VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

10.17. Prisimenant Rugsėjo pirmąją Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Rugsėjo pirmoji – viena mokykloje vykstančių švenčių, kada sulaukiama daugybės sveikinimų ir gražiausių linkėjimų. Rugsėjo pirmoji – tai Mokslo ir žinių šventė.

Labai gražią, prasmingą šių mokslo metų Rugsėjo pirmosios šventę skapiškėnai –  mokiniai, pedagogai, tėveliai bei svečiai sutiko sumaniai išpuoštame, saulės apšviestame mokyklos kieme. Direktorė Birutė Zaborskienė,  pasveikinusi susirinkusiuosius, pasidžiaugė ir pristatė šventės svečius: naująjį parapijos kleboną kun. Albertą Kasperavičių ir istorikę dr. Aldoną Vasiliauskienę.

Mokyklos direktorės Birutės Zaborskienės sveikinimas.

Direktorė B. Zaborskienė, sveikindama šventės dalyvius, kalbėjo: „Rugsėjis sugrąžina mus iš vasaros, pradeda dar žydintį, bet jau susimąsčiusį, stebuklingais voratinkliais pasidabinusį rudenį. Rugsėjis dovanoja gražią ir prasmingą Mokslo ir žinių šventę, metai po metų pasikartojančią ir kasmet vis kitokią...

Laukėme jūsų – pailsėjusių, linksmų ir kūrybingų. Smagu jus visus vėl matyti.

2016–2017 mokslo metai buvo vainikuoti šaunia švente, kurioje susumavome veiklą, pasiekimus. O jų visose srityse buvo gausu:prizinės vietos dalykinėse olimpiadose, medalių gausa sportinėse varžybose, mokinių individuali pažanga, džiuginantys nacionalinių pasiekimų tyrimų rezultatai. Malonu buvo girdėti ekspertų, rajono vadovų, Švietimo ir mokslo ministerijos gerus atsiliepimus apie mūsų mokyklos mokytojus ir mokinius. O kiek puikių akimirkų, džiugesio padovanojo net du šaunūs miuziklai, kuriuose vaidino, šoko ir dainavo didelė dalis mūsų bendruomenės“ (Apie tai plačiai rašyta „Lietuvos aido“ straipsnyje „Įveiktų darbų ir pasiekimų šventė Skapiškio pagrindinėje mokykloje“ , 2016. Birželio 14. Nr. 130, 131, 132. P. 6–7).

Padėkojusi už pasiektus laimėjimus, direktorė  sakė: „2017–2018 mokslo metai yra atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio metai. Mes, maža dalelė Lietuvos, sveikinsime savo valstybę gerais darbais, įdomia ir prasminga veikla, pilietiškais poelgiais. Taigi, ir šiais mokslo metais kursime, pažinsime, švęsime.

Nuoširdžiausiai sveikinu visą mokyklos bendruomenę  Mokslo ir žinių šventės – Rugsėjo pirmosios proga. Lai jumyse niekados negęsta žinojimas, kad mes kartu – jėga. Tegul 2017–2018 mokslo metai būna kūrybiški, pilni energijos ir naujovių“.

Klebono kun. Alberto Kasperavičiaus sveikinimas.

Kunigas A. Kasperavičius  neseniai paskirtas Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos klebonu. Kartu aptarnauja  Panemunio  Švč. Trejybės ir Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijas. 

Klebonas pasidžiaugė estetiškai renovuota mokykla, Dievulio atsiųstu gražiu oru. Priminė, kad pirmąją mokyklą Skapiškyje įkūrė vienuoliai dominikonai, kurių viena svarbių misijų buvo šviesti paprastą liaudį. Tad mokykla turi senas katalikiškas ir tvirtas mokslo žinių sklaidos šaknis.

Klebonas pakvietė visus rugsėjo 3 d. – sekmadienį į Šv. Mišias Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, kurios bus aukojamos už mokyklos kolektyvą (mokinius, mokytojus), mokinių tėvelius bei senelius, meldžiantis, kad Dievas laimintų juos ištisus metus.

Mokytojos Rasa Kaušakienė, Skaistė Bakanienė ir 4 mokiniai – Orinta Aleknaitė, Džiugas Meilus, Titas Bakanas ir Linas Giedrys atstovavo Skapiškio pagrindinę mokyklą rajoninėje šventėje Kupiškyje, kuri prasidėjo šv. Mišiomis, po jų visų mokyklų atstovams buvo išdalyti medeliai – eglutės sodinukai, kad jie augtų prie mokyklos ir ją puoštų. Kartu buvo įteiktas Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko  bei  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės pasirašytas sveikinimas. Skapiškio pagrindinėje mokykloje jį perskaitė mokytoja Rasa Kaušakienė.

Kupiškio rajono savivaldybės mero Dainiaus Bardausko bei Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės sveikinimas

Gerbiami mokyklos bendruomenės nariai.  Rugsėjo pirmoji – ypatinga šventė, betarpiškai paliečianti didžiąją daugumą Lietuvos piliečių. Vieniems  ši diena – tai paskutinių mokyklinių metų pradžia, kažkam ji – tik ilgo, atradimų ir žinių kupino laiko pirmasis etapas. Vyresniems Rugsėjo pirmoji – jaunystės dienų prisiminimai, nugulę atminties archyvuose.

Mokykla, kaip ir Namai, įprasmina mūsų gyvenimus, susaisto su Šeima, Gimine, Gimtine, Tėvyne ir atveria daugybę durų ir langų į Pasaulį.

Šie mokslo metai ypatingi dar ir tuo, kad mes įžengsime į atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio jubiliejinius metus. Prasmingai išnaudokime istorijos mums duotą šansą gyventi ištisą valstybės gyvavimo epochą įprasminančiais metais. Šiandieninės modernios Lietuvos istorija būtų neįmanoma be 1918 metų Vasario 16-osios, kuri kaip tiltas jungia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorinį paveldą su 1990-ųjų metų Kovo 11-ąja, mums visiems suteikusia galimybę laisvai gyventi, kurti, spręsti ir prisiimti atsakomybę už savo ir Lietuvos ateitį. Mes turime ko pasimokyti iš savo šalies istorijos, paženklintos drąsa ir pasiaukojimu, meile ir ištikimybe, abejonėmis, skausmu ir pergalėmis. Vakar dienos herojai – tai  šiandieniniai mes, kurie taip pat turime pasirinkti gyvenimo vertybes ir tiesas. Tai nėra lengva. Bet yra pasaulyje tokia vieta, kur jaunas žmogus gali užduoti pačius sudėtingiausius klausimus, ten yra ir žmonių, padėsiančių rasti atsakymus. Ta vieta – tai Mokykla, o tas žmogus – Mokytojas.  

Nuoširdžiai visiems linkime kūrybingų, įdomių ir aktyvių mokslo metų. Aukite ir bręskite gerbdami savo šalies istoriją, pažindami ir turtindami jos kultūrą.

Atkurtos Lietuvos šimtmečiui įamžinti dovanojame Jūsų bendruomenei eglės sodinuką. Pasodinkite jį savo mokyklos aplinkoje, auginkite ir puoselėkite. Tegu visoms ateities kartoms jis primins šiuos istorinius Lietuvos metus. Eglė lietuviams – vienas mylimiausių medžių, apipintas legendomis, mitais ir sakmėmis, ji įprasmina tiek senąją baltų, tiek ir krikščionišką kultūros tradiciją. Buvo tikima, kad Eglė auga prie Amžinybės vartų, ten, kur susitinka Pradžia ir Pabaiga. Vadinasi, tinkamiausia vieta yra mokyklos kiemas, kur nepaliaujamai sukasi  Pažinimo ciklo ratas.

Linkime visiems geros kloties, darnaus sugyvenimo ir džiuginančių pasiekimų!

Eglutės sodinimas

Eglutės sodinuką į žemę terpė Skapiškio mokyklai atstovavę keturi mokinukai:  Orinta Aleknaitė, Džiugas Meilus, Titas Bakanas ir Linas Giedrys, kuriems talkino mokyklos darbuotojas Laimis Burokas. Paskutinį kastuvą žemių ant sodinuko užpylė  aštuntokasLinas Giedrys.

Dr. Aldonos Vasiliauskienės palinkėjimai

Istorikė apgailestavo, kad šįmet iki Rugsėjo pirmosios jai neteko pabuvoti Ukrainoje, tad negalinti mokinių kaip kasmet Rugsėjo 1-ąją, pavaišinti ukrainietiškais saldumynais, tačiau pažadėjo, kad netolimoje ateityje saldainių gaus kiekvienas.

Sveikinimo žodį taria mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė

Rugsėjo pirmosios – Mokslo ir žinių šventės proga sveikina kun. Albertas Kasperavičius

Linas Giedrys užpila  paskutinį kastuvą žemių ant eglutės sodinuko. Iš dešinės mokiniai – Orinta Aleknaitė (7 kl.), Linas Giedrys (8 kl.),  Džiugas Meilus (8 kl.), Titas Bakanas (5 kl.), mokyklos darbuotojas Laimis Burokas, mokytojos –  Skaistė Bakanienė ir  Rasa Kaušakienė

Šventės dalyviai klausosi nuotaikingų interviu. Priekyje raštvedė Sigutė Sriubiškienė, už jos –  mamos, iš dešinės – Rima Mačionienė, Jūratė Bugailiškienė

Mokytoja Nijolė Bagdonavičienė kalbina trečioko Romo mamą Editą Žilinskaitę, už jos – Asta Stuknienėinės – Rima Mačionienė, Jūratė Bugailiškienė

Jubiliatėms įteikus gėles. Iš kairės: Sandra Gugienė, direktorės pavaduotoja  Audronė Liudvinavičienė, Auksė Jankevičienė ir direktorė Birutė Zaborskienė

Šventės akimirkos. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi: Nijolė Greibuvienė, klebonas Albertas Kasperavičius, Skaistė Bakanienė, Nijolė Bagdonavičienė, direktorė Birutė Zaborskienė

Pirmokėliams direktorės pavaduotoja Audronė Liudvinavičienė įteikia „Pirmokėlio pasą“ ir po šokoladuką. Dešinėje – Laurynas Leknickas, kairėje – Marius Keturauskas

Asta Kalendaitė   su  dukra Džeimile Naujokaite (ant rankų, dar nelanko mokyklos),  priekyje – sūnus Vilius Naujokas (lanko jungtinę grupę)

Giedamas mokyklos himnas. Iš dešinės: mokytojos  Rita Totorienė,Auksė Jankevičienė, Regina Mačionienė

Dr. A. Vasiliauskienė linkėjo, kad Šventoji Dvasia apšviestų pedagogus neišsenkančios kantrybės ir pasiaukojimo malone, o Aukščiausiasis laimintų kiekvieną žingsnį. Mokiniams linkėjo tvirtai ir drąsiai laikyti ir nešti šviesos – įsigytų žinių fakelą ir neleisti jam užgesti, linkėjo, kad jis nušviestų kiekvieno kelią bei takelį, kad nuo suklydimų ir pasiklydimų saugotų bei globotų Švč. Mergelė Marija.

Mokytojos Nijolės Bagdonavičienės interviu iš tėvelių

Mokytoja Nijolė Bagdonavičienė, direktorės B. Zaborskienės paraginta, kvietė  šventėn savo vaikus atlydėjusius tėvus bei senelius į mikrofoną išsakyti palinkėjimus mokyklos kolektyvui. Gerai pažinodama kiekvieną šios iškilmės dalyvį, mokytoja  gebėjo pateikti jiems įdomių provokuojančių klausimų. Buvo linkėta stiprybės, kantrybės, pasiaukojimo, jėgų, supratimo, pakantumo... Vienas tėvelis palinkėjo mažiau gauti dvejetų...

Mokytojos N. Bagdonavičienės atliktas interviu – nauja linkėjimų išsakymo forma Skapiškio pagrindinėje mokykloje.

Kalbėjo ir būsimieji mokyklos „abiturientai“ – dešimtokai.

Jubiliačių pasveikinimas

Mokytojos Sandra Gugienė  ir Auksė Jankevičienė mokyklos kolektyvo vardu įteikė rožių puokštes direktorei Birutei Zaborskienei ir pavaduotojai Audronei Liudvinavičienei – jos šiose pareigose darbuojasi jau 25-eri metai. B. Zaborskienė, baigusi tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą (Istorijos fakultetą), 1981 m. paskirta dirbti į Kupiškio r. Skapiškio vidurinę mokyklą. 1982 m. paskirta direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams. Nuo 1992 m. – šios mokyklos direktorė.

Sveikinimas  25-rių darbo metų sukakties proga ir direktorei, ir pavaduotojai buvo netikėta staigmena.  Direktorė, dėkodama už pasveikinimą, sakė, kad ketvirtis amžiaus – tai daug ir tai jau baisu. Dėkojo likimui, dovanojusiam tokį šiltą kampelį – Skapiškį,  dovanojusiam tokį entuziazmo kupiną kolektyvą ir tokius žingeidžius vaikus.

Intarpuose tarp kalbėtojų ir sveikinimų unikaliu balsu prasmingas dainas atliko muzikos mokytoja Sandra Gugienė.

Šventė užbaigta daina, tapusia mokyklos himnu. Organizatoriai kiekvienam įteikė lapą su atspausdintu tekstu, tad į dainą galėjo įsijungti visi.

Skapiškio mokyklos daina

 (Žodžiai pedagogės Aldonos Raišienės, muzika – Vilmos Likienės)

Kur ežeras tyliai banguoja

Ir varpas skardena dugne,

Kur Skapiškio eglės žaliuoja –

Baltuoja mana mokykla.

Priedainis:Mokykla, mokykla, mokykla,

Rudenėjant kuždės Mituva.

Mokykla, mokykla, mokykla,

Atskubėsim ir vėl su daina.

Čia krykščia laiminga vaikystė,

Užauga jaunystės sparnai,

Čia pasakas sekam gražiausias –

Mokykla – antrieji namai.

Priedainis...

Čia pirmąją raidę pažinę,

Pastatėm svajonių pilis,

Užaugę, subrendę išskridom,

Kai juokės ir verkė širdis.

Priedainis...

Skapiškio pagrindinės mokyklos 2017–2018 mokslo metų pradžios statistika

Skapiškio pagrindinė mokykla, kaip ir daugelis Lietuvos nedidelių  miestelių ar rajonų mokyklų,  šiuos mokslo metus sutiko su žymiai mažesniu mokinių skaičiumi.

Skapiškyje į pirmą klasę atėjo tik du mokinukai, tad klasė jungiama su 8 mokinukus turinčia trečiąja klase (mokytoja Gitana Sriubiškienė).

Antra klasė (4 mokiniai) sujungta su ketvirtąja klase (8 mokiniai) ir juos mokys mokytoja Renata Zabulienė.

 Penktoje klasėje mokosi 8 mokiniai (auklėtoja Rita Totorienė), šeštoje – 12 (auklėtoja Auksė Jankevičienė), septintoje – 8 (auklėtoja Regina Mačionienė), aštuntoje – 8 (auklėtoja Skaistė Bakanienė), devintoje – 7 (auklėtoja Nijolė Bagdanavičienė) ir dešimtoje – 10 (auklėtoja Rasa Kaušakienė).

Be to, mokyklą dar lanko jungtinė grupė (8 vaikai): keturi ikimokyklinukai ir keturi – priešmokyklinukai (jų mokytoja  Alma Knabikienė).

Mokykloje dirba 22 pedagoginiai darbuotojai, įskaitant direktorę, pavaduotoją, specpedagogę, socialinę pedagoge ir bibliotekininkę. Penkiems Skapiškio pagrindinės mokyklos pedagogams suteiktas mokytojo metodininko vardas –  Auksei Jankevičienei, Rasai Kaušakienei, Audrai  Liutkevičienei, Linai Riaubienei ir Renatai Zabulienei; 17-kai  mokytojų –  vyresniojo mokytojo  vardas. 

Iš minėto pedagogų skaičiaus 12 gyvena ne Skapiškyje ir į darbą važinėja net iš tolimesnių vietovių.

Skapiškio pagrindinė mokykla, prasmingai paminėjusi Rugsėjo pirmąją, intensyviai kibo į darbą.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal