VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

10 17. Dirbti – vadinasi, įprasminti

Loreta Nikolenkienė

Mano rankose – leidyklos „Trys žvaigždutės“ gražiai išleista, gausiai iliustruota knyga „Technikos priežiūros tarnyba. Žmonės ir darbai, dabartis ir perspektyva“.

Pristatyti knygoje įmonę, jos veiklą, žmones – išties prasminga ne tik pačiai įmonei, specialistams, bet ir istorikams, plačiajai visuomenei. Kalbinu knygos leidėją, rašytoją Jeronimą Laucių.

Jie visi jau išliko knygoje

Kiek žinau, tai ne pirmoji tokio pobūdžio knyga. Kaip jus suranda įmonių vadovai, kaip sekasi parengti spaudai gana sudėtingus tekstus, surinkti medžiagą ir visa tai paversti turinčios išliekamąją vertę knygos puslapiais?

Taip, ši knyga yra ketvirtoji iš paskutiniu metu leidžiamų tokio pobūdžio leidinių. Neseniai išleidome knygą UAB „Mažeikių šilumos tinklai. Žmonės. Darbai. Perspektyvos“.  Šiuo metu baigiame rengti spaudai knygą apie Raseinių šilumos tinklus, „Lietuvos energetikos leidinių katalogą“.

Kadangi mūsų leidykla jau daug metų darbuojasi ne tik grožinės, bet ir istorinės, technologinės, inžinerinės tematikos knygų leidybos srityje, esame gerai žinomi ypač energetinės srities įmonių vadovams, specialistams. Aš ir pats esu ne tik rašytojas, išleidęs per šimtą autorinių knygų, bet ir inžinierius elektrikas, baigęs anuometinį Kauno politechnikos institutą. O tokios specialios paskirties knygų leidybai būtent ir reikia dviejų gebėjimų – rašytojo ir specialisto. Todėl mūsų leidykla ir vertinama užsakovų bei mano kolegų energetikų.

O jie visi išliks būsimojoje knygoje apie Raseinių šilumos tinklus

Kaip šios knygos vertinamos skaitytojų, kuo jos prasmingos?

Pasak vieno žymaus verslininko, vadovo: „Įmonė be knygos apie savo veiklą, jos žmones – tas pats, kas bažnyčia be kryžiaus.“ Juk išties dirbdami, skęsdami kasdieniuose rūpesčiuose, nematome savo gyvenimo, savo darbo prasmės iš laiko perspektyvos. Aš dažnai paklausiu, kur dabar yra buvusieji jūsų įmonės vadovai, ir man dažnai atsako trumpai – niekur. Tuomet aš sakau, kad po kiek laiko ir aš, ir jūs būsime taip pat niekur – ar išėję į pensiją, ar dirbsime kitus darbus. O leidinys  išlieka ne tik dešimtmečius, bet ir šimtmečius. Knygas su žmonių nuotraukomis, biografijų detalėmis, nuveiktais darbais ir po daugelio metų skaitys jų vaikai ir vaikaičiai. O šiandien tos knygos pasklis plačiai tarp kolegų, specialistų, darbo partnerių, užsakovų bei draugų.

Tokios knygos labai prasmingos ir garsinant įmonės vardą, veiklą, jos atlieka didelį populiarinimo darbą.

Išleistų knygų viršeliai

Papasakokite apie šią naują knygą

Technikos priežiūros tarnyba (ji yra ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narė) jau trečią dešimtmetį, kaip savarankiška Vyriausybės įgaliota potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros institucija, vykdo jos kompetencijai paskirtų įrenginių priežiūrą, vysto savo veiklą visoje Lietuvoje.

Knygoje plačiai nušviesta šios įmonės istorija, skaitytojai sužinos, kokius svarbius šalies objektus ji aptarnauja: AB „ Achema“, AB „Mažeikių nafta“, Ignalinos AE, magistraliniai dujotiekiai ir t. t.

Tai rodo aukštą įmonės specialistų pasirengimo lygį, užtikrintą įmonės vadovo strategiją.

Įmonės vadovas Algirdas Mizaras yra patyręs specialistas, šioje įmonėje išaugęs iki vadovo pareigų, gerai suprantantis darbo specifiką, atsakomybę. Ir visas kolektyvas – aukštos kvalifikacijos specialistai. Anksčiau apie tai žinojo tik šios svarbios tarnybos užsakovai, o išleidus knygą, sužinos daug įmonių, organizacijų, specialistų. Tai pasitarnaus ir įmonės plėtrai.

Ko palinkėtumėte mūsų skaitytojams, įvairių įmonių vadovams?

Dirbti su energija, su meile žmogui ir įprasminti savo bei kitų darbuotojų darbus dabarčiai ir ateičiai.

Ačiū už pokalbį.

Atgal