VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

2015-03-21
Šiais metais pažymimos poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko gimimo 180-osios metinės. Plačiau
2015-03-17
Tegul įsižiebia šviesa jūsų namuose į ateitį, telanko geri, pranašingi sapnai, mintys, geri norai, nuostabūs draugai. Tesišypso jūsų ir vyro širdys ir gera būna abiejų pasaulyje. Plačiau
2015-03-17
Greitai bėga laikas. Atrodo dar neseniai dienos šviesą išvydo pirmasis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) tomas. O nuo to laiko jau praėjo beveik penkiolika metųGreitai bėga laikas. Atrodo dar neseniai dienos šviesą išvydo pirmasis „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (VLE) tomas. O nuo to laiko jau praėjo beveik penkiolika metų Plačiau
2015-03-14
1996 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido „Lietuvių rašytojų sąvadą“. Jo sudarytojas Vytautas Vanagas, redaktorius Vytautas Rakauskas. Plačiau
2015-03-07
Prozininkei, dramaturgei, poetei Emilijai Liegutei šį vasarį sukanka 85 – eri. Tai solidus bet kurio rašytojo amžius, verčiantis apibendrinti nueitą kūrybinį kelią, daryti išvadas. Plačiau
2015-03-07
„Bitės suneša medų į širdį vieną”, - rašo viename iš savo haiku Algirdas Pilvelis. Jis žinomas publicistas, politikas, poetas, dienraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausias redaktorius. Plačiau
2015-03-03
Ačiū Dievui – dar yra stiprūs ir leidžia mane į mokslus. Mokausi Medicinos institute. Būsimas chirurgas prieš jus, - pridėjo ranką prie širdies ir nusilenkė man Plačiau
2015-03-03
Vilniaus mokytojų namų svetainė niekada nebūna tuščia: čia susitinkama su rašytojais, politikais, meno žmonėmis. Plačiau
2015-02-28
Neseniai Pušalote (Pasvalio r.) pristatyta tik ką išleista mokytojos Elenos Rutkauskaitės knyga „Gyvenimus jungianti upė. Toliūnų ir Gegobrastos kaimų istorijos“. Elena Rutkauskaitė gimusi netoli Pušaloto, Eimuliškio kaime, baigusi Šiaulių mokytojų instituto Istorijos fakultetą. Plačiau
2015-02-24
Gėlės buvo pirktos mieste, retai kaimiečiai jas pirkdavo vestuvių proga ar laidotuvėms. Plačiau
2015-02-24
Žinomas Baltarusijos rašytojas ir nacionalinio baltarusiško dienraščio „Zviazda" redaktorius Alesius Karliukevičius iš Minsko man atsiuntė įdomią knygą "Pranciškus Skorina pasaulio tautų kalbomis". Neslėpsiu, su tam tikru jauduliu ją atverčiau, nes dar pernai A. Karliukevičius mane pakvietė sudalyvauti šios knygos leidime. Plačiau
2015-02-10
Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras kartu su Šiaurės Amerikoje veikiančiu Mažosios Lietuvos fondu išleido “Mažosios Lietuvos enciklopedinį žinyną” anglų kalba - Consice Encyclopaedia of Lithuania Minor. Plačiau
2015-02-10
Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre įvyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narių susirinkimas. Plačiau
2015-02-09
Neseniai pasirodė poetų draugijos „Mir“ almanachas  „Vilties laiptinė“, kurį parengė ir išleido Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė Valentina Jekateriničeva. Plačiau
2015-02-07
Kai antro atsitiktinio, o gal ir iš anksto suplanuoto, susitikimo metu orus džentelmenas manęs paklausė, ar nenorėčiau pasikalbėti su Adolfu Hitleriu, mandagiai, tačiau gana linksmai nusijuokiau. Plačiau
2015-02-03
Šių metų sausio 22 d. Utenos krašto šviesuomenė susirinko į aštuntojo žurnalo „Sietuvos“ numerio pristatymą A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje. Plačiau
2015-01-31
Lietuvos valstiečiams skirtas mėnraštis „Ūkininkas“ – varpininkų žurnalas, leistas 1890–1905 m. Tilžėje ir Ragainėje. Lietuvoje buvo platinamas nelegaliai. Plačiau
2015-01-20
...Priglundu prie senųjų beržų, Kiekvieną mielai jie priglaudžia. Neišdavėm jūsų , vaikystės draugai, Jūs kantriai mūs laukiant pareinant... Plačiau
2015-01-17
2015 m. sausio 9 d. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMA VB) direktoriui dr. Sigitui Narbutui t. Pavlo Jachimecas OSBM kartu su šio straipsnio autore perdavė ir padovanojo keletą knygų. Plačiau