VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

11.25. Prasmingas anykštėnų savaitgalis

Prof. habil. dr. Algirdas Ažubalis,

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Priešpaskutinį lapkričio savaitgalį daug anykštėnų, gyvenančių Anykščiuose ir kitur, praleido ypač prasmingai.

Lapkričio 18 d., šeštadienį, Anykščių   L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriaus vedėja Audronė Berezauskienė sutiko gerą pusšimtį anykštėnų iš Anykščių, Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Utenos – jie rinkosi į Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos sambūrį-seminarą „Draugaukime-bendraukime-bendradarbiaukime“. Draugijos valdybos pirmininkas žurnalistas, muziejininkas, kultūros organizatorius Tautvydas Kontrimavičius trumpai priminė draugijos istoriją. 1962 m. lapkričio 17 d. buvo įkurtas Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Anykščių skyrius, kurio pirmininke buvo išrinkta lituanistė, ilgametė A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorė Teresė Mikeliūnaitė (1928–1984).  

Gausus sambūrio-seminaro „Draugaukime-bendraukime-bendradarbiaukime“ dalyvių būrys. Tautvilio Užos nuotrauka

Nuo 2012 m. minėtas skyrius buvo pavadintas Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugija. Paskutinis draugijos renginys vyko 2017 m. ankstyvą pavasarį, kai buvo pristatytas draugijos leidinys „Anykščių kraštotyrininkai. I d. Biografijos“ (Anykščiai, 2016), kurį sudarė A. Berezauskienė ir prof. habil. dr.  Osvaldas Janonis. T. Kontrimavičius pasidžiaugė, kad draugija pasipildė 4  naujais nariais (vienas jų – šio straipsnio autorius) ir jų dabar jau yra 49. Toliau Panevėžio anykštėnas inžinierius Tautvilis Uža pristatė naują savo sudarytą knygą „Viešintų kraštas: kaimai ir žmonės“ (Panevėžys, 2017). Vilniaus anykštėnas, buvęs Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento direktorius atsargos pulkininkas Gediminas Grina savo pranešime „Genealogija kaip kraštotyros varomoji jėga“ pateikė daug įdomių faktų apie Anykščių krašto bažnyčių istoriją, jų metrikų knygas. Vilniaus anykštėnė Vilniaus apylinkės teismo teisėja, M. Romerio universiteto dėstytoja, teisės daktarė Irma Randakevičienė savo pranešime „Senuose asmeniniuose albumuose atrandu gimtinės istoriją“ supažindino su savo dabartine kraštotyrine veikla – anykštėno fotografo, fotomenininko, žurnalisto Izidoriaus Girčio (1903–1989) kūrybinio palikimo tyrinėjimu. Kauno anykštėnas, ilgametis Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Kauno  dalinio Veiklos organizavimo skyriaus Specialiųjų užduočių ir ekstradicijų vykdymo grupės vyriausiasis specialistas,  dziudo (1983) ir sambo (1984) sporto meistras, daugkartinis šių sporto šakų Lietuvos čempionas, teisininkas Romas Pačinskas padarė įdomų pranešimą „Ar Sporto muziejus Anykščiuose – realu?“ Anykštėnas inžinierius mechanikas Alvydas Bitinas kalbėjo apie energetikos muziejaus steigimo perspektyvas Anykščiuose. Vilniaus anykštėnas prof. habil. dr. O. Janonis pristatė savo išleistas ir būsimas knygų serijos „Surdegiečio bibliotekėlė“ knygas. Po renginio jo dalyviai apžiūrėjo A. Berezauskienės parengtą naujausių anykštėnų kraštotyrininkų spausdintų ir rankraštinių kraštotyros darbų parodą, padiskutavo apie kraštotyrinio darbo problemas, pabendravo su Anykščių savivaldybės vicemeru Sigučiu Obelevičiumi.

Lapkričio 19 d., sekmadienį, Vilniaus įgulos karininkų ramovėje gausiai susirinkę Vilniaus anykštėnų sambūrio nariai paminėjo Lietuvos kariuomenės dieną, šios kariuomenės sukūrimo 99-sias metines, pagerbė jos karo korespondento ir šaulio rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio (1882–1957), mirusio prieš 60 metų, atminimą. Renginį moderavo Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narys atsargos plk. Gediminas Grina. Apie Lietuvos kariuomenę, savo tarnybą joje labai įdomiai papasakojo Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų ir ginkluotės  departamento generalinis direktorius plk. Valdas Šiaučiulis, kilęs iš Anykščių krašto, gimęs ir augęs Kriokšlio kaime, ant Rubikių ežero kranto.  Vilniaus anykštėnų sambūrio tarybos narė  Lietuvos Respublikos Seimo darbuotoja Jolita Šedauskienė  perskaitė pirmojo dabartinės Anykščių Šaulių kuopos vado dimisijos majoro Eligijaus Smetonos (1924–2009) straipsnį, paskelbtą 1993 m. apie Šaulių sąjungos veiklą Anykščiuose prieš karą ir atsikūrus Nepriklausomybei po 1990 m. Vilniaus anykštėnas akademikas habil. dr. Antanas Tyla kalbėjo apie karo korespondentą A. Žukauską-Vienuolį, prisiminė apie susitikimus su juo Anykščiuose, gimnazijoje, vaistinėje. Vilniaus anykštėnė dr. I. Randakevičienė kalbėjo apie planus, susijusius su Lietuvai ir Anykščiams nusipelniusių anykštėnų atminimo įamžinimu. Koncertavo iš Anykščių kilę Muzikos akademijos  studentai Miglė Sakavičiūtė (arfa) ir Marius Sakavičius (violončelė).

Atgal