VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

01.23.Kur žmonės jaučia bendrystės palaimą?

Reda Kiselytė, LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Į Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centrą aktyviai renkasi informacijos vartotojai. Daugelis teigia, kad čia juos šildo leidinių su autografais kolekcijos ir jauki aplinka. Į ataskaitinį – rinkiminį susirinkimą čia susirinko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai. Šios informacijos autorė parengė apie svarbiausius 2017 m. skyriaus veiklos renginius ir kitas veiklas skaidres, kurios ir buvo demonstruojamos. Pasisakė kiekvienas LKRS Rokiškio skyriaus narys apie pačius įsimintiniausius praėjusių metų nuveiktus darbus, renginius, išvykas. Buvo dėliojamos gairės 2018 m. veiklos programai, kalbama apie naujų narių telkimą. Rokiškėnai, Nijolė ir Vytautas Gasiūnai, sistemingai atnaujina savo sodyboje  įkurtą istorijos ir meno parką. Čia puikias galimybes apsilankyti turi ne tik rajono kūrėjai, bet ir LKRS Rokiškio skyriaus bendradarbiavimo partneriai.  Skyriaus narys V. Gasiūnas, susirinkimo narius informavo apie naujai įgyvendintas idėjas jo parke.  Ataskaitinio  – rinkiminio susirinkimo dalyviai pasidžiaugė pačiu didžiausiu rokiškėnų nuopelnu – 2017 m. Jonavoje literatei Danutei Mažeikienei buvo suteiktas Lietuvos kaimo Šviesuolės vardas ir literatės Irenos Varnienės aktyvia literatūrine veikla. Ji kiekvieną mėnesį parengia po straipsnį Suvainiškio, Čedasų ir Žiobiškio ( Rokiškio raj.) parapijos laikraštukui „Liepsnelė“.  Rokiškio krašto garbės pilietis, Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ prezidentas Algis Narutis LKRS praeitais metais kūrėjams siūlė užmegzti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvai pagražinti draugijos Panevėžio skyriumi (pirmininkas, verslininkas Vidmantas Kartanas). Šios draugijos Panevėžio skyriuje yra ne vienas kuriantis žmogus. Manome, kad šiais metais kraštiečio A. Naručio idėją įgyvendinsime.

Akimirka iš LKRS Rokiškio skyriaus narių susirinkimo. Rūtos Vilutienės nuotr.

LKRS Rokiškio skyriaus nariai bendradarbiauja su Laisvės kovų istorijos muziejumi Obeliuose, o muziejininkas, šios sąjungos narys Valius Kazlauskas, šiais metais pasiūlė į muziejaus svetainę pastoviai talpinti LKRS Rokiškio skyriaus narių kūrybą. Ji bus skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečio jubiliejui paminėti.

Per LKRS Rokiškio skyriaus narių susirinkimą kūrėjai laikėsi vieningos nuomonės. Pirmininke perrinkta šio straipsnio autorė, o pavaduotoja ir toliau darbuosis Vida Papaurėlienė. Vasario mėnesį vėl į gimnazijos skaityklos Lituanistikos centrą susirinks kūrėjai, kur alsuoja leidinių su autografais šiluma, kur gyvena pasaulio išmintis, kur žmonės jaučia bendrystės palaimą.

 

                     

Atgal