VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

11.18. Saulė šviečia visiems

Birutė Silevičienė

“Saulė šviečia visiems“ - šiuo gražiu pavadinimu 62 puslapių knygą išleido du autoriai: Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narys Virginijus Bielskis, gyvenantis Telšių rajone, Panakačio kaime, ir Izabelė Lukošienė, miela autorė iš Jurbarko rajono, Vadžgirio kaimo. Tarp autorių nemažas amžiaus skirtumas, bet literatūrinei bendrystei tai netrukdo. Kaip ir šimto kilometrų atstumas tarp gimtųjų vietų.

2013 m. Izabelė išleido pjesių rinktinę „Meilės pinklės“, 2015 m. – autobiografinį romaną “Mano gyvenimo pasakos“, 2016 m. išėjo romano antroji dalis „Kai baigiasi pasakos“. Pasak Virginijaus, „rašytoja yra labai darbšti, jos kūryba yra originali, nuoširdi, profesionali“.

Virginijus išleido 20 knygų. Tai autorius, ieškantis naujų kūrybos barų, labai darbštus, nestovintis vietoje. Mielai bendrauja su  plunksnos bičiuliais, keičiasi knygomis. Atviraširdis, jautrios sielos kūrėjas. Gamta, motinos darželis, pokalbiai – Virginijui dvasios penas. Jo kūryba – tai tiltas į suaugusiųjų ir paauglių širdis, apmąstymai apie gėrį ir blogį, vaikų laimę, tėvų, mokytojų supratingumą. Jo mintys nukreiptos geriems darbams ir šviesiai aplinkai.

V.Bielskio visas 20 knygų esu pristačiusi „Lietuvos aido“ skaitytojams, I.Lukošienės kūrybą tikiuosi turėsiu galimybę pristatyti ateityje.

Knygos “Saulė šviečia visiems“ viršelis

Todėl visai nenustebau, kai Virginijus man atsiuntė knygelę „Saulė šviečia visiems“.

Joje Izabelė ir Virginijus pasakoja kaimo žmonių gyvenimus. Išsakytos mintys patraukia savo nuoširdumu, atvirumu, rūpesčiu savo artimu, vaikais.

Man įstrigo ir našlės moters gyvenimas, peraugantis į naują meilę, siekis baigti mokslus, dirbti bibliotekininke, kuri gyvenime nebijanti jokio darbo, o sergant, ją pavadavęs ir globojęs sūnus, išnešiodavęs už ją korespondenciją kaimo žmonėms.

Ir jauno policijos darbuotojo siekimas mokslo, draugiški santykiai su kaimo vaikais, nusikaltimų išaiškinimas ir kt.

Knyga įdomi, patraukia įvykių dėstymu, ypač aktuali, auklėjant jaunąją kartą. Verta ją paskaityti ir pedagogams, ir tėvams.

Taikli liaudies patarlė: „Lenk medį kol jaunas...“, tuomet jo nesužalosi, nenulauši. O vaiką reikia auklėti nuo mažens, tik tuomet sulauksime teigiamų rezultatų, bus sektinas pavyzdys kitiems.

I.Lukošienė ir V.Bielskis tikisi išleisti dar ne vieną knygą, tikėdamiesi, jog jų literatūrinė draugystė gyvuos ir ateityje.

Iš visos širdies ačiū už knygutę, kurią buvo miela skaityti.

Jus riša stipri meilė literatūrai, gėriui, grožiui ir Visatos Viešpačiui.

Linkiu Jums stiprios sveikatos, svajonių įgyvendinimo ir kūrybinės sėkmės sukurti bendrą knygą - romaną.

Sėkmės Jums!

Atgal