VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Literatūra

11 14. Kūryba – jos gyvenimo būdas

Elena Gaižiuvienė, Dusetų literatų klubo „Atgaiva” pirmininkė, Dusetų K. Būgos bibliotekos vedėja

Polinkį į vienokią ar kitokią veiklą žmogus, manau, atsineša ateidamas į šį pasaulį. Vienus traukia sportas, kitus muzika, gamta, istorija... Mokytoja ir rašytoja Leokadija Lukošiūnaitė – Malcienė nuo pat vaikystės domisi literatūra ir kuria. Jau pradinėje mokykloje rašė eilėraščius, redagavo sienlaikraščius, rašė prozos kūrinėlius. Šis pomėgis išliko visam gyvenimui.

Beveik keturias dešimtis metų atidavusi mokyklai ji tebelieka darbšti ir kūrybinga. Dirbdama mokykloje dažnai rašydavo scenarijus įvairiems renginiams, scenos vaizdelius ir vaidinimus vaikams, o pamokų planų sąsiuviniuose labai dažnai atsirasdavo eilėraščių posmų ir vaizdingų posakių. Jos pedagoginiai skaitymai buvo talpinami straipsnių rinkiniuose. Rajoninė ir šalies spauda talpino publicistinius straipsnius, humoreskas, vaizdelius, bet apie autorinę knygelę tarybiniais laikais nedrįso svajoti.

Gražią gyvenimo sukaktį mininti Leokadija Lukošiūnaitė Malcienė nuolat domėjosi kraštotyra, rinko kraštotyrinę medžiagą. Pakviesta talkininkavo Juozui Kudirkai rašant knygeles „Kūčių stalas” (Vilnius, „Lyra” ir „Vyturys” 1989) „Kūčių naktis” (Vilnius, Lietuvių liaudies kultūros centras ir firma „Vizija”, 1990) ir „Velykų šventės” (Vilnius, „Mintis”,1990).

Visą gyvenimą aktyviai dalyvauja Dusetų kultūriniame gyvenime. Beveik prieš dvidešimt metų ji buvo viena iš iniciatorių prie K. Būgos bibliotekos organizuoti literatų klubą, kuriam ir skambų vardą parinko - „Atgaiva”.

Pirmąją autorinę knygelę – vaizdelių ir novelių rinkinį „Takažolės ašara” išleido 1997 m. Vėliau sekė apsakymų rinkinys „Dūmas virš gryčios” (Utena, 1998) Tais pat metais tapo Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nare. Šiuo metu L. Malcienė yra išleidusi šešiolika autorinių knygų: ketvertą apsakymų rinkinių, tris beletrizuotų prisiminimų knygas, keturias publicistikos knygas, romaną, humoreskų rinkinį, apsakymus vaikams, Sartų krašto legendas ir minėtą novelių rinkinį.

Už dokumentinę apybraižą „Mokytojas Kuzmickas” ir beletrizuotų prisiminimų knygą „Neužmirštuolių pieva” 2003 m. Rytų Lietuvos literatų konkurse buvo pripažinta laureate publicistikos nominacijoje, o 2004 m. tokiame pat konkurse už apsakymų knygą „Lenktynės” pelnė laureatės diplomą prozos nominacijoje.

2010 m. L. Malcienė buvo apdovanota Zarasų savivaldybės įsteigta poeto Felikso Jakubausko literatūrine premija už indėlį populiarinant Zarasų kraštą ir jo žmones, o 2011 m. gavo Dusetų savivaldybės nominaciją „Už šmaikščią plunksną, fiksuojančią Dusetų istoriją, už senolių atminties klodų išsaugojimą”. 2013 m., Tarmių metais, Rokiškyje organizuotame šalies tarmiškos kūrybos konkurse laimėjo antrąją vietą. 2014 ir 2015 m. dalyvavo „Balto paukščio” prozininkų konkurse Juozo Tumo – Vaižganto tėviškėje Malaišiuose. Nominuota „Už istorinės atminties išsaugojimą” ir „Už puikią meninę rašką kūrinyje”. Šių metų rugsėjo pradžioje aktyviai dalyvavo išvažiuojamajame poeto Pauliaus Širvio minėjime Panevėžio priemiestyje Liūdynėje, kur pateikė pagrindinį renginio pranešimą apie poeto gyvenimą ir kūrybą, iliustruodama jį mintinai deklamuojamais poeto posmais.

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Vilniaus skyriaus pirmininkas ir poetas Romas Adomas Vorevičius pažymi sukaktuvininkės kūrybiškumą, reikšmingą kūrybą, kalbos stiliaus aiškumą ir vaizdingumą.

L. Malcienė aktyviai talkininkauja rengiant Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekoje vykstančius susitikimus, diskusijas, knygų aptarimus. Džiaugiamės, kad turime tokią kūrybingą literatę.

Dusetų literatų klubas „Atgaiva” ir bibliotekos kolektyvas ir skaitytojai sveikina Leokadiją Malcienę su brandžiu jubiliejumi ir linki dar ilgai ilgai nepadėti plunksnos.

Atgal