VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

03 21. Sielų bendrystė šalia unikaliosios kolekcijos

Reda Kiselytė

LKRS Rokiškio skyriaus pirmininkė

Šiais metais pažymimos poeto, kalbininko, vyskupo Antano Baranausko gimimo 180-osios metinės. Veiklieji anykštėnai - kunigas, fotografas Nerijus Papirtis, lituanistė Rasa Poškuvienė ir Kupiškio krašto kunigas, poetas, visuomenininkas Justas Jasėnas spektaklyje „Didis šturmas dūšioj griaudė“ atlieka trijų Lietuvos kultūrai svarbių asmenybių vaidmenis. Spektaklyje poetiniais dialogais prabyla poetas, vyskupas A. Baranauskas (vaidmenį sukūrė kun. Justas Jasėnas), žemaičių krašto poetė, vertėja Karolina Praniauskaitė ir kunigas poetas Klemensas Kairys. Su šiuo spektakliu intelektualai aplankė ne vieną Lietuvos kultūros ir švietimo įstaigą.

Kunigas, poetas Justas Jasėnas. Osvaldo Papaurėlio nuotraukos

Aukštaitiška A. Baranausko kūrybos dvasia neaplenkė ir Rokiškio krašto. Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio skaityklos Lituanistikos centre, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus nariai organizavo literatūrinius skaitymus „Iš širdies veržiasi posmai“. Renginyje dalyvavo Kupiškio krašto kun. poetas Justas Jasėnas. Jis rokiškėnams perskaitė spektaklio „Didis šturmas dūšioj griaudė“ poetinius dialogus. Rokiškėnus apglėbė trijų romantiškų sielų dvasia, įsisiurbusi į pačias slapčiausias širdies gelmes.

Literatūrinius skaitymus gimnazijos skaitykloje paįvairino muziejininko Valiaus Kazlausko ir pedagogės Jolantos Juodinytės prasmingi kūrybos tekstai. Renginyje savo kūrybą skaitė ir respublikinės šventės „Mes atėjome ir einame“, kuri vyks Jonavoje birželio mėnesį, scenarijaus detales aptarė Vida Papaurėlienė, Danutė Mažeikienė, Gražina Pitrėnienė, Irena Varnienė, Jolanta Augulienė ir Antanas Gintautas Žilinskas.

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos Rokiškio skyriaus nariai ir svečiai

Justas Jasėnas dažnas svečias gimnazijoje. Žvelgdamas į unikaliąją autografuotų leidinių kolekciją, jis svarstė, kiek jau gimnazijai padovanota leidinių? Kiekvieną kartą romantiškos sielos dvasininkas atvyksta su dovanomis, papildydamas vertingais leidiniais gimnazijos unikaliąją kolekciją. Dabar ją sudaro 641 kun. Justo dovanotas leidinys. Iš jų 338 leidiniai su įžymių žmonių autografais, kitą kolekcijos dalį sudaro meno albumai, istorijos, grožinės literatūros, religijos ir psichologijos mokslo vertingi leidiniai.

Literatūriniai skaitymai baigėsi, dėliojamos gairės respublikiniams renginiams. Kūrėjų prasmingų darbų gijos driekiasi į naujas, dar neatrastas erdves, kraštus, o svarbiausia – į žmonių širdis. Jaučiama gili sielų bendrystė ir noras būti kartu.

Atgal