VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

10.17. Kai žodžiai netelpa širdy..

Birutė Silevičienė

Eilių ir tekstų autorius, pedagogas, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Lietuvos mokytojų literatų „Spindulio“ draugijos, poezijos ir kitų menų asociacijos „Branduma“, Biržų literatų klubo „Versmė“, literatūrinio susivienijimo „Vingis“ narys Alfredas Naktinis šią vasarą vykusiame Biržų krašto tarmiškų eilėraščių konkurse „Eilėraščė 2017“ pelnė net du apdovanojimus.

Nuoširdžiame renginyje, subūrusiame meniškos sielos kūrėjus, eilėmis skambėjo žodžiai, kuriuos vartojo mūsų močiutės, akcentuota atskirų regionų ir kartų autentika. Juk tie patys žodžiai atskiroje šeimoje ar kieme suskamba skirtingai. Konkurse dalyvavo 23 autoriai, pateikę ir ne po vieną eilėraštį, tad vertintojams sunku buvo išrinkti geriausius.

Renginio akimirkos

Rašytojos Saros Poisson Alfredui Naktiniui (Zenkiui) skirta padėka už eilėraštį „Šokė“:

Runkos, kojos kyl ir laidžias,
Tek sūrs prakaits jov no veida.
Smarkų ritmų būgne kal –
Kad tėm šokėm atais gals?

Kas poros da nesurada,
Stov kertė ir akim bada.
Žiūr’ unt panų, taktų min
Ir vaizduoj kad jų šokin.

Vakars graite gražs praėje,
Daug širdelių skildinėje.
Kas poros či neatrund,
Naujė meile kyl pagund.

Vargonininkė Ieva Morkūnaitė A.Naktiniui (Zenkiui) simpatijas už muzikalumą ir panašumą į liaudies dainas skyrė užeilėraštį „Obelėla“:

Vėl’ pražyda obelela
Mūsų sodžy prė namų.
Žemė linkst šakeles žalios,
Kėp tik ain’ pro šalį jų.

Aš pamislijis sustojo,
Suklupo prė jos šaknių:
„Obelela, obelela,
Tau neger, ke nėr žmonių.“

Maną žodį vėjs pagava,
Neše lig žalių miškų
Ir atėjis aids pasake:
„Nepalik vėnų namų“.

Ėje dienos, ėje mete,
Trauke šird’s manį namo.
Sugrįžo – rugė žydėje –
Obiali apkabino.

Bičiulių ir kolegų vardu sveikiname gerbiamą poetą A.Naktinį ir linkime stiprios sveikatos, naujų kūrybos posmų ir dainų ne tik Biržų žemei.

 

 

Atgal