VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

10.26. Liuksemburgo Didysis hercogas Valdovų rūmuose prisiminė lietuviškąsias giminystės sąsajas

Prezidentės Dalios Grybauskaitės kvietimu Lietuvoje oficialaus vizito viešintis Liuksemburgo Didysis hercogas Henris trečiadienio vakarą apsilankė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose.

Čia karališkosios šeimos atstovą lydėjo Lietuvos ambasadorius Belgijos Karalystėje Gediminas Varvuolis, Liuksemburgo Didžiosios hercogystės ambasadorius Lietuvoje Konradas A. Brušas (Conrad A. Bruch), kiti pareigūnai.
"Liuksemburgo didžiojo kunigaikščio vizitas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje turi ir istorinių giminystės sąsajų. Šis valdovas kildinamas iš vokiškos Nasau (Nassau) dinastijos ir yra susigiminiavęs su Nyderlandų, Belgijos, Ispanijos, Danijos, Švedijos, Portugalijos, Italijos, Prancūzijos, Bavarijos, Prūsijos ir kitomis Vokietijos karališkosiomis bei kunigaikštiškomis šeimomis. Būtent per savo vokiškuosius giminaičius Liuksemburgo didysis kunigaikštis ir turi tolimų giminystės ryšių su lietuviškąja Gediminaičių-Jogailaičių dinastija", - sako Valdovų rūmų muziejaus direktorius Vydas Dolinskas, supažindinęs karališkosios šeimos atstovą su atkurtais Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmais ir jų istorija.
Liuksemburgo monarcho apsilankymo Valdovų rūmuose metu prisiminti įvairūs istoriniai kontekstai. Svečias prisiminė faktą, kad jo pirmtakas ir Šventosios Romos imperatorius, Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos svainis Zigmantas Liuksemburgietis XV a. pradžioje yra buvęs Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto bičiulis, siūlęs Lietuvos valdovui netgi karališkąją karūną. 
Apie Lietuvos ir Liuksemburgo ryšius byloja ir kiti istoriniai faktai. Su Nasau dinastijos kunigaikščiais politinius, ekonominius, kultūrinius ir meninius ryšius aktyviai palaikė Lietuvą ir Lenkiją valdžiusios Vazų dinastijos atstovai, kurie iš Nyderlandų ir Belgijos į Vilnių gabeno ne tik dailės kūrinių, bet ir marmuro, skirto Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos puošybai. O garsūs Nyderlandų ar Šiaurės Vokietijos dailininkai, tokie kaip Rembrantas (Rembrandt), Antonis van Deikas (Anthonis van Dyck), Jakobas Jordansas (Jacob Jordaens) ir kiti, savo šedevrus dažnai tapė ant ąžuolinių lentų, atvežtų iš Lietuvos bei kaimyninių kraštų. 
Yra žinoma, kad Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza lankėsi, o vėliau palaikė gana artimus ryšius ir su Parmos-Pjačencos kunigaikščiais Farneziais (Farnese), kurių tolimas giminaitis taip pat yra šiandieninis Liuksemburgo Didysis hercogas. Tad Valdovų rūmų muziejuje Jo Karališkąją Didenybę taip pat sudomino kunigaikščiams Farneziams dirbusio dailininko Lionelio Spados (Lionello Spada) paveikslas "Ludovisi koncertas" bei pasakojimas apie tai, kad Lietuvos ir Lenkijos valdovo Vladislovo Vazos operos pomėgiui įtakos turėjo ir Parmos teatre jam specialiai pastatytas spektaklis.
Liuksemburgo Didysis hercogas greta kitų titulų turi ir Dyco (Dietz) grafo titulą. Todėl jam taip pat buvo įdomu pamatyti Valdovų rūmų muziejaus rinkiniuose saugomą jo tolimo giminaičio Fryzijos vietininko kunigaikščio Vilhelmo Frydricho iš Nasau-Dyco dinastijos portretą, kurį muziejui padovanojo akademikas Algimantas Miškinis. 
Svečias džiaugėsi sužinojęs, kad Valdovų rūmų muziejus palaiko ryšius su Liuksemburgo nacionaliniu istorijos ir dailės muziejumi, su juo keičiasi leidiniais, ikonografija, informacija, konsultuojasi aktualiais muziejininkystės klausimais.
Atsisveikindamas Liuksemburgo didysis kunigaikštis Henrikas pasirašė Valdovų rūmų muziejaus svečių knygoje.

Atgal