VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

10.03. Petras Deltuva: Jūs už ar prieš?

Loreta Nikolenkienė, Lietuvos žurnalistų sąjungos narė

Lietuvos skulptorius, rašytojas, poetas Petras Deltuva gimė 1932 m. gruodžio 9 d. Surgučiuose (Marijampolės raj.), baigė skulptūros studijas Dailės insti­tute. Skulptoriaus darbų yra Lietuvoje, Švedijoje, Prancū­zijoje, JAV, Rusijoje. 1988 m. P. Deltuva pasiprašė Švedijos politinio prieglobsčio.

Petras Deltuva

Sukūrė skulptūras Susimąstymas (1970), Kristijonas Do­nelaitis (1972, Klaipėda), Jonas Jablonskis (1974, nepastatyta), Adomas Mickevičius (1974, nepastatyta), Baltija (1979, Suomi­ja), Baltoji madona (1992, Kauno Įgulos bažnyčia), K. Jakubėno, J. Avyžiaus, J. Miltinio, L. Bartusevičiūtės, popiežiaus Jono Pauliaus II, R. Walenbergo, I. Bergmano ir kt. portre­tus, Švedijos karalienės Silvijos biustą (1990, Gotlandas), daug antkapinių paminklų, medalių.

Nebylio pabučiavimas (roma­nas; Kaunas: Naujasis lankas, 2011),Svetimi namai (roma­nas; Kaunas: Naujasis lankas, 2012), Narkomanas per prievar­tą (romanas; Kaunas: Naujasis lankas, 2013), Liūdesio juostų rašytojas (romanas; Kaunas: Naujasis lankas, 2017), Marta (romanas, neišleista), Akmens sielos perskėlimas (noveletės, neišleista), Sunkūs prisiminimai (apsakymai, neišleista).

Šiais metais P.Deltuva išleido naują knygą – romaną „Liūdesio juostų rašytojas".

Knygos „Liūdesio juostų rašytojas" viršelis

„1957 metais Vilniuje, Dailės instituto aktų salėje, studentas A. Dzingelevičius buvo viešai teisiamas už tai, kad jis per marksizmo seminarą pasakė savo nuo­monę, nederančią tarybiniam studentui. Mat jis ėmė ir pasakė, kad jo gimtinėje kolchozo pirmininkas vagia.

Tuo metu kritikuoti komunistų partijos narį jau ne­gerai, tai tarybinės santvarkos šmeižtas. Sėdėjau kaip prikaltas aktų salės galiorkoje. Marksizmo katedros vedėja dūrė kaip pirštu su klausimu: „Jūs už ar prieš? - vienbalsiai." Norėjau pakilti, išeiti iš „teisminio cirko", bet studentas architektas man sušnibždėjo: „DUR­NAS, nori, kad..."

Ir šiandieną tebejaučiu kaltę, kad viso „teismo" kviestiniai auksaburniai - Vilniaus Kapsuko uni­versiteto teisininkai studentai ir dailės instituto prievarta suvaryti dėstytojai ir studentai nekal­tą teisė ir smerkė. Ar tada daug būtų palikę teismo parodiją, išėję, būtų išėję... ėję???

Košmariškas absurdas įsirašė giliai atmintyje, vis mąstydavau apie menininkus - išvytus, nubaustus, pasmerktus TYLAI, - kaip kūrėjai jie žuvę visam gyve­nimui, jų egzistencija rusų okupuotoje Tėvynėje toly­gi ilgai besitęsiančiai mirčiai. Svajojau: gal ateis toks laikas, kada galėsiu tai pavaizduoti ir to laikmečio dva­sią nupiešti. Patyliukais mintyse rašiau - komponavau romaną, pavadinęs jį „Liūdesio juostų rašytojas". – Taip apie šio romano gimimą kalba autorius.

Drąsi ir nevaržoma vadinamoji Z karta, kuri pasaulį mato visiškai kitaip nei prieš tai buvusios kartos, perskaičiusi šią knygą, manau, įvertins skirtingai nei vyresnioji karta.

Siūlau paskaityti ir susidaryti savo nuomonę.

Atgal