VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

06 04. Žavieji saulėtekiai

Birutė Silevičienė

Neseniai spaudoje pasirodė Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos nario Virginijaus Bielskio IV-oji knyga „Žavieji saulėtekiai“. Tai nuotykių detektyvinė-fantastinė gyvenimo drama-apysaka iš ciklo „Gėrio ir blogio susitikimai“.

V.Bielskio gyvenimas pašvęstas kūrybai, knygų skaitymui, susitikimams su skaitytojais.

10 V.Bielskio knygų yra išleidusi UB „Dobilo“ leidykla Jonavoje, 4 – Kauno leidykla „Naujasis lankas“, yra parašęs 50 dramų-apysakų, pjesių, apysakų.

„Žavieji saulėtekiai“ IV-oje knygoje toliau dėstomi herojų likimai, o veikėjų čia – 148. Knygą lengva skaityti, kiekvienas veikėjas užima tam tikrą jam skirtą vietą.

Kai V.Bielskio paklausiau, ar neketina rašyti romano, apsakymų knygos, atsakė: „Ką turėčiau parašyti naujo, jei aplink matau tik skausmą, kančias, senolių, kuriuos engia vaikai, ašaras, atima jų pinigus, žemes, barniai baigiasi muštynėmis ir policija. Argi tai ne spektakliai? Tai gyva mūsų gyvenimo kasdienybė“. Būtų gerai, kad vyrautų supratingumas ir gėris, jaustume gėdą dėl girtuokliavimo ir tinginystės. Kai žmogus nustoja gerbti tėvus, artimuosius, jis sielą parduoda velniui. Nebepadės jam nei pokalbiai, nei bandymai priversti gyventi kitaip.

Virginijus sako: „Einu keliu ir matau stovintį žmogų. Priėjęs pasilabinu ir ištiesiu ranką, o žmogus sako: „eik sau, kur eini, man nereikia tavo rankos“. Arba Virginijus, užsukęs pas bičiulį, mato lovoje gulinčią jo motiną, ji kažką bando sakyti, o sūnus sako: „tu tik guli ir guli, iš tavęs jokios naudos“. Skauda širdį, kad išauginta didelė šeimyna, o senatvėje net ligos patale nėra pagarbos, nuoširdumo, meilės tai moterėlei, kuri būrį vaikelių pagimdė, išnešiojo ant rankų, mylėjo, mokė, o gėris grįžo blogiu.

-Aš negaliu rašyti ką nors kitką, kai matau blogį, nesusikalbėjimą, girtuoklystę, tinginystę. Gyvenimas padiktuoja visa tai rašyti. Aš mėgstu gėrį, grožį, taiką, lietuvišką tautiškumą. Bet jis bejėgis sustabdyti blogį, - neseniai man telefonu pasakė Virginijus.

Man patiko Virginijaus Bielskio IV-oji knyga: gėrio mintis pasėjęs, veda skaitytoją į šviesą, kad kovotų su blogiu, įprasmintų žemėje tikrąsias vertybes: Meilę, Pagarbą, Tautiškumą, lietuvybę ir Garbę, Dieviškumą.

 

Atgal