VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12.13. Alberto Vaidilos paveikslai skatina kurti ir gyventi

Povilas Šimkavičius,

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys

Gruodžio 8 d. Žurnalistų namuose Vilniuje atidaryta dailininko ir žurnalisto Alberto Vaidilos spalvingų abstrakcijų paroda. Parodos „Abstrakcijos“ pristatyme dailininkas rašė: „Prisipažinsiu, mane seniai traukia abstrakti dailė – laisvų linijų, spalvų tekėjimu, netikėtomis formomis ir vaizdais. Greta realistinių paveikslų vis skirdavau laiko originalios ornamentikos, abstrahuoto ir bedaikčio vaizdo kompozicijų kūrimui. Besigilinant į teorinius šios kūrybos pagrindus ir domėdamasis konkrečiais darbais, turėjau progos įsitikinti, kad abstraktus paveikslas atspindi kūrėjo filosofiją, kuri taip pat yra atvira žiūrovų interpretacijai.

Pats kūrybos procesas yra ne kas kita, o ieškojimai tokios vaizdo struktūros, kuri esmingai skiriasi nuo matomos realybės atvaizdavimo, nes pasineria į giluminį gamtos suvokimą, plastinės idėjos ir ją lydinčių vaizdinių pasaulį. Tiems, kurie turi įgimtą gebėjimą pajusti meną, abstraktūs paveikslai gali sukelti nepaprastą jausmą“.

Parodos autorius dailininkas Albertas Vaidila

Renginio vedėjas Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) internetinio laikraščio redaktorius Vytautas Žeimantas pasidžiaugė A. Vaidilos kūrybingumu, darbštumu, pastoviu tobulėjimu bei gebėjimu sujungti naujausias technologijas su menininko vaizduote, mąstymu ir patyrimu. V. Žeimantas akcentavo, kad A. Vaidilos paroda suteikia Žurnalistų namams jaukumo ir grožio, o paveikslų gyvybingos  spalvos nuteikia labai pozityviai, skatina kurti ir gyventi. Renginio vedėjas pasidalino pamąstymais, kad jeigu jis būtų aukšto lygio gydytojas, tai siūlytų A. Vaidilos paveikslus naudoti spalvų terapijoje, pavyzdžiui, prieš miegą žmogus, pasižiūrėjęs tokius paveikslus, turėtų ramiai užmigti ir sapnuoti labai gražius ir spalvotus sapnus.

Po parodos atidarymo

 Rašytojas ir  žurnalistas Vytautas Žeimantas, dailininkas Kazys Kęstutis Šiaulytis ir Žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius

V. Žeimantas akcentavo, kad A. Vaidilos parodos vyksta ne tik Žurnalistų namuose, bet ir Lietuvos Respublikos Seime, Vilniaus rotušėje bei Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovėje.

LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius padėkojo parodos autoriui už darbštumą kūryboje ir rengiant parodas, o LŽS Senjorų klubo pirmininkas Ipolitas Skridla – už Senjorų klubo garsinimą.

Apie abstrakcionizmą renginio dalyviams pasakojo K. K. Šiaulytis

Dailininkas K. K. Šiaulytis ir žurnalistė Loreta Nikolenkienė

Poetas Ipolitas Skridla, dailininkas Albertas Vaidila ir žurnalistas Algis Kusta

Renginio dalyviai

Dailininką Albertą Vaidilą sveikina poetas Ipolitas Skridla

Pokalbiai apie parodą

Pasibaigus parodos atidarymo oficialiajai daliai svečiai dar nesiskirstė, vyko diskusijos, parodos autorius filosofiškai atsakinėjo į klausimus, susirinkusieji maloniai bendravo prie kavos puodelio. Diskusijoje aktyviai dalyvavo naujas Senjorų klubo narys dailininkas Kazys Kęstutis Šiaulytis. Dailininkas paminėjo keletą jam patikusių kompiuterine grafika atliktų A. Vaidilos darbų, kuriuos apibūdino epitetais – labai meniškas, elegantiškas, tarsi virpantis, kompozicija netikėta, spalvų dermė nepaprasta arba tiesiog – čiurlioniškas darbas. Dailininkas taip pat papasakojo apie abstrakcionizmo atsiradimą, jo pradininkus ir pabrėžė, kad nuoširdžiausiu abstrakcionistu jis laikytų V. Kandinskį, kuris sukūrė pasaulinio lygio abstrakcionizmo darbus.

Dailininko Alberto Vaidilos darbai. Autoriaus nuotraukos

Parodos atidarymo metu dailininkas K. K. Šiaulytis nupiešė ne vieną šaržą ir įteikė renginyje dalyvavusiems žurnalistams – Dainiui Radzevičiui, Alfonsui Kairiui, Kaziui Kilčiauskui, Vytautui Kvietkauskui, Jonui Laurinavičiui, Loretai Nikolenkienei, Albertui Vaidilai, straipsnio autoriui ir kitiems.

Renginio dalyviai palinkėjo A. Vaidilai naujų kūrybinių sumanymų ir naujų spalvingų parodų, o kad šie palinkėjimai išsipildytų, K. K. Šiaulytis parodos autoriui įteikė teptuką tapybai, kvepiantį Kalėdomis – papuoštą eglės šakele.

 

 

 

Atgal