimo atspindžiai lenkų okupacijos metais leistuose periodiniuose leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.   Plačiau
2018-12-01
 Lapkričio 23 dieną Vydenių bibliotekoje vyko renginys  „Vydenių krašto gyvenimo atspindžiai lenkų okupacijos metais leistuose periodiniuose leidiniuose „Jaunimo draugas“ ir „Vilniaus rytojus“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.       Plačiau
2018-12-01
Ji privertė sovietų valdžią, turinčią ginkluotą jėgą,  kapituliuoti. Plačiau