VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

02 10. Kūrėjai apžvelgė leidinius

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre įvyko Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus narių susirinkimas. Kūrėjai susirinkimą pradėjo skaitydami savo kūrybą, o literatas Antanas Gintautas Žilinskas nustebino šios gimnazijos bibliotekininkes. Jis gimnazijos unikaliąją autografuotų leidinių kolekciją papildė meno albumu. Leidinį su autografu Antanui Gintautui Žilinskui perdavė dailininkas Algirdas Indrašius. Vasarą LKRS Rokiškio skyriaus nariai lankėsi šio menininko sodyboje – muziejuje su skulptūrų parku, kuris įsikūręs Vyžuonose, Utenos rajone. Smagu, kad dailininkas Algirdas Indrašius, literatus į svečius kviečia ir šią vasarą.

LKRS Rokiškio skyriaus susirinkimo akimirka. Osvaldo Papaurėlio nuotr.

Susirinkime literatai apžvelgė ir kitus leidinius. Daug kraštotyros pobūdžio informacijos LKRS Rokiškio skyriaus nariai surado bendradarbiavimo partnerių -Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ išleistoje knygoje „Mus jungia Rokiškio kraštas“. Kūrėjai aptarė tolesnes bendradarbiavimo gaires su šiuo klubu. Susirinkime buvo aptartas ir dar vienas leidinys. Tai LKRS vienkartinis žurnalas „Ūkininkas“, skirtas Lietuvos kaimui ir miestui. Kaip sakė LKRS Rokiškio skyriaus narė Jolanta Augulienė: „Leidinyje dominuoja rokiškėnai“. „Ūkininkas“ iliustruotas fotografijomis. Jose užfiksuotos 2014 m. LKRS suvažiavimo akimirkos, kuriose įamžinti veiklieji rokiškėnai.

Leidinyje spausdinama Jolantos Augulienės, Vytauto Gasiūno, Redos Kiselytės, Danutės Mažeikienės, Vidos Papaurėlienės ir Gražinos Pitrėnienės kūryba.

Antanas Gintautas Žilinskas kalba apie menininką Algirdą Indrašių

LKRS Rokiškio skyriaus nariai aptarė pasirengimą artimiausiems renginiams. 2015 m. veiklos programoje numatyta surengti susitikimus su įžymiais žmonėmis, literatūrinius skaitymus netradicinėse erdvėse, popietes ir įdomias išvykas po literatūrines vietas. Birželio mėnesį Jonavoje bus organizuojama respublikinė LKRS šventė „Mes atėjome ir einame“.

Atgal