VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

10 24. Tarptautinei rašytojų ir publicistų asociacijos respublikinei draugijai MAPP – 5-eri metai

Birutė Silevičienė

Šios draugijos tikslas – rusų kalbos ir literatūros populiarinimas, organizuojant kūrybinius rašytojų susitikimus, kūrybos rinkinių, poezijos ir prozos almanachų sudarymas ir leidyba, naujų knygų pristatymai. Tarp šios draugijos narių - kelios dešimtys poetų ir prozininkų, nusipelniusių autorių – MAPP „veteranų“ – E.Pozdniaja, I.Masterman, E.Suodene, E.Šeremet,  V.Trofimov ir daugelis kitų, pelniusių garbę ir autoritetą ne tik Lietuvoje, bet ir toli už jos ribų. Kai kurie iš jų yra ir nacionalinių kūrėjų sąjungų nariai.

Su MAPP atėjimu, atsirado galimybė kuriantiems rusų kalba išeiti iš šešėlio, pamačius publikacijas populiariuose leidiniuose, kuriuos skaito  dešimtyse pasaulio šalių, plėsti sklaidą, tame tarpe ir Rusijoje, tokiuose kaip rinkinyje „Poetų planeta“, žurnale  „Esamasis laikas“, laikraštyje „Rašytojas ir pasaulis“, Rusijos piliečiams prieinamame  populiariame leidinyje „Poezijos akademija“. 

Poetams G.Počiujevui  ir O.Riabininai  suteikti garbingi Rusijos poezijos akademijos narių-korespondentų vardai.

Nusipelniusi poetė  I.Krukauskienė (Dream) apdovanota E.Gribojedovo maskviečių rašytojų organizacijos vardo aukso medaliu. Už pasiekimus literatūrinėje ekspertizėje G.Počujevas apdovanotas  V.G.Belinskio vardo Rusijos literatūrinės ekspertų akademijos aukso medaliu.

Pirmą kartą Europoje sėkmingai praėjo  MAPP surengtas literatūros forumas „Skaitanti Europa“, kuriame dalyvavo 22 Europos šalys, tame tarpe ir lietuviškojo MAPP delegacija. I.Masterman buvo Tarptautinio poezijos forumo Maskvoje dalyvė, o I.Krukauskienė – Tarptautinio poezijos festivalio „Slovianskije objatija“, kurį organizavo  Slavų  literatūros ir meno akademija Varnoje.

Aktyviai dalyvaujant MAPP nariams E.Šeremetui ir G.Sitdykovai, reguliariai leidžiamas almanachas „Litera“ ir Kauno almanachas. Literatūrinė studija „Vingis“ , kurią įkūrė neseniai Amžinybėn išėjęs veteranas Kutkinas, išleido tris almanachus,  kuriuose buvo  skelbiama autorių, rašančių rusų lietuvių, lenkų kalbomis, kūryba.  Tokiose literatūrinėse draugijose, kaip „Logos“,  „Sozvučije“,  G.Deržavino vardo literatūros klubas aktyviausiai reiškiasi MAPP nariai E.Achtajeva, I.Masterman,  G.Sitdykov. Didelio rezonanso Lietuvos literatūriniame gyvenime susilaukė rinkinio, turinčio mokomąją reikšmę „Lietuvių totoriai istorijoje ir kultūroje“ pasirodymas. Tarp jų paminėtini autoriai A.Jakubauskas, G.Sitdykovas.

Šio rinkinio leidimas skirtas Marato Achmedovičiaus  Kalandarovo – MAPP prezidento,  Rusijos rašytojų sąjungos valdybos sekretoriaus,  eilės užsienio akademijų nario - neeilinės asmenybės – atminimui.

Ryšiai su Kalandarovu užsimezgė 2008 metų vasaros pradžioje, kai jis buvo atvykęs, steigiant lietuviškąją regioninę organizaciją MAPP. Jo atvykimas tapo šios organizacijos veiklos atskaitos tašku.  Jis reguliariai lankydavosi Lietuvoje,  savarankiškai pateikdavo naujus leidinius MAPP‘ui,

 organizavo jų pristatymus,  supažindindavo su autorių, kurių knygos dienos šviesą išvydo su MAPP ženklu, kūryba, kalbėjo kūrėjų susitikimuose.

Šis, pirmasis poezijos ir prozos rinkinys, išėjęs iš „MAPP Biblioteka“ serijos, tapo savotiška MAPP‘o Lietuvoje  penkmečio ataskaita. Idėją išleisti šį rinkinį palaikė ir M.A.Kalandarovas, 2012 m. gruodį lankydamasis Lietuvoje tarptautinio rinkinio „Poetų planeta-6“, kuriame garbingą vietą užėmė 12 Lietuvos  autorių eilės, pristatyme.

Rinkinyje pateikiama 62 autorių:  įvairaus amžiaus, charakterių ir literatūrinių apdovanojimų poetų ir prozininkų, daugiausia MAPP narių, kūryba. Visus juos jungia vienas tikslas – noras kurti.

***

Lev  Mesengiser – Gimė 1940 m. Braslave Vitebsko apskrityje. 1960 m. baigė Vilniaus elektromechanikos technikumą. Po tarnybos armijoje, 1970 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Daugiau kaip 40 metų dirbo staklių ir medžio apdirbimo įmonėse.  1977 m. neatsitraukdamas nuo gamybos baigė  Liaudies dailės universitetą.

2008 m. buvo vienas iš Tarptautinės rašytojų ir publicistų draugijos steigėjų.

Aktyviai dalyvavo, ruošiant ir išleidžiant kūrybos almanachus „Vingis“, poezijos dvitomį („Bemiegės naktys“, „Ledo kryžius“), taip pat eilėraščių ir prozos rinkinį „5 MAPP metai Lietuvoje“. Ta proga išleidžiamas  almanachas „Stupeni“.

Europos meno ir literatūros akademijos narys-korespondentas.

Tarptautinės rašytojų ir publicistų asociacijos respublikinės draugijos prezidentas nuo 2010 metų.

Nuo 2015 m. - MAPP Draugijos vice prezidentas.

***

Tarptautinė rašytojų ir publicistų asociacija kviečia į tarptautinio literatūrinio-publicistinio almanacho „Stupeni“ pristatymą  ir petinę-muzikinę programą, kuri vyks lapkričio 8 d.14 val. Tautinių bendrijų namuose.

Atgal