VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

08 08. Prisiminimų knygos „Atsiminimai apie Pumpėnus“ sutiktuvės

Ona Striškienė

Paįstrys-Pumpėnai

Per Šv. M.Marijos Škaplierinės atlaidus (liepos 19 d.) Pumpėnuose (Pasvalio r.) vyko kraštiečių šventė. Ji prasidėjo šv. Mišiomis. Joms vadovavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kartu šv. Mišias aukojo Pumpėnų parapijos klebonas kun. Domingo Avellaneda IVE, kaimyninės Pušaloto parapijos kunigas jubiliatas Albinas Pipiras.

Pumpėnų bažnyčios sakykloje homiliją sako Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Onos Striškienės foto

Paskui rinktasi Pumpėnų kultūros centre, kur vyko knygos „Atsiminimai apie Pumpėnus“ sutiktuvės. Šventę išmoningai ir pakiliai vedė Pumpėnų kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ pirmininkas Algimantas Stalilionis ir Pumpėnų kultūros centro direktorė Aldona Kurlinskienė. Pirmiausia susirinkusiuosius eilėmis pasveikino jaunieji pumpėniečiai. Popietėje dalyvavo ir kalbėjo visi trys dvasiškiai: Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Pumpėnų klebonas kun. Domingo Avellaneda IVE, kunigas jubiliatas Albinas Pipiras.

Apie prisiminimųknygos ištakas kalbėjo jos sudarytojas kraštietis akademikas Antanas Buračas. Knygos pagrindą sudaro pačios Kotrynos Kavaliauskaitės-Buračienės – akademiko Antano Buračo mamos užrašyti prisiminimai, papildyti kitų kraštiečių bei pumpėniečių prisiminimais. Kalbėdama apie knygą „Atsiminimai apie Pumpėnus“ dr. S. Jareckaitė daug gerų žodžių pasakė apie pagrindinės prisiminimų autorės fenomeną, turint vos ne 90-mt metų ryškiai ir spalvingai kompiuteriu surašyti prisiminimus. Šiosknygos ištraukas skaitė Pumpėnų bibliotekininkė Gitana Zubavičienė.Knygoje yra asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. Ten minima per pusantro tūkstančio pavardžių. Knygas buvo galima įsigyti ir gauti sudarytojo autografą.

Prie papuoštų Pumpėnų kultūros namų durų, IV-tas iš dešinės akademikas Antanas Buračas, VI-tas jo brolis Marius Buračas

Kultūros namų patalpose buvo genealoginių medžių paroda. Savo giminės medį pristatė Smilgelių kaime savo šaknis suradęs panevėžietis Vytenis Bagdonas, o Pučkių giminės, kurios ištakos yra Švilpiškių kaime, genealoginį medį – Irena Bumblytė-Nižinskienė. Kraštiečių pirmininkas Algimantas Stalilionis ragino domėtis savo giminės šaknimis, šeimų istorijomis, sudarinėti giminės genealoginius medžius, kad išliktų atmintis ateities kartoms.

Renginyje dainavo Paįstrio folkloro ansamblis „Kultuvė“, Pumpėnų kultūros namų kapela „Nu tė va“.

Knygos sutiktuvių popietės momentas

Po to vyko bendravimas prie susineštinių vaišių. Tai tarsi pratęsė praėjusią dieną – šeštadienį – kada vyko Pumpėnų bendruomenės renginys. Gaila, koncertui ir pasišokimui trukdė prapliupęs dangus.

Kraštiečiai nuoširdžiai pakvietė rugsėjo mėnesį, per Šv. Mykolo atlaidus, savanorių giminaičius pasodinti ąžuolą Ąžuolyno aikštėje. Ateityje ketinama atstatyti miestelio centre stovėjusį, bet sovietmečiu nugriautą kryžių.

Atgal