VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

07 17. „Sansaras Tamamianas – Lietuvos imtynių sporto puoselėtojas“

Lietuvos VRM Fizinio rengimo ir sporto skyriaus viršininkas pulkininkas Jonas Sakalauskas

2015 metų liepos mėnesio pradžioje dienos šviesą išvydo 15-oji autoriaus VU doc. dr. Remigijaus Naužemio gausiai iliustruota biografinio enciklopedinio turinio knyga-monografija „Sanasaras Tamamianas - Lietuvos imtynių sporto puoselėtojas“. Monografijoje pasakojama apie Lietuvos armėną, žinomą imtynininką, savigynos ir dziudo sporto meistrą, ilgametį Lietuvos rinktinės narį, sporto žymūną, 50 metų gyvenantį Lietuvoje ir palikusį gilų bei platų pėdsaką darbo, sporto, mokslo, organizacinėje bei visuomeninėje veikloje. Glaustai aprašomi išskirtinės asmenybės pulkininko Sanasaro Tamamiano gyvenimo vingiai, taurūs darbai visose gyvenimo srityse, o ypač dziudo ir savigynos imtynių populiarinimas Lietuvos sporto labui.


Knygos tema patvirtinta ir jos leidybai pritarta Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios Istorijos katedroje (gegužės 27 d.), ir Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos posėdyje (2015 gegužės 23 d.).

Knygą – monografiją recenzavo žinomi Lietuvos istorikai, mokslininkai: prof. habil. dr. Zenonas Butkus (VU istorijos fakulteto, Naujosios istorijos katedra), doc. dr. Algirdas Jakubčionis (VU istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedra), didžiulis kūno kultūros ir sporto entuziastas ir puoselėtojas, poetas ir rašytojas, mėnraščio „Gintaro Gimtinės“ vyriausiasis redaktorius Vladas Buragas, prof. habil. dr., sporto meistras, ilgametis Lietuvos sporto ir kūno kultūros departamento direktorius Algirdas Raslanas (Lietuvos edukologijos universitetas) ir prof. habil.dr. Henrikas Šadžius.

Knygos redaktorius - žymus Lietuvos lietuvių kalbos specialistas, VU filologijos fakulteto dekanas doc. dr. Antanas Smetona.

Dauguma recenzentų pažymėjo, kad autoriaus parengta knyga yra išskirtinis atvejis Lietuvos sporto leidinių istorijoje. Ledinio formatas labai platus, apimantis visus žymaus sportininko, trenerio ir imtynių specialisto gyvenimo bei sportinės veiklos aspektus. Leidinys parengtas originaliai, yra informatyvus ir reikšmingas.

Šis populiarus ir kartu mokslinių, istorinių žinių teikiantis leidinys skirtas savigynos ir dziudo sporto specialistams, bakalaurams, istorikams bei imtynių mėgėjams, o ypač studentams, kurie galbūt daugiau susidomės šiomis įdomiomis imtynių rūšimis.

Anglų, armėnų ir rusų kalbomis pateikiama išsami knygos herojaus gyvenimo vingių santrauka.

Knygą išleido VU leidykla, spausdino „Standartų spaustuvė“, knygos apimtis - 8,75 spaudos lankai (152 psl.).

Atgal