VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

2011-12-27
Vyno smūgis, coup de vin, popierių katedra, ryšiai, pastatyti vien ant knygų. Kvailas lietus daugiau nepasikartos. Padėk bent patylėdamas. Kažkas smuko jūsų akyse. Galbūt tai nėra nebūtis. Plačiau
2011-12-20
Musė vilko pusė, bet gali užsirauti ir ant meškos. Nesakyk Indijai niekad niekados, supratai? Susivarstyti batus, ieškoti liūdnos lituanistės. Jūsų pusnys iš jūsų pusės. Kaip iš „koikos“ su šaltomis kojomis. Kas atsilaikys prieš šį juodą pagaikštį ir pagalvį? Plačiau
2011-12-16
  Mūsų skaitytojas Vytautas Kuprys išleido knygą „Gyvenimo kelias nuo Skerdumės“. Jau pats knygos pavadinimas sako, kad aprašytas gyvenimas, susijęs su kelionėmis. Be to, knygoje pažymėtos tėvų, autoriaus šeimos, artimųjų giminių gimimo ir gyvenimo vietos, kaip buvo prižiūrimas tėvų ūkis, pirmieji mokslo žingsniai ir plati gyvenimo istorija. Plačiau
2011-12-16
Kažkas nebylys, poezija, e muet. Pantomima su pirštinėmis be pirštų atspaudų. Igorį Talkovą jau nupylė kaip Maskvos politiką. Įdomu, kur miškinių kambarėliai su senais karo krabais ir knibždėlyne chrizantemų. Taivanio baleto vora, spustelėjus gaiduką, kas dar iššoks, pastatytas eilėje. Nenorėkite susispausti policijos eilėje ir daugiau nepasirodyti. Kekšingas sukriošėlis, nežiniuk, atsargiai – spausdina. Plačiau
2011-12-13
„Šikarni“ namai. Kirkorovo akys kaip marios. Popkaralius ir scenos imperatorius. Kirkorovo Marija Magdalietė jį pražudė. Mafijos teatre ir operetėje - glamūrinis miuziklas. Daug kas glamonėjasi - ir vargo nematė. Rožiniai patalai - žiauri meilė. Teologinis švelnumas. Plačiau
2011-12-06
Minint Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties šimtmetį, Japonijoje išleistas pirmasis M. K. Čiurlionio kūrinių fortepijonui rinkinys. Jame spausdinami vien originalūs, redaktorių neinterpretuoti lietuvių kompozitoriaus muzikos tekstai. Plačiau
2011-12-02
  Lietuvininkų bendrija „Mažoji Lietuva“ ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia konferencijų salėje 2011 m. lapkričio 28 d. pakvietė į renginį „Taigi imk mano ranką“, skirtą Tilžės akto paminėjimui ir dviejų knygų, pasakojančių apie lietuvybės likimą Karaliaučiaus krašte paskutiniaisiais metais, sutiktuvėms. Plačiau
2011-12-02
Įdomu, ar yra bolševikinė sąžinė? Aišku, kad kalba ne apie ką kita kaip apie rusą. Monstrą, Frankenšteiną, neįdomų monstrą, nei policijai, nei religijai. Kraujo banke Drakulos šokis. Plačiau
2011-11-29
Kur muzika? Per okupacijų ir invazijų šimtmečius ji persimetė į nacionalistinį elan. Kas tau duos jėgų, kai aš stovėsiu šalia kaip sena karvė? Agresyvus puolimas, užsispyrėliškas dosnumas. Muzika, pilna nevilties ir tikėjimo. Povo riksmo. Plačiau
2011-11-25
VDU 2008 m. spalio 23-25 d. dienomis įvyko tarptautinė mokslinė konferencija apie rašytoją juokdarį, rezistentą, regėtoją Romainą Gary (1914-1980). Rengė Lietuvių literatūros katedra, vokiečių ir prancūzų filologijos katedra, Bretanės universitetas VDU Bibliotekoje, M.Biržiškos skaitykloje ir VDU politikos ir diplomatijos mokslų fakultete pasisakė prof. Habil dr. Zigmas Lydeka.  Plačiau
2011-11-22
Gamta tyli, o kaip atrodo muzikinis haiku? Madoneta, S. Marco, Canova, Tombeau, eglise du Frari. Kraujo lašelių stebuklas ant balto sniego (blanche meige). Gouttes du sang. Tokia žiemos magija kaip paperkantys rūkai, ateinantys iš kaimo, kuriame pilna varnų. Plačiau
2011-11-18
  Alytiškis kraštotyrininkas Gintaras Lučinskas parengė ir išleido knygą „Praeities puslapiai“ (400 psl., gausiai iliustruota nuotraukomis). Gal neatsitiktinai savo leidybinę veiklą jis pradėjo ne nuo autorinės knygos, bet nuo partizano Antano Ambrulevičiaus prisiminimų (2008 m.). Išleidęs dvi savo autorines knygas (2009-2010 m.), šį kartą Gintaras tarsi sugrįžo prie prisiminimų žanro, imdamasis karininko Andriaus Vasiliausko (1915-1989) atsiminimų leidybos. Plačiau
2011-11-18
Visa tai paaukota paslaptingų kraugerių dievų altoriams, miega kaulinės adatos kapavietėse, miega kiemų ginklai ir skitų kardai. Šypsosi sapnuodamos marmurinės graikų deivės. Miega bulgarų moterų verpstės. Transfigūruoti multikultūriniai virsmai rodo ir išeivių juostas. Plačiau
2011-11-15
Broliai literatai niekaip negali pasidalinti utėlėto turto. Transliacija vyksta drugelio paštu. Grafas Drakula tampa valstybės vampyru, nes jam sapnuojasi kaip choreografija turkų karo ir mirusios nuotakos istorija. Tai it tikybos projektas. Tenoro balsui kelias. Plamondon, Cocciante. Belgas Danielis Lavoie Dievo Motinos katedroje kartu su Francis Fiori. Fumeur de gintane et fumeur de hachiches. Plačiau
2011-11-11
Dienos šviesą išvydo naujas, įdomus savo turiniu leidinys „Tautotyros metraštis“. Jis pasirodė Tėvynės pažinimo draugijos ir ypač šios draugijos pirmininko daktaro Kazio Račkausko iniciatyva. Tai pirmasis ir gana svarus žingsnis, kurį žengė ši draugija, vykdydama naują, tik 2010 metais pradėtą, pažintinį projektą „Į savasties aruodą – brandūs paveldo grūdai“. Plačiau
2011-11-08
Tas žmogus iš Tautos gatvės (Garliava) – poetas ir publicistas Jonas Kirlys (1921 05 10 – 2009 08 18) – dviejų knygų „Raudoni stulpai ant dangaus švytėjo“ (publicistika, 2008) ir eilėraščių rinkinio „Paverskim Lietuvą dainuojančia šalim“ (2009), skirto Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, autorius. Plačiau
2011-11-04
Julienas Benda kovoja už grynumą, prieš mobilumą, tapsmą, istoriškumą. Kartu su Sigitu Geda taip pat netikime racionaliųjų principų amžinumu ir proto viešpatija. Protą atmetus, lieka tamsūs instinktai. Intelektualams nuolat kritikuoja ir juda. Baigtinumas pasmerkimas, iškeliama begalybės prasmė. Trapios tiesos. Proto aktas tėra realizuoti dvasinį akordą arba sutarimą. Plačiau
2011-10-28
Literatūrinių tekstų interpretacijai, remiantis metodais, praverčia Sartre‘o kūryba, jos pradžia. Sartre‘o literatūrinėje pjesėje temos skirstomos binarinėmis opozicijomis-autentiškumas ir neautentiškumas, skaidrumas ir blogas virškinimas (mauvaise foie), maištas ir konformizmas, ateizmas ir religija, revoliucija ir reakcija. Plačiau
2011-10-25
Kinų literatūros įvairovė. Al Kingas (Ngai‘Tsi‘ing) (1910-1996), kinų literatūros klasikas, kalba apie tai, kad ant savo vaikų molinių kojų seneliai ilgai nepastovės. Catherine Vignal mano, kad šis autorius vis dar maudosi valstietiškuose šaltiniuose. Ko gero, kartu maitina ir revoliucinį idealą. Al Quingo poezija atrodo gana paprasta, laisva, pagauta gyvos emocijos, ne kaip ugnelė, nustumta kitų į pašalį. Plačiau
2011-10-18
Haiku angelas, šizofreniška poezija. Su haiku rašymo technologijomis kankinasi prancūzai. Livija Mačaitytė aptaria pastorales apie tai, kaip kunigu arba išganytoja tampa moteris piemenaitė, mėgstanti rašyti ir komponuoti porceliano glazūras. Pastoralė tampa scena jaunai piemenaitei. Atsisakymas, prievarta, jaunas gundytojas. Kurtuazinėje meilėje pastoralė atlieka Pastoriaus vaidmenį. Plačiau