VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

01 20. Renginys Panevėžio rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Aldona Liutkevičienė, Rajono literatų klubo „Polėkis “ narė,

Dainora Venslovienė, Dembavos progimnazijos mokytoja, kultūros namų vadovė

...Priglundu prie senųjų beržų,

Kiekvieną mielai jie priglaudžia.

Neišdavėm jūsų , vaikystės draugai,

Jūs kantriai mūs laukiant pareinant...

Tai eilės iš Onos Jankevičiūtės - Striškienės poezijos knygelės „Pušų paunksnėj“. Sausio 8 dieną, rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai rinkosi į Panevėžio rajono savivaldybės viešą biblioteką, kur buvo pristatyta Onos Striškienės knyga „Kely“.

Kalba poetė Ona Striškienė

Ši garbi moteris – poetė, publicistė, nepailstanti žygeivė, sveikuolė. Onutė visada lieka ištikima paprastam kaimo žmogui, senelių ir tėvų tradicijoms, papročiams, mylinti savo gimtinę, gamtą, ją sauganti ir branginanti. „...Dabar tebekeliauju, bet ne taip dažnai, kaip norėčiau. Kol neša kojelės, bandau vaikštinėti po Lietuvą, o ji tokia graži, jos žmonės nuostabūs, tik negalima žodžiais viso to perteikti“.

Onutė nepailstanti metraštininkė, nuo pat pirmų Lietuvos nepriklausomybės metų bendradarbiauja su laikraščio ,,Tėvynė“ redakcija, rašo straipsnius, dalyvauja sudarant literatūros almanachus. Ji buvo iniciatorė sudarant paįstriečių kūrybos almanachą, aktyviai dalyvauja rajono literatų klubo „Polėkis“ veikloje.

Pristatymo akimirkos

Rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojai, literatų klubo nariai, klasės draugai, giminės ir pažįstami sveikino Onutę ne tik išleidus naują knygą, bet ir su garbingu 60 metų jubiliejumi.

Išsakyta daug gražių žodžių, palinkėta daug kūrybinės sėkmės, darbščiai, nepailstančiai kūrėjai !

Atgal