VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

05 30. Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje

Birutė Silevičienė

Gegužės 23 dieną į garbios autorės Eglutės Paškevičiūtės-Kundrotienės sudarytos knygos „Lietuvių mokslo draugijos paveldas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje“ pristatymą J. ir M. Šlapelių namuose gausiai rinkosi tautininkų ir Tėvynės pažinimo draugijos nariai, svečiai. Knygą recenzavo doc. dr. Romualdas Juzefovičius, prof. habil. dr. Ona Voverienė. Dailininkas Rokas Gelažius, redaktorė Rasa Pukėnienė, pratarmę į anglų k.išvertė Ana Venclovienė.

Ši knyga skiriama Lietuvių mokslo draugijos Vadovėlių komisijos aktyvios veiklos ir Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos įkūrimo šimtmečiui (1915-2015).

Daumantas Kundrotas ir E. Paškevičiūtė-Kundrotienė

Renginys prasidėjo E.Paškevičiūtės-Kundrotienės sūnaus penkiamečio Daumanto padeklamuotu ilgu eilėraščiu apie tėvynę, gimtinę, o jau vaišinantis arbata net padainavo dainelių.

Kadangi autorė yra ir Tėvynės pažinimo draugijos narė, tai pirmąjį padėkos žodį tarė TPD garbės pirmininkas dr. Kazys Račkauskas. Jis papasakojo apie TPD jau atliktus ir tęsiamus darbus, padėkojo autorei už bibliotekoje saugomus dar nežinomos medžiagos archyvus, kurie kaip oras reikalingi mokslininkams, kultūros darbuotojams, juk lašas prie lašo, ir – upė. Taigi, ir žinios, nuotraukos, dienoraščiai yra mūsų istorijos dalis.

Dr. Kazys Račkauskas, Eglė Paškevičiūtė-Kundrotienė ir prof. Ona Voverienė. Nuotraukos Mariaus Kundroto

TPD leidžiamiems Metraščiams Eglutė yra pateikusi daug medžiagos.

Profesorė dr.Ona Voverienė gražiai papasakojo apie knygos autorę, davė patarimų knygos leidybos klausimais, ir pati džiaugėsi šia knyga – atliktu dideliu darbu Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos įkūrimo šimtmečiui (1915-2015). O Eglutė pasidalino prisiminimais, kaip ji, baigusi Universitetą, atėjo į Vrublevskių biblioteką kaip istorikė. Pati sudarytoja knygoje rašo: „Šis leidinys yra pirmas bandymas surinkti, susisteminti bei paskelbti skirtinguose LMAVB skyriuose ir fonduose saugomą mokslininkams mažai žinomą, tačiau reikšmingą LMD palikimą.“

Šiame leidinyje daug pateikta nuotraukų, dokumentų, pažymų.

Manau, kad pravartu įsigyti šią knygą mokykloms, ji palengvins surasti ieškomą informaciją archyvuose.

Autorė nuoširdžiai dėkojo prof. habil. dr. Onai Voverienei už paskatinimą ir nukreipimą į tautotyrą ir mokslotyrą.

TPD Vilniaus skyriaus pirmininkė Birutė Mikulytė visų susirinkusiųjų vardu padėkojo autorei Eglutei Paškevičiūtei-Kundrotienei už knygą ir palinkėjo sūnų Daumantą išauginti mokslininku.

Atgal