VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

09 25. Literatūriniai ieškojimai

Birutė Silevičienė

Mane maloniai nustebino garbaus humanitarinių mokslų daktaro Algirdo Kavaliausko skambutis. Nors buvau nemažai skaičiusi jo straipsnių „Lietuvos aide“, bet pažinus asmeniškai bendravimas tampa daug nuoširdesnis ir atviresnis, o gal teks ir apsilankyti renginiuose, gyvai, žmogiška prasme padiskutuoti... Mus jungia bendras požiūris į gyvenimą, kūrybą, knygas.

Vos dienai praėjus po mūsų pokalbio, gavau jo naują knygelę „Visagino metraštininkas – humanitarinių mokslų daktaras Algirdas Kavaliauskas. Bibliografijos rodyklė (1989-2014)“. Tai papildytas antrasis leidinys apie Visaginą, A.Kavaliausko kūrybą, straipsnius, visuomeninę veiklą.

Veriasi mūsų bendravimo puslapiai, atvirumas bėga telefono laidais. Džiaugiuosi, kad turime apie ką pasikalbėti.

Algirdas Kavaliauskas

„Algirdo Kavaliausko surinkta, parašyta ir paskelbta medžiaga, jo literatūriniai ieškojimai gerai įvertinti Visagino savivaldybėje ir šalyje. Laikraščio „Lietuvos aidas“ (Vilnius) skaitytojai ir redakcija 2014 metais jį išrinko geriausiai, gražiausiai rašančiu istorinės politikos tema, jo kūryba atžymėta Lietuvos kaimo rašytojų sąjungoje, Rytų Lietuvos rašytojų konkursuose. A.Kavaliauskas tapo Stanislovo Rapalionio premijos laureatu, o 2015 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką  apdovanotas Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“.

Galiu drąsiai teigti, jog Visaginui pasisekė, kad Algirdas Kavaliauskas atvažiavo gyventi į Visaginą. Jo darbai garsina Visaginą Lietuvoje ir užsienyje. Ačiū jam už šį triūsą. O aš asmeniškai jaučiuosi turtingesnė, kad galiu asmeniškai būti pažįstama su šiuo žmogumi“ – knygoje rašo  Visagino savivaldybės mero pavaduotoja, atliekanti mero pareigas Elena Čekienė.

„Lietuvos aidas“ skaitytojams siūlau paskaityti A.Kavaliausko poezijos.

 

Nudažyti

Metai bėga, bet nedingsta troškimai,

Viliojantys, kaip erotiniai sapnai.

Rutinoje nepastebi šiukšlių ant šaligatvio,

Ciniškai atrodo vilčiai suteikti rožiniai sparnai.

 

Rasis galinčių išlikti neteisti ir gyvybę nugalabiję.

Moka išvengti smerkiančių žvilgsnių.

Apsaugoti pinigų ir valdžios lydinio šarvų,

Kurie į vidų net gėdos nepraleidžia.

 

Pasąmonė verčia įtariai žiūrėti į veidus,

Ir visagaliai metai nebeatrodo tokiais.

Nors mažta sapnų ir blanksta troškimai,

Bet neišmanai kas, ką ir kaip pakeis.

 

Visu kūnu jaučiame vėją šaltą,

Vis dar tikimės, abejojam – nežinom.

Trykšta kraujas ant greitkelio, kaimo asfalto –

Ir jau nudažyti mūsų troškimai.

 

Trisdešimt trys

Išėjusiam negrįžti

Švilpauja kovas,

Pavasaris.

Namo atvyksta

Trisdešimt trys.

 

Beribis džiaugsmas,

Minčių svaigulys.

Auga lovelėje

Trisdešimt trys.

 

Angelas sargas

Jo nepaliks –

Džiaugias močiutė...

Trisdešimt trys.

 

Meilė jį atvedė,

Meilė ir pražudys.

Ištikimasis –

Trisdešimt trys.

 

Vidurnaktis.

Lange žiburys.

Lemtį sutinka

Trisdešimt trys.

 

Pusnyje veidas –

Kas pamatys...

Ilsis kalnelyje

Trisdešimt trys.

 

 

 

Atgal