VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

05 04. Dovana Lietuvos Nepriklausomybės 25–mečio jubiliejui

Lidija Veličkaitė

Pasitinkant Lietuvos Nepriklausomybės 25–tąsias metines, VšĮ Leidybos idėjų centras ėmėsi didžiulio darbo – išleisti dviejų dalių leidinį ,,Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai.“ Tai, kas per 25 metus iškovota, pasiekta, sukurta, atsispindi pirmojoje leidinio dalyje. 720 puslapių knygoje yra 40 autorinių apžvalgų, prie kurių pristatomos ir valstybės pažangai svarbios įmonės, valstybės institucijos ir pagrindinės įstaigos. Antroji leidinio dalis, apimanti 1200 puslapių, supažindina su biografijomis 2008 iškiliausių žmonių, kūrusių ir tebekuriančių Lietuvą. Skyriuje ,,In memoriam“ 264 šviesaus atminimo žmonės, jų giminių ir kolegų prisiminimai, asmenybių įamžinimo faktai. Knygoje pateikiamos asmenybės – svarbiausius tyrimus atliekantys mokslininkai, reikšmingus darbus sukūrę įvairių sričių menininkai, garsiausi sportininkai, visuomenės ir išeivijos veikėjai, disidentai, dvasininkai, politikai, diplomatai, pareigūnai, geriausi šalies pedagogai, teisininkai, gydytojai, inžinieriai, žemdirbiai, Lietuvoje ir pasaulyje pripažinti įvairių sričių specialistai, didžiausias įmones sukūrę verslininkai ir dar daugybė kitų reikšmingą indėlį į Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, įtvirtinimą ir valstybės pažangą įdėję žmonės.

Leidinio ,,Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“ viršeliai

Leidinio ,,Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ projekto direktorė Vida Laumenskaitė–Dauderienė pažymėjo, kad į redakcijos pateiktą klausimą, kas yra asmenybė, knygos herojai atsakė ir savais, ir žymių žmonių žodžiais, tačiau beveik visi atsakymai turėjo bendrą vardiklį: asmenybė - tai gėriui tarnaujantis, sąžiningas, kūrybingas, nuolat tobulėjantis, tvirtą atsakomybės jausmą turintis žmogus, padedantis visapusiškai augti esantiems šalia. ,,Nusipelniusius Lietuvos žmones norėjome kuo labiau atsiskleisti kaip asmenybes, todėl suteikėme progą ir tribūną pasidalyti vertinimais ir mintimis apie šalies ir savo asmeninius pasiekimus, apie savo šeimą, apie tai, kas įkvėpė ir tebeįkvepia, kas džiugina ar neramina. Neapsiribojome vien sausais enciklopediniais faktais. Manome, kad mums pavyko, ir tie trumpi interviu beveik kiekvienoje biografijoje taps unikaliais liudijimais ateities kartoms, “ – sako projekto direktorė. 

Didžiulė dviejų dalių knyga pradėta ruošti vos prieš metus. 2015 m. kovo 9 d. jos sutiktuvės įvyko Lietuvos Respublikos Seime. Kalbėjęs Aukščiausiosios Tarybos Atkuriamojo Seimo (1990–1992 m.) pirmininko pavaduotojas Bronislovas Juozas Kuzmickas sakė, kad 25 metus gyvendami laisvoje ir demokratinėje šalyje, to net nepastebime. Juk asmenybei reikia laisvos saviraiškos būti matomai, pripažintai ir vertinamai. ,,Ši knyga – tai padėka tiems, kurių pasišventimas ir darbai 1990 m. lėmė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, kurie ją įtvirtino, kurie šiandien garsina mūsų šalį pasaulyje ir savo pasiekimais kuria laisvos šalies istoriją. Tokia mūsų leidinio misija – įamžinti šiuolaikišką Lietuvą kuriančių Asmenybių darbus. Todėl ir į valstybės sričių apžvalgas stengėmės pažvelgti per žmogaus prizmę: čia gausu pavardžių, nuotraukų, pasiekimų ir laimėjimų – juk istoriją kuria žmonės,“ – sako Leidybos idėjų centro direktorė Vesta Jozonienė.

Knygos ,,Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ leidėjai rašo: ,,Mus visus vienija ryšys. Apie save sužinome iš kitų, taip pamatome save kitų akimis. Asmenybė susideda iš daugybės aspektų ir bruožų, kiekviena yra unikali. Tačiau svarbiausia, kaip ji pasirenka prioritetus ir visas pastangas, kūrybiškumą ir jėgas skiria gėriui – ugdo atsakomybę, drąsą, sąmonėjimą, toleranciją ir išmanymą.“ Dar gilesnę įžvalgą pateikia Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis: ,,Bet kuris žmogus yra ir gali būti asmenybe, jeigu jo nevaldo perdėtas egoizmas, arogancija, vertybių sąmyšis galvoje, jeigu jis supranta tėvų žemės šventumą, tą niekam neprilygstančią aukštąją sacrum sferą, ir geidžia būti geradarys, geidžia būti laimingas.“

Šiame leidinyje rasime daugybę pasakytų minčių, iš kurių atsiskleidžia žmogaus individualybė, išmintis, jo požiūris į jį supančią aplinką. Istoriją kuria žmonės – rašoma tituliniame knygos lape. Žmonės, kurie gyveno, gyvena ir gyvens po mūsų, visi jie sukasi ir suksis istorijos verpete. Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus specialiai šiai knygai skirtuose žodžiuose teigia, kad „<...> Valstybių istoriją rašo ne kokia nors nežinoma jėga, ne bevardė liaudis, o konkretūs žmonės. Ir tai, kas per dvidešimt penkerius metus buvo sukurta, iškovota ar suvokta, padaryta konkrečių asmenybių.“

Autorines apžvalgas leidiniui parengė ekspertai, mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų. Tarp jų Vilniaus Gedimino technikos universiteto docentė dr. Dalia Bardauskienė, Vilniaus Vytauto Didžiojo universiteto docentas dr. Kastytis Antanaitis, Vilniaus universiteto docentė dr. Irena Eglė Laumenskaitė, pirmosios Vyriausybės žemės ūkio ministras dr. Vytautas Knašys, ambasadorius ypatingiems pavedimams, buvęs užsienio reikalų ministras dr. Antanas Valionis, Pilietinės visuomenės instituto direktorė dr. Ieva Petronytė, Lietuvos finansų rinkos instituto direktorė dr. Gerda Žygienė, Lietuvos sporto žurnalistų federacijos prezidentas Gintaras Nenartavičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir daugelis kitų. Leidinyje rasime valstybės vadovų ir įvairiausių profesijų asmenybių biografijas, skaitysime, kaip jie vertina šalies ir asmeninius pasiekimus. „Tai unikali atgimusios Lietuvos nepriklausomos valstybės panorama, nes pirmą kartą taip išsamiai apžvelgiamas 25-erių metų laikotarpis, šalies pasiekimai ir pristatomos iškiliausios 1990-2015 m. Asmenybės.“ - teigia leidėjai.

Iš kairės: Leidybos idėjų centro direktorė Vesta Jozonienė, Prezidentas Valdas Adamkus, projektų direktorė Vida Dauderienė ir leidybos vadovas Arnas Jozonis. Leidybos idėjų centro nuotraukos

Didelis dėmesys knygoje skirtas lietuvių išeivijos iškiliausiems atstovams, daug padėjusiems 1990 m. Lietuvai atstatant jos Nepriklausomybę. Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos– muziejaus direktorius, Vytauto Didžiojo universiteto istorikas Arūnas Antanaitis gana plačiai apžvelgė pasaulio lietuvių istoriją. Prasidėjusi XIX a. antroji pusė ir visas XX a. neatsiejamas nuo į užsienį išvykusių ir ten apsigyvenusių lietuvių. Išsibarstę po visą pasaulį, lietuviai atsidūrė Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje ir įvairiose Europos šalyse.  Prasidėjusi kova dėl Lietuvos laisvės pažadino įvairiausiuose pasaulio kraštuose lietuvius nemažai prisidėti prie savo Tėvynės išlaisvinimo. Didžiausią svorį atkuriant 1990 m. Nepriklausomybę, turėjo Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Lietuvių Bendruomenė. Taip pat nemažas indėlis Kanados, Didžiosios Britanijos, Australijos, Prancūzijos, Vokietijos lietuvių organizacijų. Iškiliausi išeivijos lietuviai atvykę į Lietuvą padėjo šaliai daugelyje sričių: krašto apsaugos ir socialinės apsaugos srityse, švietime, moksle, medicinoje, žiniasklaidoje, versle, investicijų pritraukime, politikoje, kultūroje, labdaringoje veikloje, įsiliedami į Lietuvos gyvenimą, dirbdami valstybės institucijose, kurdami įmones, fondus ir pan.

Pagalba Lietuvai nenutrūksta iki šių dienų, ypač švietimo sistemai. A.P.P.L.E. (Amerikos profesionalų parama Lietuvos edukacijai) programa yra viena sėkmingiausių išeivijos savanoriškos veiklos pavyzdžių. Jos veikla tęsiasi jau daugiau kaip 20 metų ir plėtojasi iki šiol, prisidėdama prie Lietuvos švietimo desovietizacijos ir atsinaujinimo pagal humanistinius ir demokratinius principus. Didžiulis užsienio lietuvių indėlis į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo procesą – Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimas, sėkmingas abipusis Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas su išeivija. Nemažai atvykusių išeivių dėstytojų pateikė kitokį – hierarchines vertikales laužantį bendravimo su studentais būdą.

6 kg sverianti dviejų dalių enciklopedinė knyga tikrai yra didžiulė dovana Lietuvos Nepriklausomybės 25–mečio jubiliejaus proga jos žmonėms, kokiame pasaulio krašte jie begyventų. 

Atgal