VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

05 21. Tarptautinė, tradicinė XXI knygos šventė „Laikas gyvena knygose“

Dalia Poškienė

XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė

Lietuvos universitetų moterų asociacijos (LUMA) prezidentė

Šios šventės sumanytojai – XXVII knygos mėgėjų draugija, buvusi Kauno centrinė profsąjungų biblioteka ir V.Staniulio knygynas pirmąją šventę, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai surengė prieš 21-erius metus. Vyko konferencijos, geriausiai parengti ir išleisto bibliofilinio leidinio konkursai, ekslibrisų konkursai – parodos, Lietuvos viešųjų bibliotekų išleistų ir parengtų leidinių konkursai. Šventės partneriais buvo Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka, Lietuvos bibliotekininkų draugija, Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Kauno įgulos karininkų ramovėje šventės svečiai

Šventės rengėjai būrė Lietuvos, kaimyninių šalių knygius, bibliofilus, leidėjus, bibliotekininkus, kūrybinių sąjungų narius.

Kasmet buvo minimi Spaudos draudimo laikotarpio šviesuoliai, lietuviškos knygos, spaudos kelias, knygnešiai.

Šias metais XXI knygos šventės rengėjai – XXVII knygos mėgėjų draugija, Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyrius (pirm. Vidmantas Kiaušas-Elmiškis), Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras (gen. direktorius, Draugijos narys Valdas Kubilius).

Dėkingi esame geradariams Kauno miesto savivaldybei, UAB „FUDO“ (Gintaras Aleknavičius), partneriams – Kauno įgulos karininkų ramovei (viršininkas mjr. Donatas Mazurkevičius), Kauno Europe direct centrui (vadovė Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė), LR Seimo nariui Kaziui Starkevičiui, Kazimierui Nausėdai už paramą organizuojant šventę.

Apie sudėtingą, bet labai svarbų lietuviškos knygos kelią Mažojoje Lietuvoje, Lenkijoje, Seinų krašte nuo Spaudos draudimo laikotarpio iki dabar kalbėjo Punsko „Aušros“ leidyklos vyriausiasis redaktorius, rašytojas Sigitas Birgelis.Išsamiame pranešime svečias apžvelgė lietuviškos knygos kelią, kuris sietinas su dominikonų atvykimu į Seinus (apie 1610 metus)... Jo žodžiai, kad „Tapatybę prarandame, kai nepastebime, kas vyksta šalia mūsų ir mumyse, kai įvykių tėkmėje nesugebame atskirti, kas svarbu, kai nepasimokome iš praeities klaidų“ priminė, kokią atsakomybę turime priimti mes, atversdami istorijos puslapius, tęsdami laisvo, lietuviško žodžio puoselėtojų darbus.

Apie Lietuvos knygnešių ir daraktorių kelius, paminklus jiems ir jų atminimo įamžinimą bylojo pristatoma nauja knyga „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“ T. II , kurią parengė Benjaminas Kaluškevičius ir Kazys Misius, išleido „Diemedžio“ leidykla.

Etnografinių regionų metams skirta unikali knyga - „Kazys Šimonis. Kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių piešiniai“(sudarytoja Nijolė Tumėnienė).

Apdovanojimas prelatui Vytautui Steponui Vaičiūnui

Meninę programą „M.K. Oginskis. Tėvynei skiriu turtus, darbus ir gyvenimą“, skirtą M.K. Oginskio metams dovanojo žymi pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir visų 21-nos knygos švenčių globėjas ir vedėjas aktorius Petras Venslovas.

Šventės svečiams pristatyta paroda „Knygos šviesuoliai ekslibrisuose“, kuri parengta iš Draugijos narių – Vytauto Gocento, Domo Akstino, Juozo Rimkaus rinkinių.

Programoje dalyvavo Kauno rašytojai, leidėjai, vyko mažoji knygų mugė, kurioje svečiai susipažino su 2014 – 2015 metų knygų kraite. Naujausius leidinius, rašytojų kūrybą apžvelgė Valdas Kubilius, Vidmantas Elmiškis-Kiaušas.

Pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir aktorius Petras Venslovas

Pamąstymus apie knygą, kūrybą išsakė rašytojas, žurnalistas, Draugijos leidinių redaktorius Laimonas Inis. Rašytojai, akcijos „Lietuva skaito“ dalyviai Stanislovas Abromavičius, Vladas Vaitkevičius, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, Nijolė Raižytė, Indrė Sekevičienė, Lina Petrusevičienė, Saulutė-Genovaitė Markauskaitė, Ramutė Bidvienė, Inga Stepukonienė pasidalijo kūrybos naujienomis.

 Šventės kulminacija – konkurso „2014 – 2015 metų knygų kraitė“ nominacijos:

„Lietuvos etnografinių regionų metų tematiką atspindintis leidinys“ skirtos Punsko „Aušros“ leidyklai, spaustuvei „Morkūnas ir Ko“, rašytojo Laimono Inio knygai „Baltas kurėnas“. „Turiningiausios istoriografijos knygos autoriais“ pripažinti Benjaminas Kaluškevičius, Kazys Misius už knygą „Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai“, T.II, Saulutė-Genovaitė Markauskaitė už leidinį „Krekenava laiko tėkmėje“ ir Leidybos idėjų centras. „Gražiausio dizaino ir poligrafijos leidinio“ nominacijos skirtos prelato Vytauto Stepono Vaičiūno knygai „Pažvelk Dievybei į akis“, Jono Lukšės „Kryždirbystės kūriniai ir mediniai paminklai“ ir Tautvydui Majauskui.

Svečias iš Punsko Sigitas Birgelis

Tradicinė, tarptautinė knygos šventė, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, XXVII knygos mėgėjų draugijos įkūrimo 85-osioms metinėms, Lietuvos etnografinių regionų metams ir M.K. Oginskio 250 gimimo metų jubiliejui paminėti, vykusi Kauno Įgulos karininkų ramovėje, liks įsimintina svečiams iš Lietuvos, Lenkijos, Mažosios Lietuvos apie susitikimus su knyga ir jos kūrėjais Kaune.

Atgal