VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

11.28. Graži šventė Tautinių bendrijų namuose

Birutė Silevičienė

Lapkričio 13-ąją Tarptautinė literatų, rašytojų ir menininkų gildija „Vingis“ surengė ką tik iš spaustuvės išėjusio almanacho „Vingis“-7 sutiktuves.

Renginį vedė būrelio pirmininkė Onutė Kulbokienė.

Lapkritį  prisimename išėjusius amžinybėn savo artimuosius, pažįstamus, draugus. Jau netekome trijų būrelio „Vingis“ aktyvių narių. Tai būrelio įkūrėjo, pirmininko, nuostabaus bičiulio, poeto, šviesios asmenybės Aleksejaus Kutkino, gražių eilių autoriaus Algirdo Bikulčiaus-Ežerėno, aktyvios šokėjos, dainininkės, taurios sielos narės Svetlanos Kostelnickajos. Jie išėjo, palikę pačius gražiausius prisiminimus. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.

Mūsų būrelis gyvuoja jau septynerius metus, turime virš trisdešimties narių. Kasmet išleidžiame po vieną kūrybos almanachą „Vingis“, tad šis jau septintasis, jame pateikta 23 narių kūryba.

Susitikimo dalyvių bendra nuotrauka

Almanacho „Vingis“-7 viršelis

Linksmai nusiteikę vakaro dalyviai

Gildija yra daugialypė, tad „Vingis“ išleistas trimis kalbomis: lietuvių, rusų ir lenkų. Jį sudarė būrelio pirmininkė Onutė Kulbokienė, redakcinę komisiją sudaro Jonas Laurinavičius (lietuvių k.), Valentina Šeremetjeva (rusų k.) ir Vladislava Kursevičienė (lenkų k.).

Kad almanachas išvystų dienos šviesą, daug darbų nuveikė redaktorius J.Laurinavičius, susitikime apžvelgęs lietuvių narių Juozo Elekšio, Onutės Kulbokienės, Juozapo Kulvinsko, Alfredo Naktinio, Aušros Žigutytės bei šio straipsnio autorės kūrybą, geru žodžiu įvertinęs Anos Jaremčuk kūrybą lietuvių kalba. 

Priminė susirinkusiems sektiną lietuvių tautos lakštingalos Salomėjos Neries kūrybą, pabrėžė eilėdaros svarbą.

Kalbėdamas apie leidinio visumą, akcentavo: „Į knygą turi būti sudėta medžiaga lietuvių, rusų, lenkų kalbomis, o vertimus reikia dėti į savo asmenines knygas. Nereikia apsunkinti leidyklos darbo dar ir vertimu.“ Poezija – sudėtingas dalykas. Taigi, sulaukėme ne tik gerų atsiliepimų, bet ir nemažai kritikos iš profesionalo lūpų.

Rusų kalba rašančiųjų redaktorė Valentina Šeremetjeva pažymėjo: „Be ritmo žodžiai išsibarsto, tad svarbu mokėti išreikšti mintis. Žmogus turi pateikti savo mintį gražiai. Aš buvau laiminga, skaitydama pateiktas eiles“.

 „Knyga „Vingis“ patiko – graži, ryškių spalvų. Tik eilės išmėtytos – tiek rusų, tiek lenkų...“ – pastebėjo lenkų kalba rašančiųjų autorių redaktorė V.Kursevičienė.

Tautinių bendrijų namų (TBN) direktorė Alvyda Gedaminskienė pasidžiaugė, jog mūsų gildijos nariai čia dažni svečiai, tad ji „tarsi metraštininkė, gerai prisimena Aleksejų Kutkiną, Niką Gerasimovą. – Jūs darote fantastinį darbą. Kas gali kurti, dalintis jausmais, pamąstymais, yra genialūs, turintys Dievo dovaną dalintis savo širdimi su visais“, - kalbėjo Alvyda, būrelio pirmininkei įteikdama gėlių puokštę ir linkėdama tolimesnio gyvavimo kūryboje.

Renginį paįvairino muzikiniai intarpai, liejosi poezijos posmai, o Marijos Lorman dainos sušildė visų širdis.

Mielai klausėmės Birutės Gaučienės gitaros stygų virpesių ir Elenos Bachmetjevos širdingų žodžių „Vingiui“, o šaunių muzikantų iš Šeškinės Astos ir Vytauto atliekami romansai suteikė renginiui dar daugiau spalvų, kvietė šokti ir linguoti į taktą.

Žavėjomės viešnios iš Vokietijos Renatos Krikščionetienės ir Birutės Gaučienės atliekamomis dainomis, gražius žodžius skyrusioms visiems išėjusiesiems amžinybėn būrelio nariams.

Surengtoje parodėlėje susipažinome su dailininkės Tatjanos Kaziūnienės jau penktąja TBN paroda ir Ninos Kalitos tapytais paveikslais, įspūdingais Ritos Voroncovos keramikos dirbiniais.

Vilniaus savivaldybės tarybos narys Aleksandras Fedorovas perskaitė padėką mūsų organizacijai, renginyje dalyvavo ir Kūrybinės raiškos asociacijos „Kauno branduma“ pirmininkas dr. Vytautas Šiaudytis ir sekretoriato pirmininkė Virginija Ruškienė iš Kauno. Gražių žodžių negailėjo ir mūsų bičiulis Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos vice prezidentas Levas Mesengiseris.

Šventiškas akimirkas fiksavo būrelio narė, gražių eilių autorė Aušra Žigutytė-Aušrinė.

Po renginio literatūriniai pokalbiai tęsėsi prie šventiško stalo.

Iki kitų susitikimų!

 

n/vingis - Almanacho „Vingis“-7 viršelis

 

n/vingis1 – Linksmai nusiteikę vakaro dalyviai

 

n/vingis2 – Susitikimo dalyvių bendra nuotrauka

 

Atgal